Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Метод доступу CSMA/CD використовується у технології4) Ethernet.

Протокол ARP використовується для

1) визначення локальної адреси за визначеною IP-адресою.

Протокол DHCP призначений для

4) динамічного призначення IP-адреси.

Служба DNS призначена для

2) автоматичного пошуку IP-адреси за відомим символьним іменем вузла.

Якщо у полі номера вузла призначення IP-адреси знаходяться тільки одиниці, то

3) пакет з такою адресою призначення повинен розсилатися усім вузлам мережі із заданим номером мережі.

Якщо у полі номера мережі IP-адреси знаходяться тільки нулі, то

1) за замовчуванням вважається, що вузол призначення належить тій же мережі, що і вузол, який відправив пакет.

Рівень міжмережевої взаємодії стеку TCP/IP забезпечує

2) можливість переміщення пакетів у мережі, використовуючи найбільш раціональний за певним критерієм маршрут.

19. Яка з наведених ІР адрес є неправильна:

Проектування принципових схем та пунктів управління

1. Що таке принципова електрична схема?

a) Це документ, який визначає повний склад електричних елементів і зв’язків між ними та дає уявлення про принцип дії схеми.

2. Як позначаються на принциповій електричній схемі елементи?

За допомогою умовно-графічних та літерно-цифрових позначень.

3. Який принцип формування літерно-цифрових позначень на принципових електричних схемах?

Формується позначення виду елемента, його порядковий номер та функціональна приналежність.

4. Якими критеріями визначається вибір схеми електроживлення приладів і засобів автоматизації?

Безперебійністю електропостачання, територіальним розташуванням, опором навантаження, зручністю і безпекою експлуатації.

5. Які ланки присутні у схемах електроживлення систем автоматизації?

a) Живильна та розподільна мережі.

6. Що таке схеми з’єднань?

Це схеми на яких зображають з’єднання складових частин автоматизованої установки з показом проводів, кабелів, з’єднань та трубопроводів.

7. У яких випадках використовують схеми з’єднань?

При виконанні монтажних і налагоджувальних робіт на об’єкті а також при експлуатації.

8. Які способи застосовують при розробці схем з’єднань?

Графічний, адресний і табличний.

9. Що таке схеми підключень?

Це схеми, які показують зовнішнє підключення апаратів, установок, щитів і пультів.

10. У яких випадках використовують схеми підключень?

При монтажі проводок за допомогою, яких установку, прилад чи апарат підключають до джерела струму, щитів, пультів та ін.

11. Яку функцію виконують щити і пульти систем автоматизації?

Контролю, управління і сигналізації автоматизованого об’єкта, вони є об’єднуючою ланкою між об’єктом управлі­ння і оператором.

12. Які бувають види щитів?

a) За виконанням, за призначенням та за місцем встановлення.

13. У яких випадках застосовують шафові щити?

У приміщеннях, що мають запиленість, високу вологість, для захисту обладнання від механічних пошкоджень та персоналу від струмопровідних частин приладів.

14. У яких випадках застосовують щити з каркасом?

а) У спеціально передбачених приміщеннях (диспетчерських, центральних і операторських пунктах управління).

15. Для яких цілей застосовують пульти?

а) Для розміщення на них апаратури управлін­ня, сигналізації і перемикачів вимірювальних кіл.

16. Яким чином розташовуються у щитах і пультах електропроводки?

а) У закритих незаймистих або тяжкозаймистих коробах.

17. Яким чином розташовуються у щитах і пультах апаратура, що виділяє велику кількість тепла?

а) У верхній частині.

18. Що таке трубна проводка систем автоматизації?

a) Це сукупність труб і трубних кабелів, з’єднувальних і приєднувальних пристроїв та інших елементів зібраних у єдину конструкцію, що прокладена на елементах будинків і споруд або на технологічному устаткуванні.

19. Яке планування операторських приміщень вважається найбільш прийнятним?

a) Всі панелі оперативного приладового щита розташовують вздовж однієї стіни, а місце оператора у плані знаходиться у вершині кута 120° від крайніх точок.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.