Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Приклад. Партіонний метод організації виробництваДовжина виробничого циклу значно залежить від довжини операційних циклів. Останній являє собою довжину обробки партії на одній операції процесу. Якщо на операції встановлено декілька працюючих агрегатів (станків), то операційний цикл можна визначити за формулою (4.1):

 

= , (4.1)

 

де - довжина операційного циклу, хв;

m - розмір партії деталей, шт.;

- тривалість операції на одну деталь партії, хв;

- число робочих місць на операції.

На довжину виробничого циклу партіонного процесу значно впливає порядок просування предметів праці по ступенях процесу. Цей порядок, вид просування пов’язано зі сполученням операційних циклів у часі. Відомі три різновиди сполучення операційних циклів: послідовний, послідовно-паралельний (змішаний) і паралельний.

Для процесів з партіонним запуском (m) передбачено передача деталей на послідуючі ступені транспортними (передавальними) партіями (р) системним параметром, таким чином з’являється ритм процесу (R). Він визначається за формулою (4.2):

 

R = Т*р, (4.2)

 

де Т – такт процесу (або штучний ритм) – інтервал часу, через який відбувається запуск (випуск) кожного виробу (деталі).

Розглянемо на прикладі, як графічно і математично визначити довжину циклу партіонного процесу при кожному з 3-х видів просування предмета праці. Вихідні дані наведені у таблиці 4.4.

 

Таблиця 4.4

Вихідні дані

Ступінь (n) Планова партія, шт. (m) Передавальна партія, шт. (р) Норма часу (хв.) на
одну операцію (деталь) (
І    
ІІ
ІІІ
IV

 

Послідовний вид руху. Організація процесу передбачає, що при обробці планової партії на ступені (робочому місці) робітник працює без перерв між кожними деталями планової партії, тобто безперервно.

Цей вид руху при простій організації має найбільшу величину циклу та великі перерви в обробці партій на робочих місцях. Графік процесу зображено на рисунку 4.1. Довжина циклу визначається за формулою (4.3):

 

Планова партія деталей обробляється на кожному ступені процесу, потім цілою передається на наступний ступінь. Використовується у тих випадках, коли матеріал і форма виробів допускають міжопераційне пролежування; при поєднанні штучної та партійної обробки; коли устаткування розміщується в різних кінцях підрозділу і потребує значного переміщення виробів.

Переваги – простота організації виробничого процесу та робота устаткування на кожному ступені без перерви.

Недоліки – значне пролежування виробів на кожній операції; найбільш довгий цикл обробки та завищені витрати оборотних засобів у незавершеному виробництві; неможливість використовувати у ряді випадків, коли особливості матеріалу та форми виробів не допускають можливості між операційного пролежування.

Побудова графіка. Визначається термін обробки передаточної партії на кожному ступені процесу.

= 4 х 50 = 200;

= 2 х 50 = 100;

= 6 х 50 = 300;

= 4 х 50 = 200.

Точка закінчення обробки планової партії на попередньому ступені є точкою початку її обробки на наступному ступені.

пролежування

І

ІІ

ІІІ

ІV

 


200 800 1400 2000 2400 t,хв

Рис. 4.1. Організація партіонного циклічного процесу при послідовному русі предмета праці

 

Довжина циклу математично розраховуватиметься наступним чином:

= 150 (4+2+6+4) = 2400 хв.

Послідовно-паралельний вид руху. Умова організації процесу зберігається як для послідовного руху, тобто безперервність обробки на ступені зберігається. У цьому процесі робітник на наступному ступені починає операцію раніше, ніж завершиться обробка партії на попередньому ступені. Графік процесу зображено на рисунку 4.2.

Передаточні партії передаються на наступний рівень без очікування завершення обробки всієї планової партії на попередньому ступені, на кожному ступені обробка всієї планової партії здійснюється без перерв у роботі обладнання. Використовується при обробці виробів в обладнанні, що має велику теплову інерцію, а також спеціалізованому на виконанні певних операцій та на устаткуванні без можливості переналаштування.

Переваги – скорочення терміну пролежування виробів на кожній операції та довжини циклу у порівнянні з послідовним рухом; створюються умови для ефективного використання сильно інерційного обладнання за рахунок ліквідації простоїв на охолодження та розігрів печей, забезпечується економія палива та енергії.

Недоліки – при передачі виробів з довгих на короткі операції необхідно накоплення певного заділу, який повинен забезпечувати безперервну обробку всієї партії на короткій операції; необхідно обладнання декількох видів, яке налаштоване на виконання однієї операції; на коротких операціях є простої обладнання між обробками наступних планових партій.

Побудова графіка. Визначається термін обробки передаточної партії на кожному ступені процесу ( = 200; = 100; = 300; = 200). Далі можливі два випадки поєднання тривалості обробки на суміжних ступенях:

а) тривалість обробки на попередньому ступені більше, ніж на наступному (ступені 1-2, 3-4);

Точка закінчення обробки останньої передаточної партії на попередньому ступені проектується на наступному ступені і є точкою початку обробки цієї партії на наступному ступені. Тривалість обробки цієї партії на короткій операції відкладається вправо від знайденої точки, інші передаточні партії – вліво від неї (ступені 2-4);

б) тривалість обробки на наступному ступені більше, ніж на попередньому (ступені 2-3). Накопичення заділу не потрібне. Точка закінчення обробки першої передаточної партії на попередньому ступені проектується на наступний ступінь і є точкою початку обробки всієї планової партії на наступному ступені.

Довжина циклу:

 

де – найменший штучно-калькуляційний час в кожній парі суміжних операцій;

m-1 – число пар суміжних операцій у процесі з m операцій.

 

пролежування

І

ІІ

ІІІ

ІV

200 800 1400 2000 2400 t,хв.

Рис. 4.2. Організація партіонного циклічного процесу при послідовно-паралельному русі предмета праці

 

Довжина циклу:

 

де – найменший штучно-калькуляційний час в кожній парі суміжних операцій;

m-1 – число пар суміжних операцій у процесі з m операцій.

Паралельний вид руху. Попередня умова обробки на операції порушується. Будуються цикли по передавальній партії, з “вузького” ступеня пристроюється другий передавальний цикл. Графік процесу зображено на рис. 4.3.

Передаточна партія одразу після обробки на даному ступені передається на наступний. Використовується у тих випадках, коли не допускається пролежування виробів між операціями через загрозу виникнення великих внутрішніх напруг або проводки виробів складної ажурної форми; в поточних лініях термообробки.

 

Спар = (N-n)tш-кmaxmax + n∑ ti : Mi = (150-50)*6+50 (4+2+6+4)= 1400(хв.)

 

Переваги – відсутність операційного пролежування і найменша тривалість циклу; можливість видачі споживачеві ритмічно невеликими порціями (передаточними партіями).

Недоліки – спостерігаються простої на операціях з меншою тривалістю; необхідно декілька видів обладнання, спеціалізованого на виконанні однієї операції.

Побудова графіка. Визначається термін обробки передаточної партії на кожному ступені процесу ( = 200; = 100; = 300; = 200).

Точка закінчення обробки на попередньому ступені проектується на наступний ступінь і є точкою початку її обробки на наступному ступені і т.д. Побудова циклу обробки наступних передаточних партій починається з найбільш завантаженого ступеня циклу, а потім добудовується цикл на інших його ступенях.

 

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 


200 800 1400 2000 2400 t,хв.

Рис. 4.3. Організація партіонного циклічного процесу при паралельному русі предмета праці

 

Довжина циклу математично розраховується наступним чином:

= 6 (150-50) + 50 (4+2+6+4) = 1400.

Паралельний вид руху доцільно використовувати у процесах, які мають рівні операційні цикли по ступенях. Тоді досягається повна безперервність просування предмета праці, роботи устаткування й робітників на робочих місцях.

Ця умова і покладена в основу організації потокового (безперервно-потокового) виробництва.

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.