Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17 

1. Охарактеризувати теплові процеси, види передачі тепла. Пояснити тепловий баланс теплового навантаження.

2. Розкрити сутність процесу адсорбції, область застосування. Фізичні основи процесу.

3. Задача

Визначити склад даної суміші газів в масових відсотках, якщо газ має склад: СО - 13 (об %), Н2 - 15(об %), N2-60,4 (об %), СО2 - 10(об %), СН4 – 1,6 (об %).

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.

 


Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

 

1. Надати загальну характеристику способам передачі тепла. Охарактеризувати передачу тепла теплопровідністю. Закон Фур’є. Коефіцієнт теплопровідності, фізичний зміст.

2. Охарактеризувати будову та принцип дії барботажних абсорберів.

3. Задача

Визначити відносну вологість , ентальпію , парціальний тиск, точку роси для вологого повітря з вологовмістом х0 = 0,014кг /кг та температурою t 0 = 30°С.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.


 

Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

 

1. Надати загальну характеристику способам передачі тепла. Охарактеризувати передачу тепла конвекцією. Закон Ньютона. Коефіцієнт тепловіддачі, його фізичний зміст.

2. Охарактеризувати класифікацію транспортуючих будов. Транспортери: стрічковий, пластинчатий, скребковий, гвинтовий, вібраційний, ковшовий елеватор, підвісний конвейєр.

3. Задача

Визначити теплове навантаження та витрату охолоджуючої води у холодиль­нику для охолодження 1,4 кг/с бутилового спирту від 60 °С до 20 °С , якщо температура води в процесі охолодження змінюється від 15°С до 25 °С.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.


Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

 

1. Охарактеризувати критерії теплової подібності: критерії Рейнольдса, Прандтля, Нуссельта. Вказати залежність коефіцієнта тепловіддачі «α» віз критеріїв подібності.

2. Застосування переміщення твердих матеріалів на підприємствах гумової промисловості, його значення для механізації та автоматизації технологічних процесів, утворення безпечних умов праці.

3. Задача

Визначити коефіцієнт тепловіддачі для бензолу , який рухається по кільце­вому перетину (Dхδ = 76x4мм та dхδ = 25x2мм). Середня температура рівня­ється 40 °С , а швидкість руху бензолу

0,5 м/с.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.


Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.