Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ших заявників. За допомогою аналізу результатів цього виду пошуку можнаЗробити висновок про пріоритетні напрями роботи провідних фірм у певній

Галузі техніки. Для його проведення використовують алфавітно-іменні покаж-

Чики.

Нумераційний пошук здійснюють, щоб встановити тематичну належність

Документа, його зв’язок з іншими документами, а також правовий статус. Ну-

Мераційні пошукові системи найчастіше містять номер документа (патенту, за-

Явки тощо), індекс МПК та ін.

Нумераційні покажчики випускають як окремими випусками, так і у

Складі, наприклад, офіційних бюлетенів.

Пошук патентів-аналогів, тобто патентів, виданих у різних державах на

Один і той же винахід (корисну модель), дає змогу значно скоротити обсяг па-

Тентних документів, які розглядають, а також полегшити деякі інші патентно-

Інформаційні дослідження.

Пошук для виявлення патентних прав зводять до визначення патентно-

Правової охорони певного винаходу (корисної моделі) або патентних прав пев-

Них осіб.

Найчастіше під час курсового й дипломного проектування студенти ма-

Ють справу з тематичним пошуком, тому розглянемо його докладніше.

Після формулювання завдання на проведення патентних досліджень ро-

зробляють регламент, який містить:

– визначення предмета пошуку;

– зазначення мети пошуку інформації;

– визначення держав пошуку інформації;

– визначення ретроспективності пошуку*;

– визначення класифікаційних індексів;

– вибір джерел інформації.

Першим етапом розроблення регламенту пошуку інформації на прове-

Дення патентних досліджень є визначення предмета пошуку.

Предмет пошуку визначають, виходячи з конкретних завдань патентних

Досліджень, категорії об’єкта (продукт (пристрій, речовина) або процес), а та-

Кож з того, які саме його елементи, параметри, властивості та інші характерис-

Тики досліджуватимуть.

Якщо темою патентних досліджень є пристрій (апарат, машина, техно-

Логічна лінія або її елементи), то предметами пошуку можуть бути: пристрій у

цілому (загальна компоновка, принципова схема); принцип роботи пристрою;

Вузли й деталі; матеріали (речовини), які використовують для виготовлення

Окремих елементів пристрою; технологія виготовлення пристрою; галузі мож-

Ливого застосування пристрою.

Якщо розглядають будь-яку систему в цілому (наприклад, технологічну

* ДСТУ 3575–97 передбачає визначення ретроспективності пошуку після визначення

Класифікаційних індексів, проте, на нашу думку коректніше поміняти ці два етапи місцями.

Лінію або установку), то слід звернути увагу на її конструктивні або функціо-

Нальні елементи, які не є тривіальними й можуть мати загальне застосування.

У цьому разі слід розглядати як систему в цілому, так і її конструктивні або

Функціональні елементи.

Якщо темою патентних досліджень є речовина, то предметом пошуку

Можуть бути: сама речовина (її якісний або кількісний склад); процес (спосіб)

Одержання речовини; вихідні матеріали; галузі можливого застосування речо-

Вини.

Якщо темою патентних досліджень є технологічний процес (спосіб), то

Предметом пошуку можуть бути: технологічний процес у цілому; його етапи,

Якщо він являє собою самостійний охоронопридатний об’єкт; вихідні продук-

Ти; проміжні продукти та процеси (способи) їх одержання; кінцеві продукти й

Галузі їх застосування; обладнання, на основі якого реалізують цей процес

(спосіб).

Формулювати предмет пошуку слід, за можливості, з використанням те-

Рмінології, прийнятої у відповідній системі класифікації. Конкретизація пред-

Мета пошуку зводиться до наближення його формулювання до найменувань

Рубрик МПК, НПК, УДК. Слід зазначити, що під час проведення досліджень

Предмет пошуку може бути уточнений.

Другим етапом регламенту пошуку інформації є зазначення мети пошуку

Інформації.

Метою патентних досліджень може бути одержання вихідних даних для

Забезпечення високого технічного рівня й конкурентноздатності ОГД; викори-

Стання сучасних науково-технічних досягнень і виключення невиправданого

Дублювання досліджень і розробок; дослідження технічного рівня ОГД, вияв-
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.