Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Обчислення цивільних процесуальних строків. Припинення, поновлення і продовження процесуальних строківПравильне визначення строку передбачає точне визначення його початку та кінця. Строк може бути визначений календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Відповідно до ст. 69 ЦПК перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Так, судова повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за 3 дні до судового засідання; заява про роз'яснення судового рішення розглядається судом протягом 10 днів із повідомленням заявника та осіб, які беруть участь у справі; суд розглядає заяву про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання в 10-денний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі; справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у 5-денний строк з дня надходження заяви; також заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається протягом одного місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини. В зазначених випадках, відповідно, строки визначаються днями та місяцями.

Крім того, строк може також визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Така подія може обумовлювати початок перебігу процесуального строку. Так, суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, — до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі суд має право зупинити провадження у справі в разі призначення експертизи — до одержання її результатів. Провадження у справі поновлюється за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або за ініціативою суду, якщо відпадуть обставини, які були підставою для зупинення провадження, про що суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Строки, що визначені роками, місяцями, тижнями, днями, починаються з наступного дня після відповідної календарної дати. Більшість процесуальних строків обчислюються днями (наприклад, строк проведення попереднього судового засідання — 10 днів).

Відповідно до Закону "Про виконавче провадження" строк для пред'явлення до примусового виконання судових документів становить 3 роки. Тому роками обчислюються строки, встановлені для подання заяви про ухвалення додаткового рішення і подання заяви про роз'яснення рішення суду, які можуть бути подані до суду до закінчення строку на виконання рішення .

Якщо початок перебігу строку пов'язується з відповідною подією, то перебіг строку починається з наступного дня після настання відповідної події.

Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку, тобто якщо особа дізналася про порушення своїх прав, свобод чи інтересів 8 серпня 2008 р., то цивільний позов за загальним правилом повинен бути поданий не пізніше 8 серпня 2011 р.

Останній день строку, який закінчується вказівкою на певний день, є цей самий день, тобто якщо рішення суду апеляційної інстанції набрало законної сили 1 квітня 2011 р., то касаційна скарга на це судове рішення подається не пізніше 21 квітня 2011 р.

Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Відповідно до ст. 71 ЦПК зупинення провадження у справі зупиняє перебіг процесуальних строків. Перебіг процесуальних строків продовжується з дня поновлення провадження, тобто про зупинення та поновлення провадження у справі суд постановляє ухвали. Таким чином, час, на який було зупинено провадження в цивільній справі, не зараховується до процесуального строку.

Закінчення процесуального строку тягне втрату права на вчинення процесуальної дії.

Наслідки пропущення процесуальних строків:

1) право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом;

2) документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, якщо суд за клопотанням особи, що їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку.

Суд поновлює або продовжує строк у разі, якщо особа доведе поважність причин, що спонукали її до пропущення строку.

Суд, в якому належало вчинити процесуальну дію або до якого потрібно було подати документ чи доказ, вирішує питання про поновлення чи продовження пропущеного строку в судовому засіданні. Присутність осіб, які беруть участь у справі, не є обов'язковою, тобто їх нез'явлення не перешкоджає розгляду питання про поновлення чи продовження процесуального строку.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.