Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Додавання файла до вже існуючого проектуДля додавання файла до вже існуючого проекту необхідно виконати такі дії:

1) Обрати пункт меню File->New...

2) У вікні, що відкрилося, обрати C++ Source File (файл, що буте мати програму на мові С++).

3) У текстовому полі File name ввести назву файла.

4) Установити опцію Add to project (означає, що створюваний файл додається до проекту).

6) Натиснути кнопку ОК.

У текстовому вікні редактора ввести необхідний текст.

Компіляція програми

Для компіляції програми виконати таке:

1) Обрати меню Build (побудувати).

2) У вікні, що відкрилося, обрати Rebuild All (перебудувати).

Виконання програми

Для виконання програми необхідно:

1) Обрати меню Build.

2) У вікні, що відкрилося, обрати Execute або натиснути Ctrl+F5.

6.2 Microsoft Visual C++ 2005

Створення проекту консольного додатка

1) Вибрати в меню пункт File -> New -> Project.

2) У вікні, що з'явилося, New Project вибрати тип створюваного проекту, клацнувши по піктограмі Win32.

3) У поле Name ввести ім’я проекту. При цьому ім’я папки рішення приймається за замовчуванням таким же (але його можна й змінити).

4) У поле Location ввести (якщо необхідно) місце розташування рішення. Можна використати кнопку Browse (огляд) для вибору іншого шляху.

5) Натиснути на ОК. Видається вікно, у якому показані поточні установки.

6) У правій частині вікна вибрати Application Setting.

7) Вибрати режим Empty project, натиснути Finish.

Створюється проект із поточними установками.

Створений проект автоматично відкривається в лівому вікні екрана. Це вікно має такі вкладки: Solution Explorer (дерево усіх проектів поточного рішення), Class View (відображає класи, що створені в даному проекті), Property Manager (властивості проекту), Resource View (ресурси, використовувані при написанні Windows -додатків).

Компіляція й виконання програми

Компіляція може створювати дві версії програми: Debug (включає інформацію, що допомагає при налагодженні програми) або Release (не має ніякої додаткової інформації).

Указати необхідну конфігурацію можна так:

1) Вибрати в меню Build > Configuration Manager

2) У вікні, що з'явилося, вибрати необхідну конфігурацію, натиснути Close.

Для компіляції натиснути клавішу F5.

Повідомлення про помилки (якщо такі є) видаються у вихідній панелі в нижній частині вікна. Кожне повідомлення має номер і короткий опис. При подвійному натисканні на помилку маркер буде встановлений на тому рядку вихідного коду, в якому приблизно є помилка.

Для виконання програми натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F5.

6.3 Microsoft Visual C++ 2008

Створення нового проекту

1) Вибрати в меню File команду New.

2) У діалоговому вікні, що відкрилося, у розділі Projects type у списку різних типів вибрати Visual C++ Win32 Console Application.

3) Ввести ім’я проекту. Натиснути кнопку ОК.

4) У наступному діалоговому вікні в розділі Application Settings вибрати пункт Empty project і натиснути кнопку Finish.

Тепер необхідно створити й додати до порожнього проекту файл, у якому буде розміщений текст програми.

Додавання файла до проекту

Додавання файла до проекту виконується в такий спосіб.

1) У меню Project потрібно вибрати команду Add New Item.

2) У діалозі, що з’явився, в розділі Templates для категорії Visual C++ вибрати C++ File(.cpp).

3) Ввести ім’я нового файла.

4) Натиснути кнопку Add.

У редакторі відкриється створений порожній файл. Тепер необхідно набрати текст програми.

Компіляція програми та виконання програми

Для компіляції обрати меню Build Solution (цьому пункту меню відповідає функціональна клавіша F7).

Виконання програми. В меню Debug обрати пункт Start Debugging (F5) або Start Without Debugging (Ctrl+F5).

Для того щоб почати роботу з існуючим проектом, необхідно відкрити в Visual C++ відповідний SLN файл. Типи файлів, створюваних у проек-ті Visual C++, зазначені нижче в таблиці 5.

Таблиця 5 – Опис файлів Visual C++

Розширення файла Опис
APS Підтримка перегляду ресурсів
BSC Інформація браузера
IDL Файл мовою опису інтерфейсів IDL
NCB Підтримка перегляду класів
SLN Файл рішення
SUO Підтримка параметрів і конфігурації рішення
VCPROJ Файл проекту

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.