Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Литературное творчество 10-13 ст. Слово о полку ИгоревомГеніальний твір давньої російської літератури «Слово о полку Ігоревім» було знайдено на початку 90-х років ХVIII століття відомим любителем і збирачем російських старожитностей О. І. Мусіним-Пушкіним. Текст «Слова» перебував у збірнику давньоруських творів, оригінальних і перекладних. Збірник був придбаний ним через свого комісіонера в числі інших рукописів у колишнього архімандрита закритого на той час Спасо-Ярославського монастиря - Йоїла Биковського. Крім «Слова», ця збірка укладав у собі «Хронограф», літопис, що називалася «Временник, еже кличеться літописання руських князів і земля Руська», «Сказання про Індійське царство», повість про Акіра Премудрого і «Девгеніево діяння».

Перше, дуже коротке повідомлення про «Слово» було зроблено відомим поетом того часу М. М. Хераскова в 1797 році в другому виданні його поеми «Володимир». У XVIII столітті були зроблені ще й інші переклади «Слова», удосконалювали перший. У 1800 році «Слово» було видано А. І. Мусіним-Пушкіним у співпраці зі своїми вченими друзями: А. Ф. Малиновським, М. М. Бантиш-Каменським і Н. М. Карамзіним - трьома кращими знавцями давньоруських рукописів того часу. У 1812 році збірку, що включав «Слово», згорів у московському пожежі разом з усім найціннішим зборами давньоруських рукописів в будинку А. І. Мусіна -Пушкіна на Разгуляї. У зборах А. І Мусіна-Пушкіна згоріли і інші рукописи першорядного значення, як, наприклад, знаменита Троїцький літопис самого початку XV століття, якої широко користувався М. М. Карамзін у своїй «Історії Держави Російської». Згоріла і велика частина екземплярів першого видання «Слова».

Немає нічого дивного в тому, що «Слово» збереглося лише в одному списку. У єдиному списку дійшло до нас не тільки «Слово о полку Ігоревім», але і безліч інших творів давньої російської літератури, серед них такі першокласні, як «Повчання» Володимира Мономаха, «Слово про погибель Руської землі» (другий список його був опублікований тільки в 40-х роках XX століття), «Повість про Горе і Злочастіі», «Повість про Сухань», переклад з грецької Хроніки Георгія Сінкела та ін Єдиний список Троїцької літописі згорів, як і список «Слова».

У жанровому відношенні «Слово о полку Ігоревім» вивчено слабо. Існує кілька гіпотез, досить суперечливих і, загалом, слабко обгрунтованих. У «Слові о полку Ігоревім» дослідники бачать то «поему», то «військову повість», то «билину XII ст.», То «урочисту промову», виголошену на честь Ігоря Святославича при поверненні з полону. Перш ніж звернутися до визначення того, яким же був жанр «Слова о полку Ігоревім», придивимося до деяких особливостей жанрової системи давньоруської літератури XI-XIII століть.

Жанрова система давньої російської літератури була досить складною. Основна частина жанрів була запозичена російською літературою в X-XIII століттях з літератури візантійської: у перекладах, і в творах, перенесених на Русь з Болгарії та Візантії. У цій перенесеної на Русь системі жанрів були, в основному, церковні жанри: жанри творів, необхідних для богослужіння і для церковного життя - монастирської і парафіяльний. Тут повинні бути відзначені різні посібники з богослужіння, молитви і житія святих різних типів, твори, що призначалися для благочестивого індивідуального читання, і т. д. Але, крім того, були й твори більш «світського» характеру: різного роду природно-наукові твори ( Шестодневе, бестіарії, алфавітаріі) і твори з всесвітньої історії (по старозавітній і римсько-візантійської), твори типу елліністичного роману («Олександрія») та ін перейшли на Русь жанри по-різному продовжували тут своє життя. Були жанри, які існували тільки разом з перейшли на Русь творами і самостійно тут не розвивалися. І були жанри, які продовжували на Русі активну своє існування. У їх рамках створювалися нові твори: наприклад, житія руських святих, проповіді, повчання, рідше молитви та інші богослужбові тексти. Таким чином, серед жанрів, які перейшли на Русь з Візантії та Болгарії, існували «живі» жанри і «мертві». Крім цієї традиційної системи літературних жанрів, існувала й інша традиційна система жанрів - жанри фольклору. Одна особливість цієї системи жанрів фольклору повинна бути відзначена перш за все. Фольклор у XI-XIII століттях не займав такого відокремленого від літератури положення, як в новий час. Фольклор був тісно пов'язаний з літературою, і його жанри були з'єднані з жанрами літератури. Ті й інші становили якесь двуединство, єдиний організм словесного мистецтва.

У XI-XIII століттях межа між фольклором і літературою проходила не там, де вона проходить в новий час. У новий час фольклор - це мистецтво народу, селянства, нижчих верств населення. У середні століття і особливо в ранньому середньовіччі фольклор поширений у всіх шарах суспільства: і у селян і у феодалів. Кордон поширення фольклору в цей час не стільки соціальна, скільки жанрова. Є жанри, які вимагають письмового оформлення, і є жанри, які вимагають усного виконання. А оскільки письменність була поширена не у всіх шарах суспільства, то не стільки фольклор, скільки література була обмежена і соціально. Фольклор ж цих соціальних обмежень у період раннього феодалізму, в цілому, не знав. Як відомо, в новий час становище протилежне: не література обмежена соціально, а соціально обмежений фольклор. Обидві традиційні системи жанрів - літературна і фольклорна - перебували у взаємному зв'язку. Окремі потреби в словесному мистецтві задовольнялися лише фольклором, інші - тільки літературою.

Отже, в давньої російської літератури, до часу створення «Слова о полку Ігоревім», існували дві традиційні системи жанрів, тісно пов'язані один з одним і взаємно один одного доповнювали. Різноманітність і багатство жанрів було величезне. Проте як би не була багата традиційна (подвійна) система жанрів, в XI-XIII століттях вона позначилася все ж недостатньою. Нове історичне і патріотичне самосвідомість на Русі в XI-XIII століттях вимагає жанрових форм свого вираження. Всі більш-менш видатні твори літератури, засновані на глибоких внутрішніх потребах, вириваються за межі традиційних форм. Справді, таке видатне твір, як «Повість временних літ», не вкладається в сприйняті на Русі жанрові рамки. «Повість про осліплення Василька Теребовльского» - теж твір поза традиційних жанрів. Ламають традиційні жанри твору князя Володимира Мономаха: його «Повчання», його автобіографія, його лист до Олега Святославича.

Поза традиційної жанрової системи знаходяться «Моління Данила Заточника», «Слово про погибель Руської землі», «Похвала» Роману Галицькому і багато інших чудових твори давньої російської літератури XI-XIII століть. Це типово саме для цього часу. Нові жанри XI-XIII століть здебільшого утворюються па стику фольклору та літератури. Такі твори, як «Слово про погибель Руської землі» або «Моління Данила Заточника». Можливо навіть, що зародження нових жанрів відбувається і усній формі, а потім воно вже закріплюється в літературі.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.