Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13 

1. Охарактеризувати процес фільтрування, класифікацію фільтрів. Надати характеристику видам фільтруючих перегородок.

2. Охарактеризувати режими руху рідин, критерій Рейнольдса. Визначення критичної швидкості.

3. Задача

Визначити теплове навантаження, площу поверхні теплообміну та витрату насиченої водяної пари тиском 0,2 МПа для підігріву 15 кг/с дихлоретану від 24 °С до 65°С, якщо коефіцієнт теплопередачі від пари до рідини дорівнює 500 Вт/м2 К.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.

 


 

Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

 

1. Охарактеризувати будову та принцип дії газоочищуючих апаратів (рукавного фільтра, пилеосаджувальної камери, циклона).

2. Проаналізувати втрати тиску, напору на тертя по довжині потоку та в місцевих опорах.

3. Задача

Визначити загальну витрату теплоти в навколишнє середовище шляхом кон­векції та променевипромінюванням поверхнею циліндричного апарату діаме­тром 1,5 м , висотою 6 м, якщо температура стінки апарата 55°С, а темпера­тура навколишнього повітря 20°С.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.


Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

 

1. Охарактеризувати будову та принцип роботи нутч – фільтра.

2. Навести вимоги, які пред’являються до адсорбентів.

3. Задача

Визначити витрату повітря на сушіння, якщо в сушарку подається 2 кг/с во­логого матеріалу. Вологість матеріалу змінюється від 12 % мас. до 0,4% мас. Стан повітря характеризується слідуючими параметрами: до сушіння t1 = 70°С та φ1 = 5%, на виході із сушарки t2 = 50°С та φ2 = 40%.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.


Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

 

1. Охарактеризувати процес перемішування. Надати характеристику способам перемішування. Охарактеризувати типи мішалок.

2. Охарактеризувати будову адсорберів: з нерухомим зернистим адсорбентом; з рухомим зернистим адсорбентом; з кип’ячим (псевдорозрідженим) шаром адсорбента.

3. Задача

Визначити товщину шару ізоляції, якщо питомий тепловий потік через неї 900 Вт/ м2 , а різниця температур стінок Δt = 60°С. Матеріал ізоляції - шлако­вата.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.

 


Форма № Н-5.05

 

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Напрям підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Навчальна дисципліна Процеси та апарати хімічного виробництва

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.