Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теми лабораторних занять№ з/п Назва теми Кількість годин
Клітинна оболонка і її видозміни
Покривні і секреторні тканини
Морфологія кореня. Метаморфози кореня
Морфологічна будова листка
Особливості будови пагона, стебла, бруньки
Надземні і підземні видозміни пагонів
Вегетативне розмноження рослин
Розмноження рослин спорами
Статевий процес у рослин
Загальна будова квітки. Оцвітина. Діаграма та формула квітки
Андроцей

Продовження

Гінецей
Суцвіття
Соковиті плоди. Сухі плоди
Будова насіння і проростків однодольних та дводольних рослин
Водорості. Гриби. Лишайники
Мохоподібні. Папоротеподібні
Хвощоподібні. Плауноподібні
Голонасінні
Родина Магнолієві. Родина Жовтцеві
Родина Гвоздикові. Родина Лободові
Родина Букові. Родина Березові
Родина Вербові. Родина Гарбузові
Родина Капустяні. Родина Мальвові
Родина Розові
Родина Бобові. Родина Селерові
Родина Пасльонові. Родина Губоцвіті
Родина Айстрові
Родина Лілійні. Родина Цибулеві. Родина Зозулинцеві
Родина Тонконогові або Злакові
Всього годин

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Історія розвитку ботаніки
Роль рослин в житті людини
Поява і розвиток рослин на Землі
Біокаталізатори. Фітогормони. Вітаміни
Трихоми. Нектарники. Сочевички
Функції і потужність коренів
Форми і типи коренів та їхні екологічні групи

Продовження

Метаморфози коренів
Значення коренів у грунтотворчих процесах і житті людини
Жилкування листків
Екологічні типи листків
Гетерофілія
Типи листкоскладання у бруньці
Типи галуження пагонів. Формування крони дерев
Метаморфози та спеціалізація пагонів
Формування бульб, кореневищ, цибулин
Спеціалізовані пагони. Вуса
Штучне вегетативне розмноження
Органи спороношення. Міто- і мейоспори
Розвиток статевих органів рослин
Різноспоровість і редукція заростка
Мікроспорогенез і мікрогаметогенез
Мегаспорогенез і мегагаметогенез
Плацентація
Формула і діаграма квітки
Походження квітки
Запилення
Хімічний склад насіння
Проростання насіння
Єдність організму і середовища
Екологічні групи рослин
Класифікація життєвих форм рослин
Онтогенез квіткових рослин
Сучасна система органічного світу
Сучасна ботанічна номенклатура
Міцелій і його видозміни
Вегетативне розмноження грибів

Продовження

Статеве розмноження грибів
Розмноження грибів спорами
Ціанеї або синьо-зелені водорості
Справжні водорості
Мохоподібні – сліпа гілка еволюції
Спорофіт і гаметофіт у плауноподібних і хвощоподібних
Рівноспорові і різноспорові папороті
Класифікація голонасінних
Загальна характеристика, ознаки подібності і відмінності класів Дводольні та Однодольні
Характерні ознаки родів і видів родини Гвоздичні
Характерні ознаки родів і видів родини Букові
Характерні ознаки родів і видів родини Березові
Характерні ознаки родів і видів родини Розові
Характерні ознаки родів і видів родини Айстрові
Характерні ознаки родів і видів родини Пасльонові
Характерні ознаки родів і видів родини Селерові
Характерні ознаки родів і видів родини Бобові
Характерні ознаки родів і видів родини Гарбузові
Характерні ознаки родів і видів родини Капустяні
Характерні ознаки родів і видів родини Злакові
Характерні ознаки родів і видів родини Лілійні
Способи розмноження рослин
Всього годин

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.