Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Юридические обов'язки личностиНеобходимым компонентом оптимального взаємодії держави, правничий та особистості виступають юридичні обов'язки, без яких неможливе ні збалансована правова система, ні ефективне правове регулювання, ні чіткий правопорядок, ні інші гніву й прояви життя. Вони - умова нормального функціонування конституційних інститутів, управління виробничими процесами, підтримки сталості і загальну стабільність в обществе.

Юридическая обов'язок є встановлена законом міра належного, суспільно необхідного поведінки, і навіть вид поведінки. Це владна форма соціальної регуляції яка спирається «силове» початок, тобто. до можливості державного примусу. У обов'язки виражаються як особисті, і загальнозначущі інтереси. Через обов'язок задовольняється інтерес управомоченного у кожному правоотношении.

Обязанность відповідає також інтересам самого правообязанного особи, а кінцевому підсумку – цілям й завданням всієї політико-правової системи. Без цих інструментів суспільство швидко перетворилося в якийсь рихлий і некерований анархо-синдикат. Обов'язки надають державі громадянську стійкість, рівнозначну екологічному равновесию.

Корреляция прав і управлінських обов'язків створює урівноважене громадське станів, інакше кажучи – режим найбільшого сприяння повсякденної життєдіяльності людей. Таке сполучення висловлює розумний баланс інтересів всіх членів і складових частин суспільства, сприяє досягненню згоди, порозуміння і соціального компромісу з-поміж них. Це засіб гармонізації інтересів держави і особи, і навіть інтересів громадян, у їхніх взаєминах друг з іншому. Іншим шляхом важко домогтися бажаного соціального эффекта.

Юридическая обов'язок– вигляд і міра государственно-целесообразного, розумного, корисного, об'єктивно обумовленого поведінки, покликаного вносити лад і «умиротворення» у життя. Вона - перепона по дорозі сваволі, хаосу, свавілля, неорганізованості, всього деструктивного і який розмішував нормального розвитку общества.

Обязанность міцно пов'язана з суб'єктивним правом; це парні, взаємозалежні поняття. Відомо, будь-яка правова норма носить предоставительно-обязывающий характер і вже тому передбачає як можливе, і належне поведінка, Обязанность-способ забезпечення прав, умова їх реальності й ефективності. Якщо суб'єктивне право-это сфера влади та свободи індивіда, то юридична обязанность-область потребі - і підпорядкування. Носій обов'язки повинен розуміти й усвідомлювати свою «несвободу» і зв'язаність заради спільного блага.

Функциональное розвиток юридичних обов'язків – листуватися суб'єктивним правам, виконувати свій шматок роботи у загальному механізмі правовим регулюванням, спрямовувати діяльність індивідів у потрібний русло; а социальное-формировать належне правосвідомість і правову культуру громадян, служити дисциплінуючим чинником, зміцнювати законність і правопорядок в обществе.

Все цих функцій тісно взаємозв'язані й взаємозалежні, здійснюються одночасно. Будь-які суб'єктивні права практично можна реалізувати лише крізь чиїсь обов'язки, і навпаки, обов'язки припускають чиєсь право вимагати їх виконання. Поза кореляції друг з одним дані категорії немислимі, можуть діяти не лише в «одній зв'язці», а чи не порізно. Обязанности-обратная сторона прав.

Принцип поєднання правий і обов'язків отримав свій відбиток у прийнятої ООН Загальної декларації правами людини, вона проголошує, що «кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки і, можливо вільне і повний розвиток її особистість», що здійснення права і свободи громадянина вимагає «належного зізнання й поваги права і свободи інших, задоволення справедливих вимог моралі, загального порядку й добробуту в демократичному обществе».

В Міжнародному пакті про громадянських і політичні права також зафіксовано, що «окремий людина має обов'язки щодо іншим людям і ще колективу, до якому належить», За таких загальних положень, відповідні держави закріплюють у своїй законодавстві більш розгорнутий перелік обов'язків стосовно конкретним умовам і національних інтересів. При цьому, звісно, не тільки обов'язки громадян, а й про обов'язки органів влади, посадових осіб, інших субъектов.

Когда-то, в початку розвитку цивілізації, між правами і обов'язками взагалі проводилося жодної різниці; у поданнях покупців, безліч у тому повсякденні вони були «злиті» воєдино. «Для індійці,- писав Ф. Енгельс,- немає питання, чи є участь у суспільних справах, кревна помста чи сплата викупу ми за неї правом чи обов'язком; таке питання видався йому так само безглуздим, як і питання, чи є їжа, сон, полювання – правом чи обязанностью»[11]. Але потім ці поняття чітко разделились.

Проблема єдності (поєднання) правий і обов'язків багатопланова. У ньому можна назвати ряд аспектів: історичний, соціально-політичний, філософський, юридичний, моральний, психологічний та інших. Права й обов'язки, будучи самостійними категоріями, «приречені» на тісне «співробітництво» у справі регулювання громадських відносин. «Кореляція суб'єктивних правий і обов'язків аксіоматична для філософії права, загальної теорії правничий та галузевих юридичних наук»[12].

К жалю, обов'язки значно меншою мірою досліджені вченими, ніж права – у тому сенсі їм «не пощастило». Відповідно ці категорії слабше поширені в громадському і індивідуальному свідомості – про неї часто просто «забувають». Відсутня чітка класифікація обов'язків, тоді як і конкретних і загальних правовідносинах їх стільки ж, скільки прав. Завдання правової науки – привернути до себе них пильнішу внимание.

Права плюс обов'язки, свобода плюс відповідальність – така аксіома нормальної життєдіяльності людей. Це розумно, справедливо, демократично. Порушення цього принципу, по суті, завжди є соціальною аномалією. Обов'язки – реєстр вимог, пропонованих суспільством до постаті. Причому з допомогою юридичної погляду вимог цих висловлюють политико-нравственный мінімум, а чи не максимум. Максимум, як відомо, висловлює мораль.

В нині чинної Конституції обов'язки громадян відбиті дуже слабко. У ньому зафіксована необхідність дотримуватися Конституції і закони, платити податки, зберігати природу й довкілля, бережно ставитися до певних природних багатств, історичному й культурного спадщини, нести військову службу, захищати Батьківщину (ст. 15, 44, 57-59).

Между тим, у міжнародних пактах вказуються та інші обов'язки, чомусь вуглепостачальники, які в нашої Конституції. Це відоме відступ від загальноприйнятих стандартів. У конституціях сучасних закордонних країн обов'язки також ширше й значніша. У нинішніх російських умовах обов'язки як дисциплінуючий чинник щонайменше необхідні, ніж права.

Резкий дисбаланс між правами і обов'язками, зафіксованими у Конституції, зазвичай пояснюється лише тим, що й перші охоплюють всі сфери життєдіяльності людей, то другі пов'язані лише із підтримуванням суспільного ладу. І це у принципі вірно. Але треба пам'ятати, що у практиці обов'язки незримо «супроводжують» повне право, корреспондируя їм у відповідних правовідносинах, тобто. у процесі реалізації. Інакше права можуть перетворитися на «порожній звук». Адже обов'язки – спосіб забезпечення прав.

Это, звісно, означає, що в чи іншому нормативному акті «у парі» з кожним конкретним правом неодмінно має фігурувати обов'язок – найчастіше він мається на увазі. Але найбільше важливі, соціально значимі обов'язки корисно було закріпити у головному Законі країни, щоб громадяни кращі за їхніх знали і суворо дотримувалися. Правосвідомості суспільства це повредит.

В конкретних обставин сучасної Росії у цілях посилення що організують почав обов'язки громадян можна було б розширити та привезти в більш гармонійне поєднання з правами. Між цими двома полюсами повинно бути різких розбіжностей і неузгодженості. Необхідно пам'ятати, що той й те виступають найважливішими елементами правосознания.

«Люди, не ведующие своїх зобов'язань,- писав І.А. Ільїн,- неспроможна і берегти їх; люди й не знають своїх повноважень, довільно перевищують їх або ж боягузливо поступаються силі; люди й не бажаючі визнавати запретностей, легко забувають всякий удерж і дисципліну, чи виявляються приреченими на правову невменяемость»[13]. Звучить дуже современно.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.