Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Як називається сфера грошового обороту, в якій гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини економічних суб'єктівА) Безготівкова Б) Фінансова В)Готівкова

5. Сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент, називається:

А) Грошовою базою Б) Грошовими залишками В)Грошовою масою Д) Скарбом

Як називається специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності

А) Грошовий показник Б) Агрегат В) Грошовий агрегат Г) Ліквідний агрегат

Яка кількість грошових агрегатів використовується для аналізу у статистичній практиці України

А) Два Б) Три В) Чотири Г) Сім

Який показник грошової маси характеризує лише готівкові кошти

А) МЗ Б) МО В) Грошова база Г) МІ

Який грошовий агрегат найтісніше пов'язаний з товарною масою і є найбільш ліквідним

А) МІ Б) МЗ В) М2 Г) Грошова база

Який показник грошової маси враховує суми резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку

А) Грошова база Б) МЗ В) М2 Г) МО

11. Готівкові гроші це:

а)гроші, які не мають речового виразу і існують у вигляді сум на рахунках у банку;

б)гроші. які рухаються за комп'ютерними мережами;

в)гроші виготовлені з будь-якого малоцінного матеріалу у вигляді купюр та монет.

12.Банкнотою називають:

а)гроші, які випускаються в обіг як банківський вексель;

б)гроші, які випускаються в обіг як комерційний вексель;

в)гроші, які випускаються в обіг як казначейський вексель.

13. Специфічні ознаки векселя, що дозволяють вважати його грошима це:

а)вартість; б)перехідність; в)абстрактність; г)надійність; д)незаперечність.

Переказний вексель це:

а)вексель, який має індосамент;

б)вексель, котрий має конкретний строк погашення;

в)вексель, що має строго встановлену форму.

15. Чеком називається :

а)боргове зобов'язання банку; б)розписка про виплату грошей;

в)письмовий наказ володаря рахунку про виплату.

Швидкість обігу грошей:

а)це рух грошей в ринкових умовах;

б)це перехід грошей в банківських установах з рахунку на рахунок;

в)це частота переходу грошей від одного суб'єкта грошових відносин до іншого.

Сталістю грошей є:

а)постійність мінової вартості грошей у певному періоді;

б)постійність грошової маси у певному періоді;

в)постійність оберту грошей у певному періоді.

18. Якщо фактична маса грошей в обороті ( Мф) перевищує необхідну для обороту ( Мн), то які явища матимуть місце:

А) нестача купівельної спроможності

Б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції

В) надлишок купівельної спроможності

19. Залучені ресурси комерційного банку становлять 10 млн. грн., а норма обов'язкового резерву - 20%. Якими будуть у цьому випадку кредитні ресурси комерційного банку?

А) 1 млн. грн. Б) 8 млн. грн. В) 1,5 млн. грн. Г) 2 млн. грн.

20. Якщо норма обов'язкового резервування - 12,5%, то грошовий мультиплікатор становить:

А) 25 Б) 4 В) 8 Г) 12,5 Д) власний варіант відповіді

Термінологічний словник.

Грошовий мультиплікатор - коефіцієнт, який відображає співвідношення між первинною емісією грошей і кінцевим збільшенням грошової маси внаслідок цієї емісії.

Грошовий оборот – сукупність переміщень грошових коштів між економічними суб’єктами в процесі обміну щодо погашення грошових зобов’язань.

Грошові потоки – частини грошового обороту, що відображають платежі формування та використання фінансових ресурсів держави тощо.

Маса грошей – сукупність грошових коштів у будь-якій їх формі, яка є в економічних суб’єктів у вказаний момент.

Тема 4.

Грошовий ринок.

Потрібно навчитися розрізняти поняття „ринок грошей” і „грошовий ринок”. Одним із основних завдань студента є чітке визначення суті грошового ринку та усвідомлення його взаємозв’язку з грошовим оборотом.

Під час вивчення цієї теми слід приділити увагу механізму фінансування. Навчитися розрізняти пряме і опосередковане фінансування.

При прямому фінансуванні діють два канали: капітальне фінансування, при якому продавець передає покупцеві акції (канал акціонерного фінансування); позики, коли гроші передаються кредитором позичальнику наперед визначений строк і під певний процент.

При опосередкованому (непрямому) фінансуванні між покупцем і продавцем є фінансовий посередник – юридична особа, яка сама купує гроші у продавців, а потім продає їх покупцям від свого імені. Посередниками при цьому виступають банки і небанківські фінансово-кредитні установи.

Звернути увагу на такі терміни: пропозиція грошей та їх кількість, яка є сьогодні вільною в усіх економічних суб’єктів, включаючи і податкові кошти, які пускає в оборот банківська система (це також явище грошового залишку); попит на грошовому ринку – прояв грошового залишку, що фінансується на якийсь момент; попит – намір чи бажання економічного суб’єкта мати відповідну суму грошей у вказаний момент (попит на гроші слід відрізняти від доходу, що є явищем грошового потоку).

У загальному попиті розрізняють дві його частини: поточна каса – частина, пов’язана з необхідністю здійснювати поточні витрати; частина попиту, яка формується як ліквідний актив. Ця частина залежить від дохідності активів і насамперед від норми процента, який склався на фінансовому ринку, зокрема процента на цінні папери (рис.2.).

 


Рис. 2 . Структура фінансового ринку

Попит і пропозицію на грошовому ринку урівноважує процент, при певній величині якого всі гроші, запропоновані на ринок, знайдуть покупця. До зміни величини процента веде те, що увесь час змінюються попит і пропозиція грошей (рис. 3. і 4.). Стабільність процента, який є ціною грошей на ринку, - важлива передумова стійкості всієї економічної системи.

Рекомендована література

1. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

2. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

3. Указ Президента України „Про грошову реформу в Україні” // Вісник НБУ. – 1996. - №5.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. – 602с.

5. Гроші та кредит: Підручник /За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2010. – 404 с.

Зміст заняття.

1. Проведення опитування.

2. Прослуховування рефератів та обговорення актуальних проблемних питань доповідей.

3. Проведення контрольного тестування.

План опитування.

1. Суть грошового ринку.

2. Економічна структура і характеристика складових частин грошового ринку.

3. Модель грошового ринку, його суб’єкти та канали фінансування.

 

Теми рефератів.

1. Рівновага на грошовому ринку та норма процента.

2. Фактори, які визначають рівновагу на грошовому ринку.

Тести до теми № 4
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.