Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи правильно вчинив суд? Які процесуальні дії повинен вчинити суд в підготовчій частині судового засідання?Задача № 2.

Які процесуальні акти повинен ухвалити суду в наступних ситуаціях? Відповідь обгрунтуйте посиланням на норми закону:

за заявою про слухання справи в закритому судовому засіданні;

за позовною заявою про звільнення майна з-під арешту;

за заявою про встановлення факту родинних відносин;

за заявою про стягнення нарахованої але не виплаченої заробітної плати;

за заявою про забезпечення позову;

за заявою про вжиття заходів щодо усунення причин та умов вчинення правопорушення;

за заявою про відвід судді.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТЕМА 1.

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ. СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

Рекомендована кількість годин - 6. Заняття 1

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Які форми та способи захисту права Ви знаєте? В чому особливість судової форми захисту права?

2.Що таке правосуддя у цивільних справах і як воно співвідноситься з категорією «цивільне судочинство»?

Заняття 2

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

В яких випадках суди застосовують норми Конституції України як норми прямої дії?

Співвідношення цивільного процесуального права з іншими процесуальними галузями права, а також з конституційним, цивільним, сімейним, трудовим правом.

Заняття З

Дайте письмову розгорнуту відповідь иа наступні питання:

1. Яке значення для цивільного судочинства має Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року та практика Європейського суду з прав людини?

2. Чи можна вважати джерелами цивільного процесуального права України положення постанов Пленумів Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ?

ТЕМА № 2.

ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Рекомендована кількість годин - 4. Заняття І

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.В чому полягає зміст принципу верховенства права? Як він співвідноситься з принципом законності?

2. Що таке принцип правової визначеності? В чому полягає зміст даного принципу?

Заняття 2

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.В чому полягає зміст принципу змагальності?

2. Що таке принцип диспозитивності?

ТЕМА № З

ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Рекомендована кількість годин - 6. Заняття І

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Які передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин?

2. Охарактеризуйте динаміку цивільних процесуальних правовідносин (юридичні факти, що є підставою виникнення зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин).

Заняття 2

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.В чому полягає особливість цивільної процесуальної правосуб'єктності суду?

2. В чому полягає сутність юридичної заінтересованості осіб, які беруть участь у справі? Охарактеризуйте види юридичної заінтересованості осіб, які беруть участь у справі.

Заняття З

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Охарактеризуйте процесуально-правовий статус секретаря судового засідання, його права та обов'язки відповідно до ЦПК та Інструкції з діловодства. ,

2.Охарактеризуйте процесуально-правовий статус судового розпорядника, його права та обов'язки відповідно до ЦПК та Інструкції з діловодства.

ТЕМЛ № 4.

ЮРИСДИКЦІЯ ТА ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ. Рекомендована кількість годин - 4. Заняття !.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Дайте визначення поняття «цивільна юрисдикція». Які види юрисдикції Ви знаєте?

2.Які критерії віднесення справ до цивільної юрисдикції? Де вони закріплені?

Заняття 2.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

Дайте визначення поняття «підсудність». Які види підсудності Ви знаєте?

Охарактеризуйте види територіальної підсудності.

ТЕМА №5

СУДОВЕ ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Рекомендована кількість годин - 8. Заняття 1.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Яка роль суду в доказуванні?

2. Охарактеризуйте етапи (стадії) доказової діяльності.

Заняття 2.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Який порядок розподілу обов'язків з доказування?

2. Що таке належність та допустимість доказів?

Заняття 3.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Охарактеризуйте пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, як засіб доказування в цивільному процесі.

2. Який порядок допиту свідків встановлений законом?

3.Поняття та види експертизи в цивільному процесі.

Заняття 4.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Який порядок забезпечення доказів у цивільному процесі?

2. Оцінка доказів. Види оцінки доказів. Що таке принцип вільної оцінки доказів судом?

ТЕМА №6 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Рекомендована кількість годин - 4. Заняття 1.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1. В чому проявляється спрощений та скорочений характер наказного провадження?

2. Чи може заява про видачу судового наказу бути задоволена судом частково?

Заняття 2.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

Які вимоги пред'являються до судового наказу як до виконавчого документа?

Чи підлягає судовий наказ апеляційному та касаційному оскарженню?

ТЕМА №7 ПОЗОВ ТА ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯРекомендована кількість годин - 8. Заняття 1.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

У чому полягає відмінність позовного та наказного проваджень?

Дайте визначення поняття «позов у цивільному процесі».

Заняття 2.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

Дайте визначення поняття «право на позов».

Вкажіть передумови та умови права на пред'явлення позову.

Заняття 3.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Який порядок об'єднання та роз'єднання позовів?

2. Які існують процесуальні засоби захисту відповідача проти позову?

Заняття 4.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Які підстави вжиття судом заходів забезпечення позову?

2. Чи можливе вжиття судом заходів забезпечення позову ще до пред'явлення самого позову? Якщо можливе, то в яких випадках та в якому порядку?

ТЕМА № 8 ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ.Рекомендована кількість годин - 4. Заняття 1.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Чим окреме провадження відрізняється від позовного провадження?

2. Які категорії справ розглядаються в порядку окремого провадження?

Заняття 2.

Дайте письмову розгорнуту відповідь на наступні питання:

1.Охарактеризуйте справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

2.Охарактеризуйте справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

ТЕМА №9.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.