Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ1. Поняття «Економічний потенціал» включає:

а) приховані резерви;

б) набір ресурсів, що набувають у процесі виробництва форми чинників виробництва;

в) сукупну виробничу силу праці всіх працездатних членів суспільства;

г) вірна відповідь відсутня.

2. Інноваційний потенціал є:

а) наявні та приховані можливості випуску максимально можливого об'єму продукції;

б) можливості підприємства з розробки та впровадження нових ідей і оновлення підприємства;

в) сукупність можливостей підприємства з використання прав на нові або існуючі продукти інтелектуальної праці;

г) вірна відповідь відсутня.

3. Потенціал підприємства як складну систему характеризують такі властивості:

а) адаптивність;

б) стаціонарність;

в) ентропійность;

г) вірна відповідь відсутня.

4. До показників економічної ефективності можна віднести:

а) прибуток;

б) економію;

в) рентабельність;

г) фондовіддачу;

д) вірна відповідь відсутня.

5. Яка конкурентна сила доповнює 5 базових сил, запропонованих М. Портером:

а) дії продавців (постачальників;

б) дії покупців (клієнтів);

в) сила інших зацікавлених осіб;

г) вірна відповідь відсутня.

6. Характерними межами потенціалу підприємства є:

а) інформаційність;

б) реальні можливості (реалізовані і нереалізовані);

в) навики роботи персоналу по виробництву продукції, здобуттю максимального прибутку і забезпеченню стійкого розвитку підприємства;

г) правильна відповідь відсутня.

7. Виробничий потенціал включає:

а) фондовий потенціал;

б) потенціал нематеріальних активів;

в) інноваційний потенціал;

г) правильна відповідь відсутня.

8. Опосередкована корисність синергії передбачає:

а) збільшення чистих грошових потоків від якнайповнішого використання потенціалу підприємства;

б) збільшення вартості потенціалу підприємства або зміна мультиплікатора ціна/прибуток

в) правильна відповідь відсутня.

9. Модель аналізу Мак-Кінсі 7S передбачає вивчення чинників:

а) сильні та слабкі сторони фірми;

б) стиль діяльності фірми;

в) конкурентні переваги;

д) правильна відповідь відсутня.

10. Якщо ціна придбання підприємства менше вартості його активів є

а) гудвіл;

б) негативний Гудвіл;

в) бедвіл;

г) правильна відповідь відсутня.

11. Об'єктні складові потенціалу підприємства пов'язані:

а) з суспільною формою їх прояву і виступають як чинник раціонального використання об'єктних складових;

б) з матеріально-речовою формою потенціалу підприємства;

в) з трудовим, інфраструктурним і інформаційним потенціалом;

г) правильна відповідь відсутня;

12. Пряма корисність синергії передбачає:

а) збільшення чистих грошових потоків від якнайповнішого використання потенціалу підприємства;

б) збільшення вартості потенціалу підприємства або зміна мультиплікатора ціна/прибуток;

в) правильна відповідь відсутня.

13. Сутність коефіцієнту капіталізації полягає у:

а) отримання доходу на капітал;

б) відшкодування капіталу інвесторові-власникові;

в) отримання доходу на капітал і відшкодуванні капіталу інвестору;

г) правильна відповідь відсутня.

14. Властивості землі поділяються на 3 складові:

а) антропогенні, природно-фізичні та нематеріальні;

б) нормативні, економічні та природні;

у) корисності, заміщення і усунення;

г) правильна відповідь відсутня;

15. Дослідження доводять, що кількість невдалих угод при злитті (поглинанні) підприємств становить (%) від їх загальної кількості:

а) 20;

б) 40;

в) 60;

г) правильна відповідь відсутня.

16. Нематеріальний актив - це:

а) об'єкт інтелектуальної власності;

б) стиль діяльності фірми;

в) конкурентні переваги;

г) правильна відповідь відсутня.

17. Диференціальна рента ділиться на такі види:

а) ренту за рахунок доступності ділянок;

б) ренту, що характеризує ефективність цільового використання земельних ділянок;

в) ренту за рахунок ефективності додаткових капіталовкладень;

г) правильна відповідь відсутня.

18. Для оцінки земельних ділянок необхідні:

а) постанова місцевих органів влади про землекористування;

б) договори оренди;

в) акти землекористування;

г) правильна відповідь відсутня.

19. Виберіть, який метод оцінки вартості землі стимулює оптимізацію показників ефективності ведення бізнесу і землекористування:

а) нормативно-грошова оцінка;

б) експертна оцінка;

в) капіталізація земельної ренти;

г) правильна відповідь відсутня.

20. При нормативно-грошовій оцінці земля розглядається:

а) як складова земельно-майнового комплексу;

б) як єдиний земельно-майновий комплекс;

в) як складова потенціалу підприємства;

г) правильна відповідь відсутня;

21. До характеристик нематеріальних активів відносять:

а) короткостроковий період використання;

б) наявність певних відходів;

в) визначеність сумарного ефекту;

г) правильна відповідь відсутня.

22. Інтелектуальний продукт - це:

а) нематеріальний актив;

б) сукупність прав;

в) результат творчих зусиль;

г) правильна відповідь відсутня.

23. Фундаментальний аналіз передбачає:

а) вивчення ринкових показників цінних паперів;

б) вивчення балансів і інших фінансових документів, що публікуються компанією;

в) правильна відповідь відсутня.

24. Назвіть методи оцінки вартості гудвілу:

а) російський;

б) український;

в) швейцарський;

г) правильна відповідь відсутня.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.