Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який стереотип старості домінує в сучасному суспільстві?а) позитивний;

б) антисоціальний;

в) негативний;

г) психологічний.

3. Визначте види старості:

а) соціальна;

б) ретардована;

в) фізіологічна;

г) психологічна;

д) хронологічна.

 

4. Періодизація віку – це:

а) стан здоров’я, сукупність соматичних відхилень організму;

б) кількість стадій розвитку людини після її народження;

в) розмежування життя людини на окремі етапи за біологічними, соціальними і економічними характеристиками.

 

5.Виділіть теорії біологічного старіння:

а) інтоксикаційні;

б) механістичні;

в) нейрогуморальні;

г) коллоїдно-хімічні;

д) «вільних радикалів»;

е) гормональні;

є) генетичні;

ж) адаптаційно-регулятивні.

 

3. Проаналізуйте визначення «середньої тривалості життя» у відповідності до статі.


Варіант 13.

1. Визначте сутність особистісних та інтелектуальних змін у старості.

2. Виконайте тестові завдання:

Які показники характеризують життєвий баланс старої людини?

а) актуальна життєва ситуація;

б) участь у виробництві;

в) стать;

г) приналежність до групи міських (сільських) жителів.

 

2.Назвіть основні фактори адаптації людини до старості:

а) емоційний;

б) стан здоров’я;

в) життєвий досвід;

г) генетичний;

д) особистісні риси;

е) актуальне становище (стереотип старої людини в суспільстві).

3. Визначте типи страхів людини похилого віку:

а) емоційний;

б) дезінтеграційний;

в) тривожність;

г) біологічний;

д) соціальний;

е) фізіологічний;

є) моральний;

ж) ірраціональний.

 

4. Визначте наукову галузь, яка вивчає хвороби людей похилого і старечого віку, а також методи їх лікування:

а) соціальна геронтологія;

б) геродієтика;

в) педагогічна геронтологія;

г) геронтологія;

д) геріатрія;

е) геронтопсихологія;

є) біологія старіння.

 

5. Поліморбідність захворювань – це:

а) багатоманітність захворювань людей похилого віку;

б) типи хвороб старості;

в) структура захворювань старих людей;

г) криза старості.

 

3. Розкрийте методи і теорії омолодження організму в їх еволюційному розвиткові.


Варіант 14.

1. Дайте характеристику професійної працездатності людей похилого віку.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Визначте складові педагогіки старіння:

а) передпенсійне виховання;

б) пенсійне виховання;

в) перевиховання;

г) самовиховання;

д) розвиток здібностей;

е) самоосвіта.

 

2. Виділіть завдання соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку:

а) адаптація людей похилого віку в суспільстві;

б) пенсійне забезпечення;

в) діагностика соціальних і особистісних проблем;

г) соціальна реабілітація і терапія;

д) лікування;

е) соціально-педагогічне піклування і нагляд;

є) створення умов для самоствердження.

 

Які структурні елементи входять у систему соціального обслуговування і забезпечення людей похилого віку?

а) пенсія;

б) медичні стаціонарні заклади;

в) центри соціального обслуговування;

г) протезування;

д) пільги інвалідам;

е) допомога безпритульним;

є) поліклінічні відділення.

4. Назвіть основні теорії омолодження організму:

а) клітинна терапія (П.Ніханс);

б) «ремонт тіла» (П.Стефан);

в) інтоксикаційна теорія (І.Мечников);

г) прокаїнова терапія (А.Аслан);

д) концепція інтенсивності обміну речовин (Г.Рубнер)

е) теорія «вільних радикалів» (М.Емануель);

є) РНК-терапія (Б.Френк);

ж) геродієтика (А.Девіс);

з) вітамінотерапія (Л.Полінг).

 

5. Адресний соціальний захист спрямовано на:

а) сімейних пенсіонерів;

б) людей передпенсійного віку;

в) одиноких пенсіонерів;

г) людей похилого віку;

д) інвалідів;

е) людей, старших за 80 років.

 

3. Проаналізуйте психологічні особливості людей похилого віку в ракурсі здатності до навчання.


Варіант 15.

1. Дайте характеристику міжпоколінних контактів.

2. Виконайте тестові завдання:

1.Соціальний стан, що відображає психофізичний статус людини, котрий утруднює їй встановлення нових та підтримку старих контактів – це:

а) одинокий спосіб життя;

б) зміна статусу;

в) одинокість;

г) старість.

 

2.Назвіть показники, які характеризують професійну працездатність людини:

а) зниження працездатності;

б) вікові зміни організму;

в) колективне старіння;

г) досвід і тренованість;

д) змінювані стимули до праці;

е) умови і режим праці.

 

3.Визначте складові й специфіку відпочинку старих людей:

а) пасивний відпочинок;

б) активність навпіл з відпочинком;

в) активні зайняття спортом;

г) самоосвіта;

д) любительські заняття.

4.Визначте найважливіші педагогічні напрями підготовки людей до старості:

а) передпенсійне виховання;

б) перенавчання;

в) подолання «непристосованості до свободи»;

г) формування ситуацій «втягування» в любительську і громадську діяльність;

д) виховання нового самосприйняття;

е) самоадаптація;

є) корекція орієнтації в соціальному просторі;

ж) активізація і розкриття резервних можливостей особистості;

з) мотивація саморегуляції;

і) патронаж.

5. Геронтократія – це:

а) вшанування старих людей, надання їм виключних привілеїв;

б) влада старих людей;

в) фізіологічні й психологічні особливості старості;

г) зміна з віком ролі й становища людини в суспільстві.

 

3. Виведіть співвідношення навчання під керівництвом педагога та самоосвіти і самоорганізації в герагогічній практиці.


Варіант 16.

1. Визначте джерела, форми любительських занять людей похилого віку, конкретизуйте їх значення.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Професійне старіння буває:

а) індивідуальним;

б) нормальним;

в) колективним;

г) ідеальним;

д) передчасним.

 

2. Виникнення «пенсійної хвороби» зумовлюється:

а) різким припиненням трудової діяльності;

б) загостренням хронічних захворювань;

в) розвитком депресивних станів;

г) негативним ставленням до старої людини в суспільстві.

3. Оберіть визначення поняття «професійна працездатність» особи:

а) набутий досвід і тренованість у трудовій (професійній) діяльності;

б) здатність людини виконувати без перенапруги організму конкретну роботу на рівні належної якості й кількості у відповідних виробничих умовах;

в) вплив умов і режиму праці на організм працівника.

 

4. Аглютинативна модель поведінки – це:

а) геронтократія влади, її вшанування (добровільне чи примусове), а також негативне ставлення до старих людей, що не мають відповідного соціального статусу;

б) соціальний стан, що відображає психофізичний статус людини;

в) індивідуалізоване відбиття особистістю руху соціально-історичної дійсності.

 

5. Збільшення відсотку людей похилого віку і старих людей серед усього населення – це:

а) середня тривалість наступного життя людини;

б) демографічне старіння;

в) геронтофобія;

г) гетерогенез.

 

3. Розкрийте особливості застосування педагогічних технологій у навчанні людей похилого віку.


Варіант 17.

1. Розкрийте зміст соціального обслуговування старих людей.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Дайте визначення поняття «геронтофобія»:

а) влада старих людей;

б) наука про старіння і старість живих організмів;

в) негативне ставлення до старих людей у суспільстві;

г) розвиток старіння.

2. Оберіть термін, яким визначається явище доживання людини до високих вікових рубежів:

а) ретардоване старіння;

б) макробіот;

в) соціальна старість;

г) довголіття.

 

3. Закономірні вікові зміни організму - це:

а) онтогенез;

б) гомеорез;

в) дискразія;

д) деменція.

 

4. Назвіть основні теорії омолодження організму:

а) клітинна терапія (П.Ніханс);

б) «ремонт тіла» (П.Стефан);

в) інтоксикаційна теорія (І.Мечников);

г) прокаїнова терапія (А.Аслан);

д) концепція інтенсивності обміну речовин (Г.Рубнер)

е) теорія «вільних радикалів» (М.Емануель);

є) РНК-терапія (Б.Френк);

ж) геродієтика (А.Девіс);

з) вітамінотерапія (Л.Полінг).

 

5. Визначте тип сім’ї, де три покоління не живуть разом, але підтримують тісні зв'язки за умови збереження автономії:

а) нуклеарна;

б) модифікована широка;

в) полігамна;

г) моногамна.

 

3. Дайте порівняльну характеристику уяви про старість у дітей, молоді та людей старших вікових категорій.


Варіант 18.

1. Охарактеризуйте процеси демографічного старіння, дайте визначення «порогу демографічної старості».

2. Виконайте тестові завдання:

1. Збільшення тривалості життя, підвищення відсоткової частки людей похилого віку і старих людей у складі популяції – це:

а) стереотип старості;

б) секулярний тренд (вікова тенденція);

в) геротип;

г) гетеротопність.

2. Довголіття (як явище) може бути:

а) індивідуальним;

б) колективним;

в) сімейним;

г) соціальним.

3. Визначте основні завдання навчального курсу «Педагогічна геронтологія»:

а) боротьба з передчасним старінням;

б) отримання знань щодо явищ старіння людського організму;

в) підготовка до організації співпраці з людьми старшого покоління в питаннях розвитку виховних функцій сім’ї ;

г) збереження здоров’я і активного довголіття;

д) формування знань, умінь і навичок розвитку відносин з людьми старшого віку;

е) зменшення розриву між сучасною середньою і природною тривалістю життя;

є) оволодіння методами і підходами щодо передпенсійного, пенсійного виховання людини, корекції напрямів її самовиховання і саморозвитку.

 

4. Оберіть правильне визначення «середньої тривалості майбутнього життя» людини:

а) міра старіння організму, його здоров’я;

б) механізм, що визначає усталеність, тривалість існування, подовженість життя живої системи;

в) середня кількість років, яку в даних умовах смертності може прожити людина, що походить з певної популяції знаходиться у віці «X» років;

г) середня кількість років, яку може прожити представник даної популяції.

 

5. Рефлексія старості – це:

а) зміцнення, підвищення життєвих сил старої людини;

б) збереження, оптимальне використання сил і їх відновлення;

в) визнання високих статусних характеристик старої людини (досвід, мудрість), схвалення її наставницьких функцій;

г) часткове або загальне прискорення темпу старіння.

 

3. Доведіть шляхом аналізу теорій старіння правомірність або помилковість трактування геронтології як науки про вікові процеси, що завершуються старістю і смертю.


Варіант 19.

1. Охарактеризуйте причини й теорії біологічного старіння.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Назвіть основні напрями наукових досліджень у галузі педагогічної геронтології:

а) оцінювання залишкової працездатності осіб похилого віку та умов її застосування;

б) індивідуальні переживання старої людини;

в) підготовка (виховання) до набуття нового статусу в суспільстві;

г) розроблення комплексів активного відпочинку для людей похилого віку;

д) місце і становище старої людини в суспільстві;

е) боротьба з передчасним старінням;

є) збереження здоров’я і активного довголіття;

ж) соціальна політика у відношенні до старих людей.

 

2. Науковий підхід до проблем старіння із загальнобіологічних позицій був обґрунтований:

а) С.Боткіним;

б) Ф.Беконом;

в) І.Фішером;

г) І.Мечниковим;

д) О.Богомольцем;

е) І.Нашером.

 

3. Визначте види старості:

а) соціальна;

б) ретардована;

в) фізіологічна;

г) психологічна;

д) хронологічна.

 

4. Визначте типи страхів людини похилого віку:

а) емоційний;

б) дезінтеграційний;

в) тривожність;

г) біологічний;

д) соціальний;

е) фізіологічний;

є) моральний;

ж) ірраціональний.

 

5. Соціальна установка, що полягає у невиправдано високому оцінюванні молодості та дискримінації старості – це:

а) геронтофілія;

б) ейджизм;

в) секулярний тренд.

 

3. Обґрунтуйте співвідношення понять «старіння» і «старість».


Варіант 20.

1. Виведіть поняття «життєвий баланс» людини похилого віку.

2. Виконайте тестові завдання:

1.Визначте найважливіші педагогічні напрями підготовки людей до старості:

а) передпенсійне виховання;

б) перенавчання;

в) подолання «непристосованості до свободи»;

г) формування ситуацій «втягування» в любительську і громадську діяльність;

д) виховання нового самосприйняття;

е) самоадаптація;

є) корекція орієнтації в соціальному просторі;

ж) активізація і розкриття резервних можливостей особистості;

з) мотивація саморегуляції;

і) патронаж.

 

2. Оберіть визначення поняття «професійна працездатність» особи:

а) набутий досвід і тренованість у трудовій (професійній) діяльності;

б) здатність людини виконувати без перенапруги організму конкретну роботу на рівні належної якості й кількості у відповідних виробничих умовах;

в) вплив умов і режиму праці на організм працівника.

 

3.Соціальна установка, що полягає у невиправдано високому оцінюванні молодості та дискримінації старості – це:

а) геронтофілія;

б) ейджизм;

в) секулярний тренд.

 

4. Довголіття (як явище) може бути:

а) індивідуальним;

б) колективним;

в) сімейним;

г) соціальним.

 

5. Хто з наведених античних мислителів увів до наукового обігу поняття «дискразія»:

а) Цицерон;

б) Арістотель;

в) Гален;

г) Гіппократ.

 

3. Розкрийте зміст поняття «вік» через співвідношення психологічного, фізіологічного, календарного і біологічного його показників.


Варіант 21.

1. Дайте характеритику геріатричних засобів з урахуванням особливостей застосування медичних препаратів у старості та поліморбідності захворювань старої людини.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Виділіть провідні наукові геронтологічні школи в Україні:

а) Одеська;

б) Київська;

в) Харківська;

г) Дніпропетровська.

 

2. Періодизація віку – це:

а) стан здоров’я, сукупність соматичних відхилень організму;

б) кількість стадій розвитку людини після її народження;

в) розмежування життя людини на окремі етапи за біологічними, соціальними і економічними характеристиками.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.