Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислюваних систем

 

 

Індивідуальна робота

З предмету Технологія комп’ютерного проектування

На тему: «Система CAD (computer-aided architectural design) автоматизованого проектування геометричних моделей та її місце в системі автоматизації виробництва.»

ВАРІАНТ № 5

 

Виконала:

Студентка КБ-12-1

Луценко Н.В.

Перевірив:

канд.т.н, доцент Постіл С. Д.

 

ІРПІНЬ – 2015

Індивідуальна (самостійна) робота

На тему

«Система CAD (computer-aided architectural design) автоматизованого проектування геометричних моделей та її місце в системі автоматизації виробництва.»

Пакет завдань включає в себе завдання для перевірки теоретичних знань з курсу “Технології комп’ютерного проектування”.

 

Оцінка контролю знань студентів– 32 – бала.

 

Зміст роботи

1. За вибраною темою сформувати теоретичний матеріал в розмірі, який достатній для розкриття суті проблеми і тестових завдань з посиланням на актуальні джерела - (12 балів).

 

2. За теоретичним матеріалом вибраної теми сформувати 20 тестових питань з набором 5-6 відповідей, частина яких є вірною - (12 балів).

 

3. Підготовити реферат на сформований теоретичний матеріал (Додаток_1) – (8 балів)

4. Оформити в звіт (інтервал – 1, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, об’ємом від 15 сторінок без врахування малюнків, формат *.rtf) про виконану роботу, який повинен містити:

Ø реквізити студента і місця навчання (на титульній сторінці);

Ø зміст;

Ø вступ з визначенням актуальності;

Ø теоретичні відомості за темою індивідуальної роботи з фрагментуванням за заданим переліком питань;

Ø особливості функціонування;

Ø висновок з представленням перспектив даного напрямку;

Ø можливі екранні форми результатів функціонування;

Ø література (актуальна), включаючи посилання на Інтернет.

Примітка

1. Оформлена робота повинна бути представлена в електронному вигляді за 7днів до завершення вивчення дисципліни з наступним захистом.

2. Вибір теми дослідження здійснюється відповідно до порядкового номера студента в журналі.

3. Звіт з роботи, який не відповідає всім вимогам до його змісту і оформлення буде відхилений.


ЗМІСТ

І. ВСТУП…………………………………………………………………………….

ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ………………………………………………….

1. Загальна характеристика системи автоматизованого проектування CAD………………………………………………………………………..  
  1.1 Історія, сучасний стан, перспективи розвитку САПР………..  
  1.2 Класифікація САПР на світовому ринку………………………  
2. Система AutoCAD………………………………………………………...  
  2.1 Основи інтерфейсу AutoCAD. робочий стіл користувача……  
  2.2 Налаштування робочого середовища AutoCAD………………  
  2.3 Зміна параметрів робочого середовища AutoCAD…………..  
  2.4 Система координат користувача………………………………  
  2.5 Команди оформлення креслення………………………………  
3. Методика розробки креслення в AutoCAD……………………………..  

ІІІ. ВИСНОВОК.........................................................................................................

IV. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................

V. РЕФЕРАТ...............................................................................................................

 

 


І. Вступ

Проектування як особливий вид діяльності формується на початку ХХ століття і пов’язане насамперед з діяльністю креслярів, необхідністю особливо точного перенесення задуму інженера чи винахідника у вигляді графічного зображення для передавання його виконавцям на виробництві. Однак поступово таку діяльність пов’язують з науково-технічними розрахунками на кресленнях основних параметрів майбутньої технічної системи, її попереднім дослідженням.

САПР: система автоматизації проектних робіт(англ. CAD: Computer-Aided Design) – це програмний пакет, призначений для проектування (розробки) об'єктів виробництва (або будівництва), а також оформлення конструкторської документації.

Актуальність завдання: полягає у автоматизованому проектуванні за допомогою технології CAD. Сама основна функція CAD – визначення геометрії конструкції (деталі механізму, архітектурні елементи, електронні схеми, плани будівель і т. п.), оскільки геометрія визначає всі наступні етапи життєвого циклу продукту. Для цієї мети зазвичай використовуються системи розробки робочих креслень і геометричного моделювання. Ось чому ці системи зазвичай і вважаються системами автоматизованого проектування. Більш того, геометрія, визначена у цих системах, може використовуватися як основа для подальших операцій в системах CAE і САМ. Це одне з найбільш значних переваг CAD, що дозволяє заощаджувати час і скорочувати кількість помилок, пов'язаних з необхідністю визначати геометрію конструкції з нуля кожного разу, коли вона потрібна в розрахунках.

Можна, отже, стверджувати, що системи автоматизованої розробки робочих креслень і системи геометричного моделювання є найбільш важливими компонентами автоматизованого проектування

Вже сьогодні світові технології виробничого проектування вступають у нову фазу — так зване цифрове моделювання, коли об’єкт на екрані комп’ютера не лише зображується, а й віртуально функціонує, як це має відбуватись у реальному житті[1].


ІІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.