Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Характеристики компандуванняБільшість сучасних систем використовують кусочно – лінійну апроксимацію функції логарифмічного стискування. В США µ-рівнева характеристика пристрою стискування описується таким виразом

µ - додатня константа

х і у – напруги на вході і виході

В США стандартним є значення для µ = 255

На графіку це зображено слідуючим чином

 

 

Лекція №7

 

1.Представлення двійкових цифр у формі сигналів

За допомогою ІКМ аналогові сигнали перетворюються в двійкові цифри. В результаті цього не отримується нічого «фізичного» тільки цифри. А цифри це абстракція. Відповідно нам необхідно мати щось фізичне, яке буде носієм цифр.

Щоб передати двійкові цифри по низькочастотному каналу будемо виражати їх електричними імпульсами.

Наприклад:

 

 


Інтервал 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0

першого Т

біта

Інтервал першого

 

кодового слова

 

Z

Т

 

 

 


+V

 

 


Z

 

- V

4T 8T 12T

Тут показані розділені в часі інтервали передачі кодових слів.

Кожне кодове слово являється 4-бітовим представленням квантової вибірки. Кожна двійкова одиниця виражається імпульсом, а кожний двійковий нуль — відсутністю імпульса. Таким чином послідовність електричних імпульсів може використовуватися для передачі інформації двійкового потоку ІКМ. Завдання приймача — визначити в кожний момент прийому біту чи є імпульс в каналі передачі. Ймовірність точного визначення імпульсу є функцією енергії прийнятого імпульсу (площі під графіком імпульсу).Відповідно ширину імпульсу вигідно робити як можна більшою. Замість того, щоб описувати цей сигнал як послідовність імпульсів і їх відсутність ми можемо описати його як послідовність переходів між двома ненульовими рівнями. Якщо сигнал знаходиться на верхньому рівні напруги, то він виражає двійкову одиницю, якщо на нижньому — двійковий нуль.

 

2.Типи сигналів ІКМ

Існує декілька типів ІКМ сигналів. В телефонному зв’язку ці сигнали називаються кодами каналу.

Сигнали ІКМ діляться на чотири групи :

1. Без повернення до нуля (nonreturn-to zero—NRZ).

2. З поверненням до нуля (return-to-zero—(RZ).

3. Фазове кодування.

4. Багаторівневе бінарне кодування.

 

Найчастіше використовуються сигнали ІКМ в кодуваннях NRZ. Ця група кодування NRZ включає в себе наступні підгрупи :

NRZ-L(L=level-рівень), NRZ-M (M=mark-мітка) і NRZ-S(S=space-пауза).

NRZ-L широко використовується в цифрових логічних схемах. На наступному малюнку покажемо NRZ кодування

 

 

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

+V

NRZ-L

 

-V

 

 

+V

 

NRZ-M

 

-V

 

+V

 

NRZ-S

 

-V

 

 

При використанні кодування NRZ-M двійкова одиниця, або мітка виражається зміною рівня, а нуль, або пауза (space) – відсутністю зміни рівня. Таке кодування часто називається диференціальним. Застосовується кодування NRZ-M переважно при записі на магнітну стрічку.

Кодування NRZ-S являється зворотнім до кодування NRZ-M. Тут двійкова одиниця виражається відсутністю зміни рівня, а двійковий нуль — зміною рівня.

Розглянемо тепер групу кодувань RZ. Сюди входить уніполярне кодування RZ, біполярне кодування RZ і кодування RZ-AMI.

 

 

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

+V

Уніполярне

RZ 0

 

 

+V

Біполярне

RZ 0

 

- V

 

+V

 

RZ-AMI 0

 


- V

 

Ці коди застосовуються при низькочастотній передачі даних і магнітному записуванні. При уніполярному кодуванні RZ одиниця виражається наявністю імпульсу, тривалість якого складає половину біту, а нуль – його відсутністю.

При біполярному кодуванні RZ одиниці і нулі виражаються імпульсами протилежних рівнів і тривалості половини ширини біту. Тут як бачимо у кожному інтервалі передачі біту присутній імпульс.

Кодування RZ-AMI (AMI=alternate mark inversion- з по черговістю інверсії) являється методом передачі імпульсів рівних амплітуд з по черговістю полярності для одиниці. Нулі- це відсутність імпульсів. Таке кодування використовується в телефонних системах.

Переходимо до наступного методу. Група фазового кодування включає наступні кодування :

bi--L (bi-phase-level-двохфазний рівень), більш відомий як Манчестерський код;

bi--M (bi-phase-mark); bi--S(bi-phase-space) і модуляція затримки (delay modulation-DM), або код Міллера. Ці схеми фазових кодувань використовуються при магнітному записуванні, оптичному зв’язку і супутникових телеметричних каналах передачі даних.

 

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

+V

Bi- -L

 

- V

 

 

+ V

Bi--M

 

- V

 


+V

Bi- -S

 

- V

 

+V

DM

 


- V

 


При кодуванні bi--L одиниця виражається імпульсом тривалістю половині ширини біту, розміщеному в першій половині інтервалу передачі біту. Нуль- таким же імпульсом, але розміщеному в другій половині інтервалу передачі біту.

При кодуванні bi--M на початку кожного інтервалу передачі біту проходить перехід. Одиниця виражається другим переходом в середині інтервалу, нуль- єдиним переходом на початку інтервалу передачі біту.

В кодуванні bi--S на початку кожного інтервалу теж проходить перехід. Одиниця виражається єдиним переходом, а для нуля необхідний другий перехід в середині інтервалу.

При DM (модуляція затримки) одиниця виражається переходом в середині інтервалу передачі біту, а нуль- відсутністю інших переходів, якщо за ним не слідує другий нуль. В останньому випадку перехід розміщується в кінець інтервалу передачі першого нуля.

Виникає запитання навіщо так багато різних сигналів для ІКМ. Причина такої різноманітності у відмінності продуктивності, яка характеризує кожне кодування. Який розмір слова потрібний для ІКМ. Для цифрових телефонних каналів кожна вибірка кодується з використанням 8 біт, що дає 2 або 256 рівнів на вибірку.

 

 

 

Лекція №8
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.