Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Інструктування як специфічний метод професійного навчанняМетоди професійного навчання – це система і логічна послідовність спільних дій інженера-педагога і учня профтехучилища за допомогою яких учні опановують професійними знаннями, уміннями і навичками, розвивають творчі здібності, формують основи професійної майстерності.

Існує певна відмінність між методами теоретичного і, виробничого (практичного) навчання. Якщо на уроках по предметах профтехциклу викладач повідомляє нову навчальну інформацію всім учнем одночасно, то в умовах виробничого навчання найчастіше заняття проводяться з підгрупами учнів і навіть індивідуально (наприклад, навчання водінню автотранспортних засобів, робота на зварювальному устаткуванні й інші).

Специфічним методом, який застосовується у виробничому навчанні є інструктування.Інструктуванням в умовах виробничого навчання називають чітко визначену систему вказівок і рекомендацій, що стосуються способів виконання трудових дій, дотриманню правил техніки безпеки і вимог виробничої санітарії і гігієни.

Інструктування може проводиться як в усній, так і в письмовій формі.

Розрізняють наступні види усного інструктування:

1. Вступне інструктування – підготовляє учнів до активного і свідомого виконання вправ.

Як правило, під час вступного інструктування демонстрація і поясненняпоєднуються.

При цьому, пояснення повинне стосуватися внутрішніх процесів, які протікають у тих чи інших пристроях, що не можуть спостерігатися безпосередньо, а саме:

• хімічних і фізичних процесів, що здійснюються під час роботи устаткування;

• взаємодії окремих вузлів і деталей, передбачена кінематичною схемою;

• принципів роботи і взаємодії різних блоків, субблоків, модулів і окремих електро- і радіоелементів електро-, радіо- і обчислювальної апаратури;

• опису внутрішніх зміні, що відбуваються в пристрої чи устаткуванні під час його роботи і т.д.

Вступне інструктування, що проводиться на початку уроку виробничого навчання, має таку типову структуру:

1) повідомлення теми і мети уроку;

2) перевірка теоретичної підготовки учнів (перевірка матеріалу, вивченого на уроках теоретичного навчання і попередніх уроках виробничого навчання);

3) роз’яснення суті запланованої на даний урок роботи, а також порядку виконання вправ чи самостійних робіт;

4) розгляд креслень, схем і технічних умов виробів, що мають бути виготовлені;

5) демонстрація матеріальних об'єктів, що виступають як еталони майбутніх учбово-виробничих робіт;

6) ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами, устаткуванням, пристроями і пристосуваннями, що будуть використовуватися при виконанні навчально-виробничих робіт;

7) пояснення і демонстрація раціональних прийомів і способів виконання робіт, а також способів контролю їхньої якості;

8) розгляд можливих типових помилок і способів їхнього запобігання;

9) пояснення і демонстрація способів раціональної організації робочого місця під час виконання учбово-виробничих робіт;

10) розгляд правил безпеки праці для даного виду робіт і при роботі в майстернях;

11) закріплення і перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктування і, при необхідності, повторне пояснення і демонстрація прийомів і способів роботи;

12) видача завдань і розподіл учнів по робочих місцях.

Наведена структура може видозмінюватися в залежності від специфіки змісту навчального матеріалу, мети навчання і професійного досвіду майстра виробничого навчання.

2. Поточне інструктування ‑ спрямоване на усунення найбільш типових помилок, що виникають у процесі виконання трудових вправ після вступного інструктування. Проводиться як правило індивідуально з кожним учнем.

Поточне інструктування організовується, як правило у формі цільових обходів робочих місць учнів, під час яких перевіряється:

а) правильність організації робочого місця;

б) правильність виконання трудових прийомів і операцій;

в) правильність користування вимірювальним інструментом і контрольно-вимірювальними приладами;

г) уміння користатися технічною документацією;

д) дотримання правил техніки безпеки і норм виробничої санітарії і гігієни.

При проведенні поточного інструктажу необхідна поетапна організація цільових обходів:

1-й обхід: після вступного інструктажу, коли всі учні приступили до роботи;

2-й обхід: здійснюється перевірка правильності організації робочого місця, ступеня засвоєння показаних трудових прийомів і операцій, раціонального використання матеріалів і інструментів, дотримання правил техніки безпеки;

3-й обхід: виявлення помилок при виконанні робіт і їхнє усунення.

3.Заключне інструктування ‑ передбачає узагальнення майстром (інструктором) найбільш характерних (типових) помилок, що виникли при виконанні окремих операцій, і розгляду шляхів їх усунення. Проводиться як наприкінці уроку виробничого навчання, так і по завершенню вивчення чергових тим навчальної програми. Здійснюється він, як правило, у вигляді активної бесіди з учнями.

Письмове інструктування має особливу дидактичну цінність у процесі виробничого навчання. Воно дозволяє поєднати в письмових інструкціях різні види інформації – словесну, графічну, вносити в текст контрольні питання.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.