Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Екзаменаційні білети

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін спеціальностей 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»,

5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних

матеріалів і виробів»

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.


 

Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 

1. Розкрити сутність та призначення процесу здрібнення. Охарактеризувати види та методи подрібнення, ступінь подрібнення, схеми подрібнення.

2. Пояснити тепловий баланс процесу випарювання. Охарактеризувати будову та принцип роботи плівкових випарних апаратів.

3. Задача

Визначити середній температурний напір для прямотоку та протитоку, якщо гарячий теплоносій змінює свою температуру від 100 °С до 35 °С, а холодний агент - від 10 °С до 28 °С.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.

 


 

Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

 

1. Охарактеризувати класифікацію машин для подрібнення, будову, принцип дії, переваги, недоліки та основи експлуатації дробарок та млинів.

2. Пояснити процес охолодження. Навести загальну характеристику холодильним агентам.

3. Задача

Визначити середній температурний напір для прямотоку та протитоку, якщо гарячий теплоносій змінює свою температуру від 110 °С до 45 °С, а холодний агент - від 20 °С до 38 °С.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.

 


Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

 

1. Охарактеризувати будову та принцип роботи щокової та валкової дробарок.

2. Охарактеризувати та порівняти рідини крапельні та пружні. Їх основні властивості: густина, в’язкість, поверхневий натяг. Залежність цих властивостей від температури та тиску.

3. Задача

Визначити необхідне число щокових дробарок для подрібнення колчедану при заданій продуктивності Q1 = 35 т/год, якщо відомо : середній діаметр кус­ків подрібненого матеріалу рівний dсер = 0,042 м, коефіцієнт розрихлення мате­ріалу μ= 0,28, густина матеріалу ρ = 4700кг/м3, довжина випускної щілини дробарки в = 0,4м, довжина ходу рухомої щоки дробарки s = 0,025 м, кут за­хвату α = 18°.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.


Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

 

1. Пояснити конструкцію та область застосування млинів для тонкого подрібнення (вібраційні, колоїдні).

2. Охарактеризувати види масообмінних процесів. Способи вираження складу фаз. Рівновага між фазами.

3. Задача

Визначити площу поверхні теплообміну та теплове навантаження апарату для нагріву 1,8 кг/с бензолу від 18 °С до температури кипіння 80 °С гарячою рідиною , температура якої змінюється від 100 °С до 25 °С. Коефіцієнт теп­лопередачі К = 600 Вт / м2 К. Рух теплоносіїв протиточний.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.


Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.