Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які показники характеризують життєвий баланс старої людини?а) актуальна життєва ситуація;

б) участь у виробництві;

в) стать;

г) приналежність до групи міських (сільських) жителів.

 

4. Визначте складові педагогіки старіння:

а) передпенсійне виховання;

б) пенсійне виховання;

в) перевиховання;

г) самовиховання;

д) розвиток здібностей;

е) самоосвіта.

 

5.Соціальний стан, що відображає психофізичний статус людини, котрий утруднює їй встановлення нових та підтримку старих контактів – це:

а) одинокий спосіб життя;

б) зміна статусу;

в) одинокість;

г) старість.

 

3. Обгрунтуйте поняття «криза старості» через характеристику страхів старих людей та визначення їх «життєвого балансу».


Варіант 22.

1. Визначте сутність професійного старіння.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Збільшення відсотку людей похилого віку і старих людей серед усього населення – це:

а) середня тривалість наступного життя людини;

б) демографічне старіння;

в) геронтофобія;

г) гетерогенез.

 

2. Дайте визначення поняття «геронтофобія»:

а) влада старих людей;

б) наука про старіння й старість живих організмів;

в) негативне ставлення до старих людей у суспільстві;

г) розвиток старіння.

 

3. Збільшення тривалості життя, підвищення відсоткової частки людей похилого віку і старих людей у складі популяції – це:

а) стереотип старості;

б) секулярний тренд (вікова тенденція);

в) геротип;

г) гетеротопність.

 

4. Дискразія – це феномен старості, що означає:

а) послаблення фізичних сил;

б) віддалення від активного способу життя;

в) наближення смерті;

г) втрату тепла і вологості тканин та наростання сухості тіла людини.

 

5. Назвіть провідних вітчизняних фахівців у галузі клінічної геронтології та біології старіння:

а) І.Павлов;

б) В.Безруков;

в) В.Фролькіс;

г) Д.Чеботарьов;

д) О.Богомолець.

 

3. Розкрийте основні проблеми проектування змісту, організації і технологій освіти населення похилого віку.


Варіант 23.

1. Розкрийте основні етапи історії розвитку освіти людей похилого віку в Україні.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Прийнято визначати таку типологію віку людини:

а) психологічний вік;

б) соціальний вік;

в) функціональний (фізіологічний) вік;

г) календарний вік;

д) біологічний вік.

 

2.Назвіть основні фактори адаптації людини до старості:

а) емоційний;

б) стан здоров’я;

в) життєвий досвід;

г) генетичний;

д) особистісні риси;

е) актуальне становище (стереотип старої людини в суспільстві).

 

3. Виділіть завдання соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку:

а) адаптація людей похилого віку в суспільстві;

б) пенсійне забезпечення;

в) діагностика соціальних і особистісних проблем;

г) соціальна реабілітація і терапія;

д) лікування;

е) соціально-педагогічне піклування і нагляд;

є) створення умов для самоствердження.

 

4.Визначте складові й специфіку відпочинку старих людей:

а) пасивний відпочинок;

б) активність навпіл з відпочинком;

в) активні зайняття спортом;

г) самоосвіта;

д) любительські заняття.

 

5. Професійне старіння буває:

а) індивідуальним;

б) нормальним;

в) колективним;

г) ідеальним;

д) передчасним.

 

3. Обґрунтуйте проблему співвідношення працездатності й довголіття.


Варіант 24.

1. Охарактеризуйте період підготовки до любительської діяльності, визначте його особливості в пенсійному віці.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Оберіть термін, яким визначається явище доживання людини до високих вікових рубежів:

а) ретардоване старіння;

б) макробіот;

в) соціальна старість;

г) довголіття.

 

2. Рефлексія старості – це:

а) зміцнення, підвищення життєвих сил старої людини;

б) збереження, оптимальне використання сил і їх відновлення;

в) визнання високих статусних характеристик старої людини (досвід, мудрість), схвалення її наставницьких функцій;

г) часткове або загальне прискорення темпу старіння.

 

3.Виділіть теорії біологічного старіння:

а) інтоксикаційні;

б) механістичні;

в) нейрогуморальні;

г) коллоїдно-хімічні;

д) «вільних радикалів»;

е) гормональні;

є) генетичні;

ж) адаптаційно-регулятивні.

 

4.Виокреміть найважливіші педагогічні напрями підготовки людей до старості:

а) передпенсійне виховання;

б) перенавчання;

в) подолання «непристосованості до свободи»;

г) формування ситуацій «втягування» в любительську і громадську діяльність;

д) виховання нового самосприйняття;

е) самоадаптація;

є) корекція орієнтації в соціальному просторі;

ж) активізація і розкриття резервних можливостей особистості;

з) мотивація саморегуляції;

і) патронаж.

 

5. Тривалий процес, що виникає заднего до появи видимих вікових змін – це:

а) старість;

б) старіння;

в) захворювання;

г) середня тривалість життя людини.

 

3. Обґрунтуйте причини виникнення і наслідки «пенсійної хвороби».


Варіант 25.

1. Обґрунтуйте проблему одинокості як соціального явища.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Поліморбідність захворювань – це:

а) багатоманітність захворювань людей похилого віку;

б) типи хвороб старості;

в) структура захворювань старих людей;

г) криза старості.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.