Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Повторення. Математика

Розділ 1 Кінематика

 


1. (с) На площині розташовані дві точки: А (3;-2) та В (-1;4). Побудуйте вектор , визначте його проекції на координатні вісі , його довжину та його координати.

2. (с) Визначте проекції векторів на координатні вісі.


3. (с) Розв’язуючи задачі, учень отримав формули для розрахунків. Перевірте розмірністю, чи збігаються формули з величинами, що прагне обчислити учень:

а) тиск стовпа рідини висотою h на дно посудини :

б) швидкість руху тіла у момент падіння на землю:

в) сила, з якою пластилінова кулька тисне на стінку у момент удару:

4. (с) Вимірюючи довжину столу, учні отримали такі результати: а1=1,55 м; а2 = 1,50 м; а3 = 1,45 м; а4= 1,50 м. Яку довжину мав стіл? Якими були випадкова, абсолютна та відносна похибки вимірювань?

5. (с) Учень визначав масу циліндра, зважуючи його тричі та отримав такі результати: 149,5 г; 148,9 г; 149,15 г. Яку масу має циліндр? Чому дорівнюють абсолютна та відносні похибки вимірювань? Результат, отриманий учнем запишіть у вигляді: .

6. (д) Визначте проекції векторів, зображених на кресленні та їх довжини. Для другого креслення відомо, що , довжини векторів та відповідно 4 та 6 одиниць.

7. (д) Задано проекції вектора швидкості на координатні вісі. Визначте значення модуля швидкості у випадках, наведених у таблиці:

 

vx
vy

 

8. (д) За даними таблиці побудуйте графік залежності густини газів від їхньої молярної маси. Визначте, використовуючи цей графік, молярну масу метану, якщо його густина складає 0, 717 кг/м3.

 

Газ H2 He Ne N2 CO O2 Ar CO2
Густина ,кг/м3   0,09   0,18   0,9   1,25   1,25   1,43   1,78   1,97
Молярна маса, М, 10-3 кг/моль                                

 

9. (д) Щоб визначити відстань дот Місяця, учень вирізав смужку паперу шириною 4 мм і розташував її перпендикулярно до лінійки. Один кінець лінійки він розташував біля ока, другий спрямував на нижній край Місяця. Потім він переміщував смужку паперу до тих пір, поки смужка повністю не закрила Місяць. Відстань від смужки до ока виявилася 44 см. Яке значення відстані до Місяця отримав учень, якщо діаметр Місяця становить 3477 км?

10. (д) У фізиці досить часто використовують заміну одних функцій іншими, що дозволяє проводити наближені обчислення. Зокрема, при куті в радіанах вважають , а при малих х справедливо . Заповніть наведену таблицю та розрахуйте відносну похибку запропонованих спрощень. При яких значеннях кута та величини х ця заміна є виправданою?

11. Є два вектори . Побудуйте вектори та , визначте їх модулі.

12. Швидкості руху двох тіл на площині визначаються векторами та . Побудуйте на площині ці вектори та з’ясуйте, який кут вони утворюють в даний момент.

13. Побудуйте графіки залежності швидкості руху трьох тіл від часу, що змінюються відповідно до таких рівнянь: .Через який проміжок часу будуть однаковими швидкості руху: а) першого та другого тіл; б) другого та третього тіл?

 

 

Термінологія

 

14. (с) Приятелі їдуть у автомобілі. Відносно яких тіл вони рухаються, відносно яких вони перебувають у стані спокою?

15. (с) На столику купе потягу, що рухається зі швидкістю 100 км/год, перебуває книжка. В якому стані – спокою чи руху вона перебуває?

16. (с) В яких з наведених нижче випадках рух тіл відбувається прямолінійний, в яких криволінійний: а) ліфт; б) штучний супутник Землі; в) куля, що вилетіла з рушниці; г) крапля води з водопровідного крану?

17. (с) Прямолінійною ділянкою залізниці їде потяг. Які його частини рухаються прямолінійно, які – криволінійно?

18. (с) В яких випадках космічний корабель можна вважати матеріальною точкою: а) при визначенні швидкості його руху по орбіті; б) при стикуванні корабля з космічною станцією; в) при визначенні відстані від корабля до Землі під час польоту; г) при посадці корабля?

19. (с) Чи можна Юпітер вважати матеріальною точкою у наступних випадках: а) спостереження його руху у Сонячній системі; б) визначення атмосферних потоків на планеті; в) обчислення затемнень Юпітером зірок; г) розрахунок відстані між землею та Юпітером?

20. (с) В яких випадках шлях та переміщення співпадають за числовим значенням?

21. (с) значення якої величини фіксує лічильник автомобіля: шлях чи переміщення?

22. (с) За що ми сплачуємо в літаку та таксі – за шлях чи переміщення?

23. (с) М’яч кинули вгору з висоти 3 м, він піднявся на 4 м над точкою кидання та впав на Землю. Обчислити шлях та переміщення м’яча під час такого руху.

24. (с) Автомобіль, рухаючись рівномірно описав половину кола. Зробіть схематичне креслення, на ньому покажіть шлях та переміщення автомобіля під час такого маневру. У скільки разів шлях автомобіля більше за його переміщення?

25. (д) Куля летить, захоплена вітром. Як рухається вона : а) відносно Землі; б) відносно повітря?

26. (д) Корабель пливе в складі ескадри кораблів. Як цей корабель рухається відносно: а) води та берегів; б) відносно інших кораблів ескадри?

27. (д) Комбайнер, не зупиняючи комбайна, завантажує зерно у кузов вантажного автомобіля. Що можна сказати про рух вантажівки у системі, пов’язаній з: а) комбайном; б) Землею?

28. (д) Мостовий кран піднімає вантаж з поверхні землі та одночасно переміщує його в горизонтальному напрямку. Який вигляд буде мати траєкторія руху вантажу відносно: а) поверхні Землі; б) відносно кранівника? Зобразіть схематично вигляд траєкторії в кожному з цих випадків.

29. (д) Який вигляд має траєкторія руху країв пропелера літака відносно: а) льотчика; б) відносно злітної смуги літака під час зльоту? Схематично зобразити вигляд траєкторій в цих випадках.

30. (д) Автомобіль здійснює поворот праворуч. Чи однакові переміщення та шляхи виконують праві та ліві колеса автомобіля?

31. (д) По ескалатору метро піднімаються два пасажири: один стоїть на рухомому ескалаторі, а інший іде по цьому ескалатору вгору. Для кожного пасажира порівняти шлях та переміщення: а) відносно платформи метро; б) відносно стрічки ескалатора.

32. (д) По ескалатору метро піднімаються два пасажири: один стоїть на рухомому ескалаторі, а інший іде по цьому ескалатору вниз зі швидкістю, що чисельно дорівнює швидкості руху стрічки ескалатора. Для кожного пасажира порівняти шлях та переміщення: а) відносно платформи метро; б) відносно стрічки ескалатора.

33. (д) Човен на підводних крилах пропливає від пристані А до пристані В відстань 40 км і повертається назад. Чому дорівнюють шлях та переміщення човна за весь час подорожі?

34. (д) Автомобіль, проїхавши 600 км по шосе, після недовгої зупинки повернувся назад та проїхав ще 700 км. Обчислити шлях та переміщення автомобіля за весь час подорожі.

35. (д) Стрілу було випущено вгору зі скали висотою 5 м. Вона піднялася вгору на 6 м над точкою кидання, після чого впала на Землю після підніжжя скали. Обчислити шлях та переміщення стріли.

36. (д) Велосипедист, рухаючись по коловому велотреку, подолав половину кола. Яке переміщення здійснив велосипедист, якщо він подолав шлях 157 м? Виконайте пояснювальний малюнок.

37. (д) Подолавши чверть кола, велосипедист здійснив переміщення 70 м. Який шлях здійснив велосипедист? Виконайте пояснювальний малюнок.


38. (д) Кінь, рухаючись ареною цирку, пробігає коло діаметром 14 м за 40 с. Визначте шлях та модуль переміщення: а) за 40 с руху; б) за 20 с руху; в) за 60 с руху; г) за 10 с руху. Виконайте пояснювальні малюнки.

39. (д) На малюнку зображено переміщення п’яти матеріальних точок. Для кожної з них обчислити проекції векторів переміщень на координатні вісі.


40. (д) На малюнку зображено переміщення кількох точок. Обчислити початкові та кінцеві координати руху кожної точки, координати векторів переміщення, модулі переміщень та проекції векторів переміщення кожної точки.

41. (д) Мостовий кран піднімає вантаж на висоту 5 м, одночасно переміщаючи його у горизонтальному напрямку на 2,5 м. Обчислити модуль переміщення вантажу за час руху.

42. (д) Учні, гуляючи по алеї парку, пройшли 40 м, потім, повернувши на 900, пройшли по іншій алеї ще 30 м. Обчислити шлях та переміщення учнів за час прогулянки.

43. (д) Тіло перемістилося із точки А в точку В( див. малюнок). Обчислити переміщення тіла, величини проекцій цього вектора на координатні вісі, якщо одна клітинка відповідає 10 м.

44. (д) тіло перемістилося в площині з точки А (-10; 40) в точку В (60; -20). Зобразіть на координатній площині початкову та кінцеві точки переміщення, обчисліть величину переміщення тіла та величини проекцій вектора переміщення на координатні вісі.

45. Куля – зонд піднялася на висоту 800 м над землею, а західний вітер ще зніс кулю на 600 м. Зобразіть вектор переміщення кулі, обчисліть величину переміщення. Під яким кутом з точки запуску кулі видно її в кінці цього процесу руху.

46. Заєць, плутаючи сліди, стрибнув на 1,5 вперед, 50 см праворуч та ще на 2 м у напрямку, протилежному першому стрибку. Зобразіть стрибки зайця, покажіть вектор переміщення, обчисліть модуль вектора переміщення.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.