Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які позначення належать до загальновживаних символів?До загальновживаних символів, крім тих, які пов'язані з певною діяльністю, належать також умовні поз­начення, що використовуються в науці та техніці, позначення хімічних елементів, математичних символів, наприклад, такий символ, як інтеграл.

До цієї групи також належать позбавлені оригінальності позначення, в яких за основу беруть зображення предмета, характерного для даної галузі господарства. Наприклад, для швейної промисловості — зображення голки з ниткою або предметів одягу, фігури людини; для машинобудування — зображення шестерні, для кон­структорського бюро — зображення циркуля тощо, оскільки такі позначення через частоту використання не мо­жуть індивідуалізувати товар і його виробника, легко можуть бути сплутані споживачами і практично не від­різняються один від одного.

Зверніть увагу: Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака лише у тому випадку, коли знак заявляється для товарів, що належать до тієї ж галузі, що і загаль­новживані символи і терміни.

До третьої групи позначень закон відносить такі, які є то­тожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

1. раніше зареєстрованими знаками чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і послуг;

2. знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;

3. фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і нале­жать іншим особам, які одержали право на них до дати подан­ня до Держпатенту України заявки стосовно однорідних товарів і послуг;

4. найменування місця походження товарів, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняють­ся, і зареєстровані на ім'я інших осіб, які мають право користу­ватися такими найменуваннями;

5. сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установле­ному порядку.

Тотожними прийнято називати однакові позначення.

Схожими прийнято називати такі позначення, які, незважаючи на різні складові елементи, створюють однакові зорові враження (або фонетично близькі — для словесних знаків), а у випадку реєстрації можуть викликати у споживачів сумніви щодо виробника товару.

Сертифікаційними знаками є знаки, які служать лише як посилання на відповідність якості товарів або послуг певним стандартам.

Українським виробникам довелося відмовитися від вжи­вання таких назв напоїв як "Коньяк", "Шампанське", які майже зникли з етикеток. Така продукція має походження з відповідних провінцій Франції — Коньяк і Шампань, і тому такі позначення в Україні не можуть бути визнані знаками для товарів.

Проте експертиза України відмовила американській фірмі "Сінгрен" у реєстрації знака "Київська Русь" для спиртних напоїв, тому що це історична назва місцевості, яка й сьогодні, і не тільки для українського споживача, аж ніяк не асоцію­ється зі Сполученими Штатами Америки. А згідно з постановою Київської міської ради народних депутатів на всі запозичення, що стосуються історичних цінностей, пов'язаних із містом Києвом, необхідно одержати дозвіл та сплатити значний податок.

Не реєструються як знаки для товарів і послуг позначення, які відтворюють:

· промислові знаки, права на які належать в Україні іншим особам;

· назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистец­тва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фраг­менти без згоди власників авторського права або їх правонас­тупників;

· прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Отже,знаки для товарів і послуг — це зареєстровані в установленому порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг, згрупованих у класи згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.