Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Загальна характеристика системи автоматизованого проектування CADСАПР: система автоматизації проектних робіт(англ. CAD: Computer-Aided Design) – це програмний пакет, призначений для проектування (розробки) об'єктів виробництва (або будівництва), а також оформлення конструкторської документації.

 

Історія, сучасний стан, перспективи розвитку САПР

50-і роки – теоретичні дослідження можливості рішення електротехнічних та конструкторських задач на ЕОМ.

60-і роки – розробка методів, алгоритмів, програм для розв’язку окремих задач на різних етапах проектування.

70-і роки – розроблені перші САПР та отримані окремі результати, які показали, що галузь проектування піддається комп’ютеризації.

80-і роки – з’явились масові системи та базові програмні продукти для них. Виявляється тенденція до інтегрування САПР.

90-і роки – усвідомлено багато реальних задач практики, виправлені допущені помилки і САПР почали реально демонструвати свою ефективність у високо технологічних виробництвах, з’явилася необхідність у колективному використанні інформації.

Проблеми розвитку САПР:

· необхідність наявності потужної та різноманітної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

· необхідність правильної організації діяльності крупних колективів, різних спеціалістів та їх навченості;

· значний час та об’єм наукових досліджень для розробки методів моделювання та аналізу;

· необхідність змін у системі освіт.

 

Причини розшарування класів САПР:

· точність проектування не потрібна усім проектувальникам; їх користувачі – професіонали.

· автоматизація для підприємств різного розміру повинна бути різною.

· різна вартість програмного забезпечення САПР.

 

Класифікація САПР на світовому ринку

1. Системи «найлегшої ваги» — служать для виконання простих двомірних креслень без можливостей складного геометричного моделювання. Використовуються, як правило, для створення нарисів, ескізів, презентаційної графіки, деталеровки (IsiCAD, CADKey, Visual CADD).

2. Системи «легкої ваги»—служать для виконання практично всіх робіт з двомірними кресленнями та мають обмежений набір функцій з тривимірного моделювання. Використовуються для створення креслень окремих деталей (AutoCad LT, Imagineer Technical).

3. САПР «середньої ваги». За можливостями повністю охоплюють САПР «легкої ваги» + дозволяють працювати зі збірками, даючи широкий набір функцій з тривимірного моделювання (Autodesk Mechanical Desktop, Solid Edge, T-Flex CAD, Solid Work).

4. САПР «тяжкої ваги». Застосовуються для рішення найбільш трудомістких задач: побудови великих збірок, моделювання поведінки складних механічних систем у реальному масштабі часу, оптимізуючих розрахунків з візуалізацією результатів, розрахунків температурних полів та теплообміну, підготовки керуючої інформації для верстатів ЧПУ (CATIA, Pro/Ingeneer, Unigraphics, Euclid, Inventor).

 

За можливостями САПР розрізняються на:

  1. Інженерні САПР представляють собою комплекс апаратних та програмних засобів для вирішення однієї вузької проектної задачі, яку можна розглянути окремо.
  2. Спеціалізовані САПР створюються для конкретних виробів та окремих видів робіт, використовуються у масовому виробництві, базуються на різноманітних засобах обчислювальної техніки, пристосовуються до технологічного обладнання для контролю та виготовлення.
  3. Універсальні САПР створюються для проектування широкого класу об’єктів, розрізняють два типи:

· які мають можливість налагоджуватись за рядом характеристик;

· які мають «жорстку» структуру, розраховану на визначені характеристики виробів, що проектуються.

4. Унікальні САПР створюються для проектування об’єктів найвищої складності, виконують задачу забезпечення встановлених термінів створення та якості проекту.

  1. Комплексні САПР — системи для проектування виробів високої функціональної та технологічної складності, у яких значна увага приділяється моделям фізичних процесів, що відбуваються у виробі та бути суміжним з технологічним обладнанням [2].

Система AutoCAD

AutoCAD — один з найбільш поширений CAD систем, система автоматизованого проектування і розробки конструкторської документації, що широко використовується у всьому світі і є базовою системою в конструкторських і дизайнерських організаціях України та інших країн.

Розробником є компанія Autodesk — один з провідних виробників програмного забезпечення для дизайнерів і конструкторів.

AutoCAD з'явився в 1982 році і був однією з перших САПР, розроблених для ПК. Швидко завоював популярність серед проектувальників, інженерів і конструкторів різних галузей промисловості завдяки демократичним цінам.

Система AutoCAD пропонує найдосконаліші засоби для виконання креслень, а також зручні інструменти тривимірного моделювання. Це потужна платформа для побудови САПР різного рівня складності.

Система AutoCAD — це універсальна графічна система автоматизації креслярсько-графічних робіт, в основу структури якої покладений принцип відкритої архітектури, що дозволяє адаптувати і розвивати багато функцій AutoCAD щодо конкретних задач і вимог.

AutoCAD може використовуватися для рішення широкого кола задач:

· креслення;

· конструювання;

· дизайнерських робіт;

· створення мульт і слайд фільмів.

Можливості та переваги AutoCAD:

· прискорює щоденну роботу зі створення креслень,

· підвищує швидкість і точність їх виконання.

· забезпечує легке та інтуїтивно зрозуміле створення і редагування твердих тіл і поверхонь.

· легко та швидко створює на основі моделі розрізи та проекції,

· дозволяє ефективно формувати комплекти креслень і керувати ними (групувати їх по розділах проекту та іншим логічним категоріям, створювати переліки листів, керувати видами креслень, архівувати комплекти проектної документації та організовувати спільну роботу фахівців).

· засоби візуалізації (такі як анімація і реалістичне тонування) допомагають виявити будь-які вади на ранніх етапах проектування, а значить до того, як вони зможуть спричинити серйозні проблеми.

· використовуваний в AutoCAD формат DWG є стандартом серед проектувальників різних галузей промисловості, крім того, є можливості експорту і імпорту інших поширених файлових форматів, таких як pdf, що дозволяє ефективно організувати обмін даними між фахівцями.

Графічні редактори AutoCad забезпечують:

v інструменти ручного креслення — графічні примітиви;

v команди їхнього редагування;

v команди установки властивостей примітива;

v вибір формату листа і масштабу креслення;

v нанесення розмірів у напівавтоматичному й автоматичному режимах;

v засоби керування зображенням на екрані;

v можливість об'єднання графічного об'єкта в єдиний блок, що зберігається під визначеним ім'ям і вставляється в креслення;

v можливість створення зображення окремих елементів креслення чи окремих деталей зборки в різних шарах;

v настроювання системи на будь-яку предметну область (настроювання панелей інструментів і панелей меню, створення нових типів ліній і зразків штрихування, створення нових меню, опис у параметричній формі об'єктів, що часто зустрічаються);

v моделювання 3D-об'єктів і надання їм фотографічної реальності;

v можливість експорту креслення в Internet.

Програма постійно розвивається, серед можливостей, що з'явилися в 2009 році, можна назвати параметричні взаємозв'язки між об'єктами, створення і редагування об'єктів довільної форми.

AutoCAD використовується у дизайні, архітектурі, машинобудуванні і виробництві; вміння працювати в системі AutoCAD стає обов'язковим навиком як і необхідність володіння комп'ютером. AutoCAD стає просто незамінним при проектуванні та підготовці конструкторської документації.

Спеціалізовані програми на основі AutoCAD:

  • AutoCAD Architecture — версія, орієнтована на архітекторів і містить спеціальні додаткові інструменти для архітектурного проектування і креслення, а також засоби випуску будівельної документації.
  • AutoCAD Electrical розроблений для проектувальників електричних систем управління і відрізняється високим рівнем автоматизації стандартних завдань і наявністю великих бібліотек умовних позначень.
  • AutoCAD Mechanical — продукт для промислового виробництва. Він допомагає прискорити процес проектування, дозволяючи в той же час використовувати досвід та проекти, накопичені при роботі в AutoCAD. Має у своєму складі бібліотеки ГОСТ, стандартних деталей і функції автоматизації типових завдань.
  • AutoCAD Civil 3D — рішення для проектування об'єктів інфраструктури, призначене для землевпорядників, проектувальників генплану і проектувальників лінійних споруд. Крім основних можливостей AutoCAD Civil 3D може виконувати такі види робіт, як геопросторовий аналіз для вибору відповідної будмайданчика, аналіз зливових стоків для забезпечення дотримання екологічних норм, складання кошторису і динамічний розрахунок обсягів земляних робіт.
  • AutoCAD MEP орієнтований на проектування інженерних систем об'єктів цивільного будівництва: систем сантехніки і каналізації, опалення та вентиляції, електрики та пожежної безпеки. Реалізована побудова тривимірної параметричної моделі, отримання креслень і специфікацій на її основі.
  • AutoCAD Inventor Suite — основа технології цифрових прототипів Autodesk - дозволяє вийти за звичні рамки 3D моделювання і розробляти цифрові прототипи майбутніх виробів. Ця технологія допомагає створювати точні 3D моделі деталей та виробів і всебічно вивчати їх реальну поведінку ще до виготовлення дослідних зразків, що дозволяє скоротити витрати на проектування і виробництво [3].

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.