Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Приклад. Одиничний метод організації виробництваВибрати оптимальний варіант функціонування циклічного виробничого процесу з перекриттям циклів. Вихідні дані наведені у таблиці 4.1.

Маса предмета праці (М3), що обробляється за один цикл, – 10 т. Коефіцієнт виходу придатного (Кп) – 0,95.

За вказаними даними:

- визначити продуктивність (П) за годину безперервної роботи (tв);

- вибрати оптимальний варіант його функціонування.

Критерій оптимізації – максимальна продуктивність процесу протягом часу.

 

Таблиця 4.1

Вихідні дані

Ступінь Тривалість, хв
операції необхідного інтервалу передачі
І -
ІІ
ІІІ -
ІV  

 

У таблиці 4.2 наведено перелік основних параметрів виробничого процесу, що необхідно визначити, їх умовні позначення та розрахункові формули.

Таблиця 4.2

Умовні позначення і формули для визначення параметрів процесу

Параметр Умовні позна-чення Розрахункові формули
Виробничий ступінь і -
Тривалість операції на і-тому ступені -
Тривалість робочого періоду виробничого циклу tц
Тривалість передачі між ступенями -
Загальний інтервал на і-тому ступені = +
Необхідний інтервал на і-тому ступені -
Зайвий інтервал на і-тому ступені ;
Зайнятість і-того ступеня у часі
Такт процесу Т
Вузький ступінь -
Перекриття циклів Р - Т
Продуктивність циклічного процесу П П =
Кількість ступенів n -
Кількість робочих місць на і-тому ступені

 

 

Побудуємо структуру виробничого процесу у часі. Порядок побудови такий:

1. Накреслити дві перпендикулярні осі – абсцис і ординат.

2. Дати найменування кожної осі: абсцис – розмір часу, годин, хв., сек.; ординат – ступінь процесу.

3. Промасштабувати вісь абсцис, відкласти кількість ступенів на осі ординат.

4. Побудувати структуру першого циклу у часі (див. табл.4.1).

5. Визначити тривалість робочого періоду виробничого циклу графічно і математично.

6. Визначити зайнятість кожного ступеня процесу ( ).

7. Визначити такт процесу (Т).

8. Побудувати суміжний виробничий цикл, починаючи з вузького ступеня.

9. Графічно визначити такт, перекриття циклів і зайвий інтервал на кожному ступені.

10. Розрахувати продуктивність виробничого процесу за період tв.

11. Відобразити структуру процесу на площині.

 

Рішення:

 

1.Креслення двох 2.Визначення 3. Масштабування осі

перпендикулярних осей кожної осі абсцис

 

ступінь ступінь

І

ІІ

ІІІ

IV

5 10 15 20 хв.

 


4. Побудова структури першого циклу у часі

ступінь

І

ІІ 5

ІІІ 5

IV 5 5

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 час, хв.

 

5. Визначення тривалості виробничого циклу графічно

ступінь

І

ІІ 5 5

ІІІ 5

IV 5 5

= 55

 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 час, хв.

Розрахунок тривалості робочого періоду виробничого циклу:

= (5+10+20+5) + (5+5+5) = 55 хв.

6. Визначення зайнятості кожного ступеня, хв:

= 5+0 = 5;

= 10+5 = 15;

= 20+0 = 20;

= 5+5 = 10.

7. Визначення такту процесу.

Такт процесу визначається по максимальній зайнятості ступеня, який

називається вузьким. У даному прикладі максимально зайнятий ступінь – третій, отже:

= 20 хв.

8. Побудова суміжного виробничого циклу (моделювання починається з вузького (третього) ступеня, далі угору до другого, першого і вниз на четвертий).

 

ступінь t

 
І 5

 
ІІ 5 15

 
ІІІ 5 20=Т

 
IV 5 5 10

= 55

 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 час, хв.

 

9. Графічне визначення такту, перекриття циклів і зайвих інтервалів на кожному ступені.

Перекриття циклів (Р) на графіку визначається, як відрізок між кінцем попереднього циклу і початком нового суміжного циклу (Р=35 хв.).

Зайвий інтервал ступеня визначається як різниця між тактом і зайнятістю на кожному ступені (формула розрахунку наведена в таблиці 4.2).

 

ступінь = 15

 
І 5 15

 
ІІ 5 З 15 5

 
ІІІ 20 0

 
IV 5 10 10

= 55 Т=20

Р=35

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 тривалість, хв.

10.Розрахунок продуктивності виробничого процесу протягом безперервної години за формулою (див. табл. 4.2):

 

П = (60*10*0,95)/20 = 28,5 т/годину.

 

11. Відображення структури процесу на площині:

 

I II III IV
Система з 4-х ступенів,

пов’язаних послідовно

обробкою предмета

 

Далі, щоб вибрати оптимальний варіант функціонування циклічного виробничого процесу його треба реорганізувати структурно.

Існує два методи реорганізації виробничого процесу:

- без додаткових капітальних вкладень;

- з додатковими капітальними вкладеннями.

Всі способи організації процесів спрямовані на зближення суміжних циклів, що вимагає «розшивки» вузького ступеня і спричиняє скорочення такту. Необхідний інтервал ступеня зумовлений принципом дії даного агрегату і при оптимізації процесу скороченню не підлягає.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.