Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Причини укладення та становище українських земель згідно з Люблінською унієюЛюблінська унія була укладена 1 липня 1569 року.

Згідно з унією відбулося об'єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в одну федеративну державу - Річ Посполиту(дослівно - республіку). Причини укладення унії полягали в тому, що Польща здавна прагнула підкорити собі Велике князівство Литовське, об'­єднати дві держави в одну під владою одного монарха.

3. Передумови унії:склалися в середині XVI ст.: З литовської сторони:

• послаблення Великого князівства Литовського через війни з Московією наприкінці XVI - у першій половині XVII ст., втрата значної частини сво­єї території через поразку в Ливонській війні;

• послаблення позицій литовських магнатів - прихильників незалежності Литви. Литовські автономісти відкрито заявляли про своє бажання об'єд­натися з Польщею.

Причини прагнення литовців до об'єднання:

- хотіли полегшити свої військові тяготи;

- хотіли одержати такі самі широкі привілеї, як і польські шляхтичі;

З української сторони:

• унією зацікавилися і українські шляхтичі.

Причини зацікавленості українських шляхтичів в об'єднанні:

- хотіли в об'єднаній державі краще налагодити оборону від турецько-татарських набігів і покласти кінець збройним нападам на польсько-українському прикордонні;

- хотіли поліпшити торгівлю з країнами Західної Європи, адже торгові шляхи проходили через Польщу;

З польської сторони:

• Польща прагнула скористатися послабленням Великого князівства Литовського, аби розширити свої володіння на Сході, мала потребу в нових орних землях і залежних селянах.

Наміри сторін перед укладенням унії були такими.Щодо

Великого князівства Литовського, то воно прагнуло:

- у союзі з Польщею домогтися широкої автономії;

- мати власну грошову одиницю.

Польське королівство:

- Велике князівство Литовське зливається з Польщею в єдину державу з єдиним королем і спільним сеймом;

- у Великого князівства Литовського залишалися своя адміністрація і судочинство;

Король Сигізмунд Август (саме він обраний литовськими автономістами князь) прийняв сторону поляків.

За його ініціативою в січні 1569 р. в Люблін з'їхалися литовські та польські феодали на загальний сейм. Відразу ж виявилися глибокі розбіжності. Литовські феодали, боячись втратити при­вілеї, висунули вимогу зберегти свій сейм (парламент), але дістали відмо­ву. Частина з них покинула з'їзд. Сигізмунд II погрозами примусив ли­товців підкоритися, а українській та білоруській шляхті він пообіцяв привілеї польської, і тому вони підтримали польського короля. В результаті 1 липня 1569 р. Польща та Велике князівство Литовське об'єдналися в єдину державу — Річ Посполиту.

Умови об'єднання (унії):

• Глава держави - виборний король;

Король:

- керував зовнішньою політикою;

- мав право призначати на посади чиновників і сенаторів;

- мав зректися спадкоємного титулу;

- не мав права без згоди сейму женитися, видавати закони, вводити податки, займатися справами війни і миру.

Таким чином, влада короля була дуже обмежена. Усі найважливіші питання державного життя вирішував станово-представницький парламент - сейм.

- майже всі українські землі до литовської автономії вже не входили, тому що стали належати Польщі (виняток — Берестейщина і Пінщина, що за­лишилися в складі Литви).

Для України люблінська уніямала як позитивні так і негативні наслідки.

Позитивні наслідки

- у рамках однієї держави об'єдналася більшість українських земель. Це сприяло культурному і політичному об'єднанню українського народу, створювало

передумови для перетворення його в націю;

- у Річі Посполитій запорозьке козацтво активно втягувалося в політичне життя і швидко перетворилося в самостійну політичну силу;

- в Україні розширилася мережа установ освіти, зріс вплив культури Західної Європи.

Негативні наслідки

- проявилися не відразу, однак вони спричинили болісні зміни і потрясіння в українському суспільстві:

-зросли повинності і податки для селян і міщан;

-українське населення зазнавало національно-релігійних утисків;

-багато українських князів і шляхта ополячувалися (відбувалася полонізація

знаті). Це означало, що українське суспільство втрачало свою політичну еліту;

-українці терпіли сваволю з боку шляхти і коронного польського війська;

-Польська держава не могла захистити українські землі від турецько-татарської агресії.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.