Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фазова маніпуляція в цифрових радіорелейних системах передачіПри фазовій маніпуляції інформаційним параметром радіоімпульсів являється фаза високочастотного заповнення.

В радіорелейних системах передачі використовується двійкова, 4-рівнева і 8-рівнева фазова маніпуляція.

При демодуляції фаза радіосигналу порівнюється з фазою відновленою на приймаючому кінці опорного коливання несучої.

Через випадкові спотворення радіосигналу має місце невизначеність фази відновленої несучої. Це являється причиною так званої зворотньої роботи, при якій двійкові посилки приймаються в “негативні”.

Для усунення впливу невизначеності фази застосовуються різнецеве кодування фази імпульсів, що передаються.

Фазову маніпуляцію з різнецевим кодуванням фази називають фазорізнецевою, або відносною фазовою маніпуляцією.

В радіорелейних системах передачі з відносною фазовою маніпуляцією при передачі інформації кодується не сама фаза радіосигналу, а різниця фаз (фазовий зсув) двох сусідніх радіоімпульсів.

В загальному випадку радіосигнал з М-різницевою відносною фазововю маніпуляцією отримується наступним чином:

де

тривалість радіоімпульсу

(1)

фазовий зсув при відносній фазовій маніпуляції

фаза опередньго к-1 радіоімпульсу

При цьому фаза К-го радіоімпульсу:

Часто при М=4 і 8 фазовий зсув вибирається у відповідності з рівністю

(2) де

 

 

На наступному малюнку покажемо фазові діаграми відносної фазової маніпуляції, на яких показано можливі значення фазового зсуву при умові (1)-суцільні стрілки і при умові (2)- штрихові стрілки.

М=2 М=4 М=8

Фазові діаграми відносної фазової маніпуляції радіосигналів для М-рівневої відносної фазової маніпуляції.

Застосовуються два способи демодуляції радіосигналів. В першому спочатку відновлюється несуча і когерентно детектується радіосигнал з відносною фазовою маніпуляцією. Потім різнецево (диференціально) декодується прийняті сигнали. При такому способі демодуляції операції декодування розділені і виконуються послідовно.

Другий спосіб передбачає диференціально-когерентне (автокореляційне) детектування. При ньому в якості опорного коливання використовується попередній радіоімпульс. При цьому операції детектування і декодування суміщені.

Ширина спектру радіосигналу при цьому залежить від швидкості предачі інформації і числа рівнів маніпуляції. Необхідна при цьому мінімальна смуга пропускання:

На практиці смугу пропускання вибирають дещо більшою. Як правило

Таким чином при збільшенні числа рівнів маніпуляції смуга частот, необхідна для відносної фазової маніпуляції радіосигналу, зменшується.

Так при ВФМ-4 смуга частот в два рази меньша ніж при ВФМ-2 при однаковій швидкості передачі інфорації.

Максимальна ефективність викорстання смуг частот при ВФМ:

 

Через вплив фільтрації при звичайній ВФМ, особливо при М=2 і М=4, виникає глибока паразитна амплітудна маніпуляція. Це приводить до додаткових спотворень сигналу.

Паразитну амплітудну модуляцію можна значно зменшити, якщо використовувати ВФМ-4 з зсувом.Ця різновидність ВФМ інколи називається квадратурною ВФМ.

При такій маніпуляції спочатку висхідна послідовність двійкових чисел елементів розбивається на дві послідовності двійкових елементів тривалістю 2Т, як це робиться при звичайній ВФМ-4.

Отримані послідовності суміщуються в часі одна відносно одної на Т, після чого одна з них використовується для двійкової ВФМ синфазного коливання:

А інша для ВФМ квадратурного коливання цієї ж частоти:

де , K=0,1,2….

 

В результаті додавання двох ВФМ радіосигналів отримуємо радіосигнал з ВФМ при умові, що .
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.