Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІ. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у Пісочинському колегіуміКонтрольно-аналітична діяльність здійснюється адміністрацією закладу відповідно до розділів річного плану. На кожній адміністративній нараді заслуховувались звіти про виконання плану на місяць, здійснювався контроль за веденням шкільної документації.

У 2014/2015 н. р. адміністрацією колегіуму проведено:

1. Перевірку стану вивчення викладання предметів: української мови та літератури, історії України, російської мови та зарубіжної літератури, музики, фізкультури та предмету "Захист Вітчизни".

2. Вивчення виконання Програм, Указів Президента, Законів України:

• Закону України «Про охорону дитинства»;

• ст. 10 Конституції України, Закону України «Про засади мовної політики в Україні», Програми розвитку і функціонування української мови;

• ст. 35 Закону України «Про освіту».

• Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу.

• Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Раз на чверть контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, гуртків, відвідування школи учнями. Перевіря­лися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об'єднання вчителів-предметників, на нарадах при директорі.

На 2015-2016 навчальний рік планується перевірка стану викладання таких дисциплін: української мови та літератури, іноземної мови (англійська, німецька), історія України, трудового навчання, предмету "Основи здоров'я"

У 2014/2015 н. р. навчально-виховний процес був спрямований на розвиток творчої компетентності учнів – актуального соціального замовлення, інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях. Тому систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів з метою запро­вадження профільного навчання.

За підсумками 2014/2015 н. р. із 1417 учнів 1-11 класів:

• 197 учнів 1-го класу — вербально оцінені;

• 1220 учня 2-11 класів — атестовані;

• 1232 учнів переведено до наступного класу;

• 185 учня випущено з 9, 11 класів;

• 127 учнів закінчили 9 клас;

• 58 учня закінчили 11 клас;

• 117 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»;

• 16 учнів нагороджено Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

За підсумками навчального року з учнів 2-11 класів школи:

• закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях — 780 учнів, що складає 64%;

• з них 142 учнів - на високому рівні (12 %).

Усі учні 1-8, 10 кл. переведені до наступного класу

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації «Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області» від 16.03.2015 № 117, наказу районного відділу освіти Харківської державної адміністрації від 30.03.2015 № 131 «Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9, 11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» у Пісочинському колегіумі проводилась державна підсумкова атестація за курс початкової загальної середньої освіти з українського читання, української мови, математики. Роботи проводились згідно графіку та вимогам.

Завдання для проведення атестації укладалися вчителями початкових класів відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України (наказ від 20.02.15 № 192), були погоджені засіданням методичного об’єднання вчителів початкових класів та затверджені директором колегіуму.

Державна підсумкова атестація з української мови, проводилася з метою перевірки мовленнєвих умінь і навичок правопису учнів, а також їхньої здатності практично застосовувати здобуті мовні знання.

Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з української мови формувався з таких завдань:

- текст для диктанту для виявлення правописних умінь;

- творче завданняна побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь (уміння будувати зв’язний текст, використовувати засоби виразності мови, висловлювати власну думку);

- завдання для перевірки мовних знань з усіх розділів початкового курсу української мови.

Державну підсумкову атестацію з української мови виконували 155 учнів 4- х класів. На високому рівні роботу написало 68 учнів, що становить 44%, на достатньому рівні – 58 учнів (37%), на середньому рівні – 29 учнів (19%). Диктант написали без помилок 66 учнів. Поширеними були такі граматичні помилки:

- правопис ненаголошених голосних;

- правопис дієслів 3 особи однини у теперішньому часі;

- правопис слів з подовженими м’якими приголосними;

- правопис словникових слів;

Діти знають частини твору, добре будують творчі висловлювання, більшість учнів використовують у мові художні засоби. Однак у творчому завданні 28 учнів вживали російські слова, 7 учнів допустили помилки у побудові речень, 17 учнів не витримали логічність та послідовність у викладенні власної думки.

Визначаючи граматичну основу речення, 13 учнів допустили помилки, а частини мови визначили неправильно 23 учні. За будовою розібрали слово майже всі учні тільки 3 учні допустили помилку.

Більшість робіт виконані охайно, деякі учні допускали виправлення. Середній бал з української мови становить – 8.7.

Результати ДПА за курс початкової школи подані в таблиці:

клас В класі учнів Писали ДПА Рівні досягнень середній бал ПІБ вчителя
Початко-вий середній достатній високий
4-А 34,5 34,5 8.1 Свинар С.В.
4-Б 9.5 Ковач Н.Б.
4-В 12,5 62,5 9.5 Зарубіна Г.А.
4-Г 8.6 Колісниченко В.П
4-Д 8.0 Ващенко О.В.
4-Є 8.6 Чішко Н.О.
Разом     19% 37% 44% 8.7  

Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з читання формувався з таких завдань:

- текст для читання мовчки (перевірка сформованості навичок читання);

- завдання до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного;

- завдання на перевірку уміння працювати з текстом;

- творче завдання на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного.

Визначенню рівня навчальних досягнень учнів із читання підлягають сформованість навичок читання і розуміння зміступрочитаного тексту.

Атестацію писали 155 учнів. Роботу на високому рівні виконали 62 учнів, що становить 40%, на достатньому рівні 76 учнів, що становить 49%, на середньому рівні 17 учнів, а це 11%. Завдання закритого типу більшість учнів виконали повністю, частково – 18 учнів, діти помилялись при визначенні жанру твору (6 учнів), при визначенні головної думки твору (11 учнів) та за розуміння змісту твору (10 учнів). Це свідчить про неуважність при читанні художніх творів.

У завданнях відкритого типу деякі учні розгубилися при складенні ланцюжка послідовності подій у творі (11 помилок). 10 учнів погано орієнтуються у тексті та допустили помилки при відповідях у завданні за змістом.

У творчому завданні учні 79 учнів виклали свої думки логічно та послідовно.80 учнів знають особливості твору міркування і уміють обґрунтувати власну думку. Однак 36 учнів недостатньо використовують засоби художньої виразності. Деякі учні в своєму висловлюванні використовували російські слова.

Результати по кожному класу окремо подані в таблиці .

клас В класі учнів Писали ДПА Рівні досягнень Середній бал ПІБ вчителя
початковий середній достатній високий
4-А 8.6 Свинар С.В.
4-Б 9.2 Ковач Н.Б.
4-В 9.2 Зарубіна Г.А.
4-Г 8.4 Колісниченко
4-Д 8.8 Ващенко О.В.
4-Є 8.6 Чішко Н.О.
Разом 11% 49% 8.8  

Середній бал з українського читання становить – 8.6.

Підсумковому визначенню рівня навчальних досягнень із математики підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи сформовано з таких завдань:

- складена задача на 3 дії;

- вираз із багатоцифровими числами на визначення порядку дій
(з дужками);

- завдання на порівняння і перетворення величин;

- завдання на знаходження частини від числа;

-завдання з геометричним матеріалом.

Державну підсумкову атестацію з математики виконувало 155 учнів 4-х класів. З роботою впоралися всі учні. Із них на високому рівні роботу виконали 61 учень, а це становить 39%, на достатньому рівні – 61 учень (39%), на середньому рівні 33 учні, це 22%. Розв’язали задачу без помилок 96 учнів. 17 учнів розв’язали частково. У виразах 13 учнів допустили помилку в діях з іменованими числами, 12 учнів помилились у прикладах на ділення багатоцифрових чисел. 19 учнів не зуміли знайти невідоме у рівнянні.

18 учнів не впоралися з геометричним завданням.

Результати роботи з математики подані в таблиці № 3

Клас В класі учнів Писали ДПА Рівні досягнень Середній бал ПІБ вчителя
початковий середній достатній високий
4-А 8.2 Свинар С.В.
4-Б 8.6 Ковач Н.Б.
4-В 9.0 Зарубіна Г.А.
4-Г 8.4 Колісниченко
4-Д 8.5 Ващенко О.В.
4-Є 8.1 Чішко Н.О.
Разом 39% 8.5  

Середній бал з математики становить -8,5.

Державна підсумкова атестація за курс базової середньої школи в 9 класі проводилася з української мови (диктант), математики, у 9-Б, 9-В класах з біології, у 9-А класі з англійської мови (письмово), у 9-Г, 9-Д класах з географії. З 127 учнів 9-го класу проходили державну підсумкову атестацію 125 учнів. Звільнено від державної підсумкової атестації Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію за станом здоров'я 2 учня 9-го класу.

В основному колегіум якісно підготувався до проведення державної підсумкової атестації, всі вчителі своєчасно подали на узгодження екзаменаційні матеріали. При проведенні атестації атестаційні комісії працювали узгоджено, організовано, роботи перевірялися ретельно, протоколи оформлювалися своєчасно. Учні продемонстрували в більшості достатній та високий рівень навчальних досягнень.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.