Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Як називається вагова кількість грошового металу, що законодавче закріплена за грошовою одиницею:А) Облікова ставка процента; Б) Гривня; В) Девальвація; Г) Масштаб цін.

5. Зміна норми обов'язкового резервування найбільше впливає на:

А) Споживчі видатки; Б) Обсяг експорту; В) Інвестиції; Г) Державні видатки.

6. До якого виду грошової системи можна віднести грошову систему сучасної України:

А) Неринкова; Б) Монометалізм; В) Закрита; Г) Ринкова.

7. Як називається вид грошово-кредитної політики при якій допускається скорочення пропозиції грошей внаслідок чого скорочується сукупний попит:

А) Політика дезінфляції; Б) Експансійна політика; В) Рестрикційна політика.

8. Обмеження державою цін і доходів з метою гальмування високої інфляції є заходом:

А) Фіскально-бюджетної політики; Б) Політики прямого впливу; В) Грошово-кредитної політики.

9. На які елементи грошового ринку найчастіше спрямовуються регулятивні заходи монетарної політики:

А) на ставку процента; Б) на кількість комерційних банків в країні;

В) на ставку оподаткування ; Г) на пропозицію грошей.

10. Яку установу вважають головним суб'єктом грошово-кредитної політики в Україні:

А) Адміністрація Президента України; Б) Міністерство фінансів; В) НБУ; Г) Уряд.

11. Зниження центральним банком облікової ставки має такі наслідки:

А) Збільшує попит комерційних банків на позички;

Б) Зменшує пропозицію грошей на грошовому ринку;

В) Не впливає на попит і пропозицію грошей.

Термінологічний словник.

Гривня –грошова одиниця незалежної держави Україна. „Гривня” як грошова й вагова одиниця Київської Русі походить від найменування обруча – прикраси із золота чи срібла, яку носили на шиї („загривку”). Частина цього обруча (рублена гривня), що оберталася в роль грошей, стала основою найменування грошової одиниці „рубль”.

Грошова система – форма організації грошового обігу, що встановлюється державними законами або рішеннями міжнародних органів.

Девальвація – офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу (чи тільки курсу) національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

Інфляція – знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок надмірного їх випуску і переповнення ними каналів обігу.

Масштаб цін – вагова кількість грошового металу, що законодавчо закріплена за грошовою одиницею. Так, ваговий вміст одного рубля Росії, що був установлений грошовою реформою 1895 – 1897 рр. С.В. Вітте, дорівнював 0.774234 г чистого золота, а ваговий вміст рубля СРСР з 1.01.1961 р. – 0.987412 г чистого золота. Ваговий вміст одного долара США у 1934 р. Дорівнював 0.888671 г чистого золота. Валютною реформою 1976 -1978 рр., проведеною згідно з рішеннями країн Ямайської валютної системи, золотий вміст грошових одиниць країн-учасниць МВФ скасовано.

Норма обов’язкового резервування – кошти, котрі комерційні банки зобов’язання зберігати у центральному банку. Підвищення або зниження норми відповідно зменшує чи збільшує суму вільних грошових коштів комерційного банку для активних операцій.

Нуліфікація – оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними або обмін знецінених паперових грошей на нові грошові знаки у надзвичайно низькій пропорції, так що плата за такі гроші має суто символічне значення.

Облікова ставка процента – плата, що оголошується й стягується центральним банком за кредитні ресурси, які надаються комерційним банкам.

Операції на відкритому ринку – купівля і продаж центральним банком державних цінних паперів. Купівля цих паперів комерційними банками скорочує їх кредитні ресурси, а викуп цінних паперів центральним банком розширює кредитні ресурси комерційних банків. Відповідно це впливає на грошову масу в обігу.

Платіжний оборот – уся сукупність платежів грошима у готівковій та безготівковій формах погашення всіх грошових зобов’язань, які виникають між економічними суб’єктами.

Ревальвація (реставрація) – офіційне підвищення державного золотого вмісту та валютного курсу або тільки валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

Тема 6.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.