Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Шырыня 1 2 3 Аналіз ідзе па табліцыПерыметр 12 12 12

Даследаванне: вучні ўстанаўліваюць,што існуюць толькі тры розныя прамавугольнікі. Адзін з прамавугольнікаў – квадрат. Далей ідзе пабудаванне прамавугольнікаў знойдзеных памераў: 3 см

5 см 4 см

См 2см 3 см

В программе для начальных классов наибольшее внимание уделяется представлениям о прямоугольнике, треугольнике, квадрате и круге. . Геометрические фигуры используются для счёта, для классификации по ве-личине, форме,цвету, треугольников по углам, сторонам

 

 


 

 

 

 


 

 

Отводится время на построение геометрических фигур и диаграмм сначала на бумаге в клеточку, затем в прямоугольной системе координат: А (1;3),В(2;8)

.…

    О     F     C
                 
В                
                 
  К     М E     D
                 
    N            
3 А         S R      
  L              
      P     U   X


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТВЛЕНИЯ УЧ-СЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

                 
                 
                 
                 
                 
                 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Учащиеся зна-комятся с диаграммами и некоторыми геометрическими фигурам способами их получения.


ПРИЗМА - тело, у которог о верхняя и нижняя грань – равные многоугольники, а боковые грани прямоугольники. прямоугольники.

ПАРАЛЛЕПИПЕД − призма, грани у которой прямоугольники.

c2

a2

 

b2 S= 2a2+2b2+2c2

Вычисляют сначала площадь его развёртки,а затем темобъём параллепи педа V= a•b•c. КУБ - это параллелепипед, у которого все грани – квадраты


Также сначала вычисляю площадь

S=6•a2 поверхности, затем объём

куба V= a3 .

ПИРАМИДА строится на основании многоугольника. Выбирается точка,лежащая выше основания вершины многоугольника, которые соединятся с этой точкой −вершиной пирамиды.

Если вращать круг вокруг прямой линии, прохо-

ей через его центр,то круг опишет шар.Если вращать прямоугольник вокруг его стороны, то он опишет ЦИЛИНДР.


Если вращать прямоугольный треугольник вокруг стороны, которая прилегает к прямому углу, то прямоуголь0-ник опишет КОНУС. Его развёрткой будет

Круг и треугольник.


У пачатковым курсе матэматыкі вучні знаёмяцца з велічынямі: даўжынёй, плошчай, масай, ёмкасцю, коштам, часам і інш. Паслядоўнасць вывучэння іх наступная:

1.Параўнанне прадметаў,іх малюнкаў,геаметрычных фігур па велічыні на аснове вокамеру, мускульнага адчування.

2. Параўнананне прадметаў, іх малюнкаў і фігур па велічыні шляхам накладання, на шалевых вагах і г.д.

3. Параўнанне геаметрычных фігур па велічыні на аснове ўвядзення адвольнай меркі, паяўлення ў выніку вымярэння цэлых неадмоўных лікаў і параўнання гэтых лікаў як мер велічынь. Змяненне вынікаў вымярэння ў выглядзе лікаў у залежнасці ад велічыні меркі.

4.Увядзенне стандартных адзінак вымярэння велічынь, метрычнай сістэмы мер з такой жа асновай,як у дзеся- цічнай сістэме лічэння. 5. 5.Знаёмства з вымяральнымі прыборамі і правіламі вымярэння: лінейкай, рулеткай, палеткай, малкай, транспарцірам, вагамі, гадзіннікамі .

6.Увядзенне найменных лікаў паралельна з абстрактнымі ў адпаведнасці з канцэнтрычным прынцыпам іх вывучэння. 7.Пераўтварэнне (раздрабленне і ўзбуйненне мер) найменных лікаў па аналогіі з выдзяленнем класаў і разрадаў у абстрактных ліках, з чытаннем і запісам многазначных лікаў на аснове выдзеленых класаў і разрадаў.

8. Выкананне арыфметычных дзеянняў над найменнымі лікамі па тых жа алгарытмах і правілах, што і пры выкананні гэтых дзеянняў на абстрактных ліках.

9.Рашэнне тэкставых задач з выдзяленнем велічынь і іх лікавых значэнняў з улікам залежнасцей паміж імі, перш за ўсё, з “цаной-колькасцю-коштам”,“скорасцю-часам-адлегласцю”,“даўжынёй-шырынёй-плошчай прамаву-гольніка”,“нормай выпрацоўкі-часам – вынікам работы”.

Звычайна ўсе велічыні ў школе мадэлююць з дапамогай адрэзкаў, якія зручна затым параўноўваць з дапамогай цыркуля і лінейкі. Аднак выканаць гэта падчас цяжка. Таму выдзяляюць маленькі адрэзак – мерку, якую паслядоўна адкладваюць на мадэлі-адрэзку. У выніку атрымоўваюць цэлыя неадмоўныя лікі.Часам мерка не ўкладваецца цалкам на адрэзку. Тады яе памяншаюць у некалькі, звычайна ў 10 разоў, у дапасаванні да дзесяцічнай сістэмы лічэння, працягваюць працэс вымярэння, па неабходнасці памяншаючы велічыню меркі. Пры гэтым атрымліваюцца ўжо другія лікі, якія таксама можна параноўваць паміж сабой.

Вучонымі былі распрацаваны стандартныя адзінкі вымярэння: метр – 1/40-мільённая частка мерыдыяна, дэцыметр- адзінка ў 10 разоў меншая, сантыметр –адзінка ў 100 разоў меншая і міліметр – адзінка ў 1000 разоў меншая, чым метр, кіламетр- адзінка ў 1000 разоў большая, чым метр. У аснове суадносін паміж гэтымі адзінкамі вымярэння пакладзены лік 10 у пэўнай ступені. Так вызначаецца метрычная сістэма мер.

Яна запісваецца ў выглядзе табліцы мер даўжыні:

1км=1000м,

1м=10дм=100см,

1дм=10см,

1см=10мм.

У пачатковых класах гэтыя адзінкі вывучаюцца ў паслядоўнасці: см – дм – м – км – мм.

Дэцыметрам, сантыметрам і міліметрам робяцца вымярэнні адрэзкаў у сшытку, метрам – даўжыні прадметаў у класе, кіламетрам – адлегласці на экскурсіі на дарогу.

Дзеці таксама вучацца вычэрчваць адрэзкі, складваць і аднімаць іх, параўноўваць, на колькі адзінак і ў колькі разоў адзін адрэзак карацейшы або даўжэйшы за другі і г.д.

Для аблягчэння гэтай работы дзеці выкарыстоўваюць маштабную лінейку, якая з’яўляецца прасцейшай “вылічальнай машынай” для складання, калі рухаемся ўправа ад нулявога значэння, і аднімання, калі рухаемся ўлева ад абазначэння пэўната ліку. Гэтую ж ролю мае лікавы прамень: 2+ 3= 5 9–2=7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На аснове табліцы мер даўжыні выконваецца пераўтварэнне найменных лікаў: 8 км=8 1 000 м=8 000 м;

8 км 321м = 8 1 000 + 321м = 8 321м (раздрабленне мер даўжыні) і 526 см==5м 2дм 6 см (узбуйненне мер даўжыні).

Табліца мер даўжыні выкарыстоўваецца для выканання арыфметычных дзеянняў над найменнымі лікамі:

5м 2дм 6см + 6м 3дм 4см=526см+634см=

--1 160(см) = 11м 6дм.

Далей пісьмовае складанне найменных лікаў выконваецца ў слупок па алгарытму складання абстрактных лікаў.

Праверка: 1 160 1 160

634 526

526(см)=5м2дм6см 634(см) =6м3дм4см Аналагічна выконваюцца і другія дзеянні.

У падрыхтоўчым класе вучні атрамоўваюць уяўленні аб плошчы, параўноўваючы геаметрычнвя фігуры па велічыні іх накладаннем. Аднак гэта не заўсёды можна зрабіць (мал.1). Дзеці выконваюць практыкаванні па разбіўцы фігур-малюнкаў на аднолькавыя роўныя фігуры, колькасць якіх можна падлічыць і параўнаць з колькасцю іх у розных фігурах (малюнак 2).

Напрыклад:

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.