Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Організація технічного обслуговування і ремонтів потокової лінії 

Завдання ремонтного обслуговування виробництва полягає в тому, щоб забезпечити безперервну і якісну роботу устаткування, зведення до мінімуму випадків аварійних зупинок виробництва.

Ремонтне обслуговування необхідно здійснювати таким чином, щоб попередити поломки устаткування і непередбачені зупинки, зниження якості роботи устаткування.

Це можна забезпечити за допомогою системи планового технічного обслуговування і ремонту (ПТОР), яка здійснюється відповідно до плану.

В даному розділі курсової роботи необхідно спланувати об'єм ремонтних робіт і чисельність ремонтного персоналу, (у тому числі по професіях) для ремонтного обслуговування, відповідно до системи ПТОР організованого виробничого потоку.

Використовуючи галузеве «Положення про систему технічного обслуговування і ремонту технологічного устаткування» в «Завданні» вибрана і надана вся необхідна інформація для планування робіт по техобслуговуванню і ремонту устаткування.

Для визначення структури ремонтного циклу необхідно розрахувати число всіх видів ремонтів і технічних обслуговувань.

Кількість середніх ремонтів розраховується за формулою:

(2.26)

де Кс - число середніх ремонтів в одному ремонтному циклі;

Трц - тривалість ремонтного циклу;

Пс - період часу між двома середніми ремонтами;

1 - число капітальних ремонтів в одному ремонтному циклі.

 

Кількість поточних ремонтів розраховується за формулою:

(2.27)

де Кп - число поточних ремонтів в одному ремонтному циклі;

Пп - період часу між двома поточними ремонтами.

 

Кількість технічних обслуговувань розраховується за формулою:

(2.28)

де Кто - число оглядів в одному ремонтному циклі;

Пто – період часу між двома технічними обслуговуваннями.

 

Результати розрахунків представляють у вигляді таблиці 2.7.

 

Таблиця 2.7 - Розрахунок кількості ремонтів в одному ремонтному циклі

Найменування устаткування, тип, марка Період між ремонтами Кількість ремонтів в одному ремонтному циклі
Середніх Поточних Технічних обслуговувань
1.   К С П ТО      

За даними таблиці по кожному виду обладнання будують структуру ремонтного циклу в аналітичному або графічному вигляді.

Наприклад:

Аналітичний К – ТО1 – ТО2 – П1 – ТО3 – ТО4 – П2 - ..................... К

або

Графічний К ТО1 ТО2 П1 ТО3 ТО4 П2 ................ К

 

Планування ремонтів здійснюється шляхом складання графіка виведення устаткування в ремонт. Графік складається на основі ремонтного циклу для всіх одиниць устаткування. Графік необхідно розробити на плановий рік за місяцями. Для сезонного виробництва припускаємо, що на потоковій лінії виробляють іншу продукцію і вона працює цілий рік.

Для проведення капітального ремонту будь-якого обладнання здійснюється зупинка у роботі всієї потокової лінії – річна зупинка, тому необхідно вибрати місяць і у цей період планувати проведення капітальних ремонтів всього обладнання потокової лінії. Тому спочатку розробляють нормативний плановий графік ремонту, а потім його корегують таким чином, щоб капітальні ремонти всіх видів обладнання проводились одночасно. При цьому враховують наступне:

- річна зупинка проводиться у тому місяці, коли лінія не працює (для сезонного виробництва) або коли випуск продукції найменший;

- ремонтні роботи носять профілактичний характер, тому капітальний ремонт краще робити в строк чи раніш за нормативний термін.

 

Таблиця 2.8 - Річний план-графік ремонтних робіт на лінії по виробництву

____________________

 

Найменування устаткування, тип, марка Назва місяця у період планування (рік)
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
                         
                         
                         
                         

На основі даних річного графіка планових ремонтів розраховують планову трудомісткість ремонтних робіт по кожній одиниці устаткування. При цьому необхідно пам'ятати, що співвідношення між нормами трудомісткості капітального, середнього, поточного ремонту і планового технічного обслуговування складають

К : С : П : ТО = 1 : 0,6 : 0,2 : 0,03

Трудомісткість капітального ремонту устаткування першої категорії ремонтоскладності (машини-еталона) складає 35 чол.-год. Таким чином, трудомісткість усіх ремонтних робіт по і-ой машині складає:

 

Тплi =35* [Кк.р.(рік) + 0,6 Кc.(рік) + 0,2 Кп.(рік) + 0,03 Кт.о.(рік) ] *КРСі*nмi (2.29)

де, Тплi - трудомісткість ремонтних робіт i-ої машини в плановому періоді, чол.-год.;

КРСі – категорія ремонтоскладності машини;

nмi – кількість однотипних машин в потоковій лінії, од.

 

Результати розрахунків вносять в таблицю 2.9.

 

Таблиця 2.9 - Розрахунок планової трудомісткості ремонтних робіт всього обладнання

Найменування устаткування, тип, марка Кількість одиниць обладнання Категорія ремонто-складності Кількість ремонтів за плановий період Планова трудомісткість ремонтних робіт, год
К С П ТО
1.              
2. ……..              

Планова чисельність ремонтного персоналу знаходиться, виходячи з трудомісткості ремонтних робіт. Для обліку різного роду непередбачених робіт при ремонтному обслуговуванні потокової лінії, розраховану загальну трудомісткість ремонтних робіт необхідно збільшити на 10%.

Тоді планова чисельність ремонтного персоналу (Чрем.) для обслуговування потокової лінії складе:

(2.30)

де, Кн.р. – коефіцієнт непередбачених робіт (1,1-1,2);

Фр – річний фонд робочого часу 1 робітника, год.;

Кв.н. – коефіцієнт виконання норми виробітки (1,05-1,2)

 

Кожен вид ремонтних робіт передбачає виконання:

слюсарних робіт – 72,5% від загальної трудомісткості;

верстатних робіт – 20% від загальної трудомісткості;

інших (малярних, зварювальних, жерстяних і т.п.)- 7,5% від загальної трудомісткості.

Виходячи з цього співвідношення визначають чисельність ремонтних робітників за професіями (слюсарі, верстатники, інші)

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.