Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фрейд дав визначення культура – це те, що відрізняє наше життя від життя тварин. Культура – це мірило людяностіВступ

1.1. Сутність культури.
2.2. Структура і функції культури.
3.3. Типологія культури.

Манхук – це людина без пам’яті

Існує більше 500 визначень поняття культури. Слово культура прийшло до нас з античності (стародавня Греція, стародавній Рим).

1. Вперше це слово ввів політичний діяч Цицерон у праці «тускуланські бесіди» 45 тис. років до н.е., але це слово культура він вживав не в прямому смислі як ми це розуміємо, а пов’язував це слово із культурою обробки земель. Проте дальше Цицерон говорив, що душу людини треба плекати так як і землю, тобто він говорив і про культуру землі.

2. У стародавній Греції слово культура ототожнювалося із поняттям Пандея (досвідченість).

3. В епоху середньовіччя слово культура ототожнювалось із словом КУЛЬТ (любов до Бога)

4. Французькі просвітителі слово культура трактували як досвідченість, вихованість.

Лише у 17 ст. слово культура почали вживати окремо від інших слів і тому розумінні як ми вживаємо сьогодні. У науковий обіг слово культура ввійшло 18-19ст. вчений Тейлог написав книгу «Первісна культура» і там дав визначення культури.
Культура – це сукупність знань, вірувань, моралі, законів, мистецтв, звичаїв, інших здібностей та навичок людства здобутих протягом історичного процесу.

Культура – це все, що створено людиною і служить її прогресу.

Вернадський сказав – Культура це друга натура(природа, одна природа створена Богом, а друга натура це те що створено людиною)

Фрейд дав визначення культура – це те, що відрізняє наше життя від життя тварин. Культура – це мірило людяності

Культуру розуміють в широкому і вузькому смислі:
Широкий смисл
– культура все що створено людиною
Вузький смисл – це сфера духовного життя людини, яка включає в собі наук, освіту, релігію, мистецтво, музику…

Культура – це сукупність матеріальних і духовних цінностей які відображають творчу діяльність людини.

Культура творить тільки людина, тому культура не може існувати поза людиною, поза суспільством.

Існує така наука як культурологія яка вивчає культуру вона виникла у 20 ст. засновник її американський вчений Уан який у 1949 році написав книгу «Наука про культуру».

2.2. Структура культури – це те з чого вона складається – це матеріальна і духовна культура
Матеріальна культура (артефакти) - це те, що створено руками людини(книги, речі, предмети)
Духовна культура – це сфера духовного життя людини (наука, література…)

Культурна спадщина – це культура яка створена попередніми поколіннями

Функції культури:
1. Адаптаційна функція(пристосування) – завдяки культурі людина пристосовується і живе в цьому світі(одяг, житло, енергія, транспорт, будови…).
2. Інтегративна – вона консолідує людей(народи, держави) і вирізняє їх(особливість серед інших народів).
3. Нормативна функція(кожна культура виробляє тільки їй притаманні норми поведінки).
4.Пізнавальна функція(пізнаємо як конкретно в історичну епоху жили люди).
5. Комунікативна (забезпечує процес взаємодії, взаємозв’язку між різними культурами).
6.Терапевтична (лікувальна функція, при допомозі культури відновлюємо свої духовні сили).

3.3.Культура поділяється на 2 типи: світова і національна.

Світова культура – це синтез кращих зразків національних культур, це те чим користується все людство (парламент виник в Англії, християнство виникло в Римі, але цим користується весь світ)

Національна культура – створена людьми даного суспільства, етносу, народу(традиції, звичаї)

Домінуюча культура – це та культура яка переважає в даному суспільстві.

Контркультура – це культура яка відрізняється від домінуючої культури, їде всупереч(це богемна культура, різних молодіжних культур)

Залежно від того хто створив культуру вона поділяється на такі види:
1. Народна(немає автора).
2. Елітна або професійна (її створюють професіонали, музику пише композитор, одяг шиє модельєр).
3. Масова культура.

Субкультура - це культура певних груп в суспільстві.
Суспільство не однорідне воно складається з різних груп: молодь, старші люди, різні професії, різні конфесії(релігія)

Існують історичні типи культури. Історичні типи культури – це ті типи культури які розвивалися в часі.

Історичні типи культури:
1. Первісна культура(рання артеїчна, перша культура в історії людства)
2. Культура стародавнього сходу (виникли перші цивілізації, держави)
3. Антична культура (Греція і Рим)
4. Культура середніх віків
5. Культура відродження (ренесансу)
6. Культура реформації (виникнення протестантизму)
7. Культура просвітництва
8. Культура модерну(новітній сучасний)
9. Культура постмодерну.

Розміщення культури в просторі це культурні регіони (на певних територіях)
ЮНЕСКО виділяє такі культурні регіони:
Індійський
(один із найдавніших сформувався 3, 4 тис років до н.е., характерні риси поділ індійського суспільство на касти, людина народжується в одній касти і не може перейти в іншу; велика кількість релігій ведизм, індуїзм, буддизм; велика кількість етносів які говорять на різних мова, коли людина помирає то її спалюють) Країни Пд. Сх. Азії. Індійської культури характерні рисі, що в ній велика кількість вірувань які поєднуються, сексуальний натяк(літературі, культурі), індуїзм, поділ суспільства на касти більше 3000 каст(виробничі, правові та культурні відносини які похожі між собою по різних напрямках), «Рама Яма» книга якій описувалась боротьба Рами проти демонів, використання транспортних засобів, міфологія, Веди(тексти які написані санскрипами(мова)), індуїзм(анімізм, тотемізм, фетишизм, магія) протягом історії існувала як сукупність багатьох груп вчить любити людину і природу основою культу це жертво приношення, найважливіші дохми(вчення) – це дохма, карма.
Далеко Східний (Китай, Японія…; особлива увага приділяється традиціям, ритуалам; моральне самовдосконалення людини; особлива повага до старших і до батьків; єднання з природою)
Китайський - піднебесним, китайський спосіб життя, велика роль сімї, ритуалів; переборювати себе в усьому, гуманізм і обов’язок робили людину благородною, імператор посередник між небесним і земним. Дао – парадокс, початок і кунець, вчення про потойбічний світ. Правильність сексуального життя ІНЬ та ЯНЬ позбутися безкінечності світу і безсмертя, добре розвивалось виробництво фарфору, ткацтва.
Японія – країна де сходить сонце, синтоїзм багато богів а найголовніша з ним Аматерасу богиня сонця.
Арабо - мусульманський (об’єднує тих хто сповідує мусульманство, священна книга Коран; мистецтво в них назв. Арабеска, забороняє зображення на арабесці людини, бога, аллаха; чоловіки можуть мати багато жінок якщо він їх може забезпечити і любити всіх однаково; жінка прикриває паранжою своє обличчя, тіло, руку не подає іншим чоловікам окрім свого чоловіка; коли людина помирає то її спалюють до заходу сонця). Арабський світ – грудьми світу. Зберегли і передали наступним поколінням знання. Торгівельні шляхи з Єгиптом та Індією. Залишки скульптур: тварин, людей…. Довго був рабовласницький лад. В них був тільки Аллах і Мухамед його пророк, обов’язково відвідати Мекку, боротьба за віру, смертники.
Африканський
Європейський (відноситься і Укр. культура; сформований в епоху середньовіччя на основі злиття античного світу і світу варварів; основою його є християнство: православ’я, католицизм, протестантизм)основи культури були культура стародавні Греції та Риму. Сахральний – священний. Велике поширення набуло церква, християнство, православ’я, католицизм, протестантизм. Православ’я – візантійська культура на слов’янські народи. Католицизм – традиційного античного Риму, монополія церква, людина гріховна істота. Протестантизм – витупив проти диктатури церкви, віра в Бога а не у вплив церкву.
Латинська Америка (15-16ст. у зв’язку з великими відкриттями; корінне населення індіанці, африканці, європейці) латино американський, особливість цього регіону було до відкриття Америки і після відкриття Америки. Цивілізації до відкриття Америки: Майя, Ацтеки, Інки. Культура людей до відкриття знали науки як математику, астрономію, письмо, багато жанрову літературу, філософію,фольклор, міфологія, архітектура культура Сонця. Після відкриття Америки появляються: метиси, мулати.
Майя – історія всесвіту мали свої цикли які мали своїх правителів, кожна з циклів закінчувалось загибеллю сучасного світу, здобрення богів, культові танці, співи, жертво приношення, сувора ієрархіє в жерців, літочислення і вивчення календарів, математика, медицина, історія, найвідоміші галузі були архітектура та культура.
Ацтеки – воєвничий народ, знали астрономію, математику, медицина; добували золото і срібло.
Північної Америки (США, Канада у 18 ст.)
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.