Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Визначте учасників спору та обсяг їх цивільної процесуальної правоздатності га дієздатності. Чи зміниться Ваша відповідь, якщо Орлову ІЗ років?ТЕМ^№5.

СУДОВЕ ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Рекомендована кількість годин - 2.

Теоретичні питання:

Поняття судового доказування та його елементи.

Поняття предмета доказування. Обставини, які входять до предмету доказування. Підстави звільнення від доказування.

Поняття і основні ознаки доказів.

Класифікація доказів.

Засоби доказування.

РЕКОМ ЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: Н орм а ти в н о- п ра вов і а кти:

5. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - ст. 141.

6. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-41, 42. - Ст.492.

7. Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.

8. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 28. - Ст.232.

9. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року // Офіційний вісник України. - 1998. - № 46. - С. 172.

Література:

10. Мінченко Р.М., Погрібний С.О., Андронов І.В. Цивільний процес України: підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.М. Мінченко.-Х.:ОЛДІ-ПЛЮС, 2014.-720 с.

11. Справочник по доказуванню в гражданском судогіроизводстве. / Под ред. И.В. Решетниковой- М.: Норма, 2002. - 475 с.

12. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: Навчально-довідковий посібник. -X.: 'ГОВ «Одіссей», 2004. -448с.

13. Треушников М.К. Судебньїе доказательства. - М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. - 285 с.

14. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі. Науково-практичний посібник. - К.: Вид. Фурса С Я., КНТ, 2005. - 256 с.

15. Цюра Т. Принцип і сучасні проблеми доказування /У Підприємство, господарство і право. - 2002. - № 6.

16. Юдельсон К.С. Судебньїе доказательства и практика их использования в советском гражданском процессе. - М.: Госюриздат, 1956. - 250 с.

17. Юдельсон К.С. Проблема доказьівания в советском гражданском процессе. - М.: Госюриздат, 1951. - 292

с.

1. Матеріали судової практики: Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 [електронний ресурс]. - Режим доступу: \у\у уу . гак о п. гасі а. £0у . и а.

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5 [електронний ресурс]. - Режим доступу: уууулу./.акоп.гасіа.аоу.на.

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ: Задача № 1.

Сомов звернувся до суду з позовом до Єльченко про визнання права власності на будинок. Свої вимоги він обгрунтував тим, що спірний будинок він придбав у матері Єльченко - Смелякової незадовго до її смерті. За будинок він сплатив їй 2000 грн. та став проживати у ньому, але часто від'їздив у відрядження, під час одного з яких Єльченко як спадкоємиця вселилась до будинку. В якості доказів купівлі будинку Сомов надав суду розписку Смелякової про отримання 2000 грн., довідку про відрядження та просив допитати в якості свідків сусідів, які були свідками передачі грошей.

Визначте, шо є предметом доказування в даній справі?

Якими доказами можуть бути підтверджені позовні вимоги в даній справі?

Задача № 2.

Прудникова звернулася до суду із позовом до Степашкіна щодо встановлення його батьківства відносно дитини, яка народилася під час їх фактичного (тобто не зареєстрованого) шлюбу. На підтвердження батьківства Степашкіна позивачка просила суд допитати в якості свідків своїх подруг Герасимову і Сарафанову, яким добре відоме їхнє сімейне життя.

Крім цього, Прудникова просила прийняти і прослухати на судовому засіданні магнітофонний запис, який містив її розмову з Степашкіним, під час якого він не заперечував свого батьківства відносно дитини. На судове засідання вона привела дитину і заявила клопотання про те, щоб суд оглянув дитину і встановив наявність зовнішньої схожості з відповідачем.

Чи можна розглядати магнітофонний запис та огляд дитини в якості засобів доказування?

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.