Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Психологія слідчого експериментуСлідчий експеримент-це самостійна процесуальна дія, спрямована на експериментальну
перевірку наявних та отримання нових доказів.

Змістом його є виробництво різних дослідів з метою встановлення можливості якої-небудь події, дії чи явища в певній обстановці і за певних умов, що мають значення для встановлення істини у справі.
Експеримент характерний тим, що при його проведенні відтворюється описана ким-небудь або передбачувана слідчим ситуація і проводяться відповідні, заздалегідь визначені досвідчені дії. Важливий підбір учасників слідчого експерименту. До проведення експериментів зазвичай залучається значний коло осіб. Крім слідчого та понятих, в експериментах можуть взяти участь: обвинувачений, потерпілий, слідчий, фахівці різних галузей знання, а також технічний персонал, допомагає практично виконати ті чи інші досвідчені дії.
Недоступно в ході експерименту відтворювати сама подія злочину, також не можна при підготовці слідчого експерименту і його проведення допускати дії, що принижують честь і гідність його учасників, які загрожують їх життю та здоров'ю. Не можна, наприклад, призначати слідчий експеримент за участю потерпілої у справі про згвалтування.
За своїм змістом більшість видів слідчого експерименту представляє дослідження і оцінку тих чи інших можливостей людини: сприйняття якого-небудь події, факту за певних умов (побачити об'єкти, почути голос людини, відчути запах і т.п.); вчинення тих чи інших дій ( проникнення через отвір і т.п.). Перевіряються також вміння, навички (виготовити кліше, підроблену печатку, відкрити замок певним чином і т.д.). При визначенні умов слідчого експерименту та оцінці отриманих результатів треба виходити зі знань конкретних психофізіологічних можливостей людини.
Важливим є питання про можливість здійснення слідчого експерименту. Він стане можливим, якщо слідчий зуміє забезпечити: 1) відтворення матеріальної обстановки, максимально подібною до тієї, в якій відбувалис

я перевіряються дії чи події; 2) відтворення суб'єктивних психофізіологічних факторів; 3) моделювання самих досвідчених дій.
Якщо у звичайному житті людина діє, як правило, мимоволі, то в умовах слідчого експерименту у нього з'являється стан психологічної готовності, яке також мобілізує його психічні процеси, збільшує зосередженість, він робить вольові зусилля, щоб краще побачити, почути, запам'ятати. У повсякденній ситуації людина, занурена в свої думки, переживання, може не чути будь-який звук, розмова, не звернути увагу на події, що відбуваються, не помітити яких-небудь змін в обстановці.
З іншого боку, в незвичній ситуації злочину, випробовуючи душевне хвилювання, потрясіння, страх, людина в змозі діяти так, як він не зможе в обстановці слідчого експерименту. Так, тікаючи з місця події, злочинець може перестрибнути через широкий рів, подолати високий паркан, але не зуміє повторити ці дії у процесі слідчого експерименту.
Обвинувачений, а іноді і потерпілий за наявності у них певної зацікавленості можуть дати згоду на участь у слідчому експерименті, однак постараються не проявити свої знання, навички, вміння; приховати можливість правильного сприйняття будь-яких явищ. Отриманий в ході таких дослідів результат не буде сприяти встановленню істини у справі. Потрібно дуже обережно підходити до оцінки результатів слідчого експерименту. Це, однак, не означає, що в ході слідчого експерименту не можуть бути отримані дані, правильно відображають реально існуючі явища.
Слідчим експериментом керує слідчий. Саме він приймає рішення про проведення слідчого експерименту, висуває версії, гіпотези, визначає умови проведення, коло учасників, зміст, послідовність дослідів, оцінює отримані результати і т.д. Однак це не означає, що слідчий має брати безпосередню участь у дослідних діях, перебувати на всіх ділянках.
Слідчий після прибуття на місце експерименту виконує організаційну роботу: розміщує учасників, розподіляє між ними функції, завдання, створює умови, максимально подібні до тих, в яких відбувалися перевіряються події тощо Проведення експерименту на тому ж місці дозволяє змоделювати ситуацію з більшим ступенем вірогідності. Моделювання матеріальних чинників допускає використання як підменю, так і схожих з ними знарядь, предметів, матеріалів. Слід враховувати, що виковання справжніх об'єктів надає більш сильний психологічний вплив на учасників експерименту, робить отримані результати більш переконливими. Важливі й умови, при яких проводиться експеримент (пора року, доби, освітленість, наявність опадів і т.д.).
Головним у слідчому експерименті єпроведення дослідів і правильна оцінка отриманих результатів. Завдання слідчого - організувати виробництво дослідів, здійснювати контроль за ними, фіксувати хід експерименту, оцінювати отримані результати. Слідчий визначає кількість дослідів, їх зміст, при необхідності повторює досліди. Досліди, як правило, проводяться багаторазовоБагаторазовість - перший принцип слідчого експерименту.
Другий принцип - варіативність, тобто здійснення кожного наступного досвіду в кілька змінених умовах.

38.Психологія взаємодії працівників комерційних служб без­пеки з представниками правоохоронних органів під час роз­слідування злочинів.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.