Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Правові форми і методи здійснення функцій державиФункції держави здійснюються у визначених формах і визначених методах.4.1 Форми здійснення функцій держави .

Форми здійснення функцій держави - це спеціальні сторони її діяльності , за допомогою яких реалізуться державні функції .

За правовими наслідками названі форми поділяються на правові і неправові ( організаційні ) .

Правові форми - це такі види здійснення функцій держави , які тягнуть за собою правові наслідки .

Види правових форм здійснення функцій держави :

Ø Правотворча;

Ø Виконавчо - розпорядча;

Ø Правоохоронна;

Ø Правозастосовна.

Правотворча - відображається у діяльності держави з підготовки і прийняття нормативно - правових актів та інших джерел права .

Виконавчо - розпорядча - характеризується діяльністю держави та її органів з оперативного застосування , виконання , використання та додаржання правових норм у процесі організації здійснення державних функцій.

Правоохоронна - виявляється в організації охорони правових норм від правопорушень, у контролі й нагляді за здійсненням законності , дисципліни та правопорядку .

Правозастосовна - застосування правових норм і винесення обов'язкових для виконання індивідуально - правових рішень .

Неправові форми (організаційні ) - це специфічні види фактичної діяльності , які не тягнуть за собою правових наслідків .

Види неправових форм :

Організаційно-регламентуюча – добір, розстановка, виховання та визначення ефективності діяльності кадрів у сфері здійснення державних функцій .

Організаційно-економічна – організація матеріально - технічного забезпечення , здійснення державних функцій .

Організаційно-контролююча – організація недержавного контролю у сфері здійснення державних функція.

Організаційно-виховна – організація виховання , пропаганди , агітації , інформації та іншого забезпечення виховного впливу на населення.

Форми здійснення функцій характеризують зв'язок держави з правом як одним з основних засобів володарювання. Через право держава проводить у життя свої функції, свої економічні, політичні, ідеологічні задачі.

Методи здійснення функцій держави

Ознаки методів і прийомів здійснення чи реалізації функцій:

Ø залежать від компетенції та форм діяльності відповідних державних структур, які на практиці здійснюють виконання функцій держави в межах своєї компетенції;

Ø функції ж окремого державного органу визначаються соціальним призначенням цього конкретного органу, як особливої частини механізму держави, і знаходять свій вираз і конкретизацію у компетенції державних органів, закріплених за кожним органом правах і обов'язках;

Ø основними формами здійснення функцій держави є правотворчість;

Ø правове регулювання і безпосередня організаторська робота щодо здійснення правових настанов за допомогою методів переконання, заохочення та примусу.

Для здійснення функцій, що розглядаються, використовуються і вказані методи:

Ø переконанняшляхом правового виховання населення, проведення профілактичних заходів;

Ø заохочення шляхом пропаганди досвіду та надання різних пільг і нагород колективам і особам, які не допускають правопорушень, беруть активну участь у боротьбі з ними;

Ø примус шляхом застосування до суб'єктів, які скоїли правопорушення, законних заходів покарання, перевиховування та спонукання до діяльності, спрямованої на усунення шкоди, що заподіяна такою поведінкою іншим суб'єктам. Таким чином, для глибокого і всебічного аналізу будь-якої функції держави слід розглядати зміст, форму і методи здійснення відповідного напрямку державної діяльності.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке функції держави та які в них ознаки?

2. Які функції має держава?* Класифікація їх.

3. Які існують внутрішні функції в держави?

4. Прояви зовнішніх функцій.

5. Яким чином реалізуються функції? Правові форми і методи здійснення функцій держави.

6.Методи здійснення функцій держави.

Механізм держави

«Те, що не рухається саме, не може приводити в рух інще тіло»

Демокріт

План

1. Поняття механізму держави

1.1. Ознаки механізму держави

1.2. Структура механізму держави

1.3. Співвідношення понять механізму держави та державного апарату

1.3.1. Принципи організації та діяльності державного апарату

1.3.1.1. Поділ влади – фундаментальні, конституційні принципи організації та діяльності державного апарату

1.3.1.2. Розподіл повноважень і механізм взаємних стримувань та противаг як основні засади організації діяльності державного апарату в правовому демократичному суспільстві

2. Поняття державного органу та його ознаки

2.1. Компетенція та класифікація державних органів

3. Державні органи та органи місцевого самоврядування, їх взаємозв’язок

4. Державна служба, її значення для функціонування державного апарату

4.1. Види державної служби

4.2. Державний службовець

4.3. Особливості правового статусу посадової особи

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.