Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які показники характеризують життєвий баланс старої людини?КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

З «Педагогічної геронтології»

 

Варіант 1.

1. Здійсніть порівняльний аналіз предмета і завдань загальної та педагогічної геронтології.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Визначте основні завдання навчального курсу «Педагогічна геронтологія»:

а) боротьба з передчасним старінням;

б) отримання знань щодо явищ старіння людського організму;

в) підготовка до організації співпраці з людьми старшого покоління в питаннях розвитку виховних функцій сім’ї ;

г) збереження здоров’я і активного довголіття;

д) формування знань, умінь і навичок розвитку відносин з людьми старшого віку;

е) зменшення розриву між сучасною середньою і природною тривалістю життя;

є) оволодіння методами і підходами щодо передпенсійного, пенсійного виховання людини, корекції напрямів її самовиховання і саморозвитку.

 

2. Назвіть основні напрями наукових досліджень у галузі педагогічної геронтології:

а) оцінювання залишкової працездатності осіб похилого віку та умов її застосування;

б) індивідуальні переживання старої людини;

в) підготовка (виховання) до набуття нового статусу в суспільстві;

г) розроблення комплексів активного відпочинку для людей похилого віку;

д) місце і становище старої людини в суспільстві;

е) боротьба з передчасним старінням;

є) збереження здоров’я і активного довголіття;

ж) соціальна політика у відношенні до старих людей.

 

3. Хто з наведених античних мислителів увів до наукового обігу поняття «дискразія»:

а) Цицерон;

б) Арістотель;

в) Гален;

г) Гіппократ.

 

4. Дискразія – це феномен старості, що означає:

а) послаблення фізичних сил;

б) віддалення від активного способу життя;

в) наближення смерті;

г) втрату тепла і вологості тканин та наростання сухості тіла людини.

 

5. Наука про старіння й старість живих організмів – це:

а) соціальна геронтологія;

б) геронтопсихологія;

в) геронтологія;

г) геріатрія.

 

3. Розкрийте сутність і особливості активного довголіття.


Варіант 2.

1. Дайте визначення поняття «старіння», охарактеризуйте його види.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Науковий підхід до проблем старіння із загальнобіологічних позицій був обґрунтований:

а) С.Боткіним;

б) Ф.Беконом;

в) І.Фішером;

г) І.Мечниковим;

д) О.Богомольцем;

е) І.Нашером.

 

2. Виділіть провідні наукові геронтологічні школи в Україні:

а) Одеська;

б) Київська;

в) Харківська;

г) Дніпропетровська.

 

3. Назвіть провідних вітчизняних фахівців у галузі клінічної геронтології та біології старіння:

а) І.Павлов;

б) В.Безруков;

в) В.Фролькіс;

г) Д.Чеботарьов;

д) О.Богомолець.

 

4. Тривалий процес, що виникає заднего до появи видимих вікових змін – це:

а) старість;

б) старіння;

в) захворювання;

г) середня тривалість життя людини.

 

5. Визначте основні темпи старіння:

а) фізіологічне;

б) біологічне;

в) психологічне;

г) ретардоване;

д) патологічне;

е) соціальне.

 

3. Розкрийте проблеми саморозвитку і самовиховання в «третьому віці».


Варіант 3.

1. Обґрунтуйте стереотип старості в сучасному суспільстві.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Визначте види старості:

а) соціальна;

б) ретардована;

в) фізіологічна;

г) психологічна;

д) хронологічна.

 

2. Періодизація віку – це:

а) стан здоров’я, сукупність соматичних відхилень організму;

б) кількість стадій розвитку людини після її народження;

в) розмежування життя людини на окремі етапи за біологічними, соціальними і економічними характеристиками.

 

3. Прийнято визначати таку типологію віку людини:

а) психологічний вік;

б) соціальний вік;

в) функціональний (фізіологічний) вік;

г) календарний вік;

д) біологічний вік.

 

4.Виділіть теорії біологічного старіння:

а) інтоксикаційні;

б) механістичні;

в) нейрогуморальні;

г) коллоїдно-хімічні;

д) «вільних радикалів»;

е) гормональні;

є) генетичні;

ж) адаптаційно-регулятивні.

 

Який стереотип старості домінує в сучасному суспільстві?

а) позитивний;

б) антисоціальний;

в) негативний;

г) психологічний.

 

3. Визначте можливості та основні напрями підготовки герагогів (організаторів освітньої діяльності людей похилого віку) в Україні і світі.


Варіант 4.

1. Обґрунтуйте поняття «геріатрія» та визначте види захворювань людей похилого віку.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Визначте типи страхів людини похилого віку:

а) емоційний;

б) дезінтеграційний;

в) тривожність;

г) біологічний;

д) соціальний;

е) фізіологічний;

є) моральний;

ж) ірраціональний.

 

Які показники характеризують життєвий баланс старої людини?

а) актуальна життєва ситуація;

б) участь у виробництві;

в) стать;

г) приналежність до групи міських (сільських) жителів.

 

3.Назвіть основні фактори адаптації людини до старості:

а) емоційний;

б) стан здоров’я;

в) життєвий досвід;

г) генетичний;

д) особистісні риси;

е) актуальне становище (стереотип старої людини в суспільстві).

 

4. Поліморбідність захворювань – це:

а) багатоманітність захворювань людей похилого віку;

б) типи хвороб старості;

в) структура захворювань старих людей;

г) криза старості.

 

5. Визначте наукову галузь, яка вивчає хвороби людей похилого і старечого віку, а також методи їх лікування:

а) соціальна геронтологія;

б) геродієтика;

в) педагогічна геронтологія;

г) геронтологія;

д) геріатрія;

е) геронтопсихологія;

є) біологія старіння.

 

3. Розкрийте передумови сучасних тенденцій подовження життя, особливості довголіття та перспективи макробіотики.


Варіант 5.

1. Виведіть поняття «герогігієна праці».

2. Виконайте тестові завдання:

1. Назвіть основні теорії омолодження організму:

а) клітинна терапія (П.Ніханс);

б) «ремонт тіла» (П.Стефан);

в) інтоксикаційна теорія (І.Мечников);

г) прокаїнова терапія (А.Аслан);

д) концепція інтенсивності обміну речовин (Г.Рубнер)

е) теорія «вільних радикалів» (М.Емануель);

є) РНК-терапія (Б.Френк);

ж) геродієтика (А.Девіс);

з) вітамінотерапія (Л.Полінг).

 

2. Визначте складові педагогіки старіння:

а) передпенсійне виховання;

б) пенсійне виховання;

в) перевиховання;

г) самовиховання;

д) розвиток здібностей;

е) самоосвіта.

 

3. Виділіть завдання соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку:

а) адаптація людей похилого віку в суспільстві;

б) пенсійне забезпечення;

в) діагностика соціальних і особистісних проблем;

г) соціальна реабілітація і терапія;

д) лікування;

е) соціально-педагогічне піклування і нагляд;

є) створення умов для самоствердження.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.