Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який вид позову в даному випадку? Визначте предмет, підставу та зміст даного позовуЗадача № 2.

Визначте вид позову га обгрунтуйте, чому ви визначили той чи інший вид позову:

1. Про встановлення батьківства і стягнення аліментів.

2. Про визнання права власності на майно.

3. Про визнання шлюбу недійсним.

4. Про розірвання шлюбу.

5. Про виселення з квартири.

6. Про зняггя арешту з майна.

7. Про розподіл майна подружжя.

8. Про спростування недостовірної інформації.

ТЕМА №9.

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ТА СУДОВІ РІШЕННЯ. Рекомендована кількість годин - 2. Теоретич н і пи гаиня:

1. Завдання, сутність і значення стадії судового розгляду.

2. Наслідки неявки учасників процесу в судове засідання.

3. Частини судового засідання.

4. Фіксування цивільного процесу.

5. Поняття, сутність і види судових рішень.

6. Вимоги, яким повинне відповідати судове рішення.

7. Форма та зміст судового рішення (його структура).

8. Законна сила судового рішення.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: Нормативно-правові акти:

8. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. -№30.-Ст. 41.

8. Конвенція з питань цивільного процесу від 01.03.1954 року // Офіційний вісник України. - 2005. - № 4. - С. 379. - Ст. 264.

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-41, 42. - Ст.492.

4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 року № 2453-У1 // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 41 -42, № 43, № 44-45. - Ст.529.

5. Про доступ до судових рішень. Закон України від 22 грудня 2005 року № 3262-ІУ // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 15. - Ст. 128.

Література:

6. Авдюков М. Г. Судебное решение. - Москва: Госюриздат, 1959. - 192 с.

7. Андронов І.В. Судові рішення в цивільному процесі України: проблеми термінології // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. - Вип. 66. - Одеса: Юридична література, 2012. - С. 287-293.

8. Андронов І.В. Вмотивованість як обов'язкова вимога до судового рішення у цивільній справі // Митна справа. - 2010. - №1. - С. 186-190.

9. Андронов І.В. Поняття та сутність рішення суду в цивільному процесі України // Митна справа. - 2010. - №2. -С. 215-219.

10. Балюк М.1. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України: Цивільний процес у питаннях і відповідях: Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк. Д.Д. Луспеник. - X.: Харків юрид., 2008. - 708 с.

11. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Д.Д. Луспеник. - X.: Харків юридичний, 2006. - 480 с.

12. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦІ1К України). Науково-практичний коментар / Д.Д. Луспеник. X.: Харків юридичний, 2005. - 640 с.

13. Мінченко Р.М., Погрібний С.О., Андронов І.В. Цивільний процес України: підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.М. Мінченко. - X.: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 720 с.

14. Написання судових рішень: посіб. для суддів / Акад. суддів України; відп. ред. та упоряд. Д. Вон, Н. Петрова, Ю. Голованова. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 80 с.

15. Позовне провадження: монографія / В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, П.І. Радченко та ін.; за ред. В.В. Комарова. - X.: Право, 2011. - 552 с.

16. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.: За заг. ред. В.В. Комарова. - X.: Харків юридичний, 2008. -928 с.

Матеріали судової практики:

17. Рішення Конституційного Суду України від 08.12.2011 року № 16-рп/2011 (справа про фіксування судового процесу технічними засобами) // Офіційний вісник України. - 2011. - № 99. - С. 63. - Ст. 3638.

18. Рішення Конституційного Суду України від 13.12.2011 року № 17-рп/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 100.-С. 24.-Ст. 3665.

19. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року № 2 // Вісник Верховного Суду України. - 2009. -№ 8. -С. 3.

20. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 11.

21. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 року № 14// Вісник Верховного Суду України. - 2010. - № 1. - С. 4.

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ І ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача № І.

Під час розгляду справи за позовом С. Гриньова до К. Гриньової про позбавлення її батьківських прав відносно дочки Ірини, секретар судового засідання доповіла суду про явку сторін і їх представників, представника органу опіки і опікування, свідків, викликаних як за клопотанням позивача, так і за клопотанням відповідачки. Після цього головуючий оголосив склад суду, роз'яснив особам, що беруть участь у справі, їх процесуальні права і обов'язки, потім запропонував сторонам укласти мирову угоду.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.