Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мікропроцесорна техніка1. Подання чисел у формі з плаваючою комою застосовується для:

розширення діапазону і зменшення відносної похибки подання чисел у МПС.

2. Виберіть правильний варіант подання десяткового числа -75 у прямому, оберненому та додатковому кодах у 8-розрядній сітці мікропроцесора. Крайній ліворуч біт - знаковий.

  Прямий код Обернений код Додатковий код
1)

3. Системна шина призначена для:

1) забезпечення обміну даними між компонентами мікропроцесорної системи.

4. Вкажіть основну відмінність мікропроцесорів фон-Нейманівської архітектури.

1) Виконувана програма та оброблювані дані знаходяться у спільній пам’яті, доступ до якої здійснюється по одній шині даних і команд.

5. Яким чином утворюються 20-бітні адреси у 16-розрядному процесорі?

1) Вміст сегментного регістра зсувається ліворуч на 4 розряди і до нього додається 16-розрядне зміщення (адреса ) операнда з регістрів загального призначення (BX, BP, SI, DI).

6. Оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП) МПС призначений для

1) зберігання змінної інформації - поточних даних та результатів обчислень.

7. Термін "нарощування пам’яті в ширину" означає

1) збільшення розрядності запам’ятовуючого пристрою без збільшення адресного простору.

8. Які компоненти мікропроцесора MCS-51 виконують функцію паралельного обміну даними із зовнішними пристроями?

Порти P0, P1, P2, P3.

9. Який режим адресації операндів використовується в однобайтовій команді MOV R1, R2?

1) Регістрова адресація.

10. Як називається режим адресації і де зберігається адреса операнда в двохбайтовій команді MVI R, D?

1) Адресація - безпосередня. Операнд знаходиться в другому байті команди.

11. Що називають програмною моделлю мікропроцесора?

1) Сукупність програмно доступних регістрів загального призначення, сегментних регістрів та інших ресурсів мікропроцесора.

12. До якого типу команд MCS-51 відноситься команда MOV ad, #data8?

1) Команда передачі даних.

13. Вкажіть команду MCS-51 для виконання обміну вмісту акумулятора з регістром.

1) XCH A, Rn

14. Яка з вказаних команд MCS-51 виконує безумовний перехід?

1) LJMP ad16

15. Яка з вказаних команд MCS-51 виконує арифметичну операцію додавання?

1) ADD A, ad

16. Яка з вказаних команд MCS-51 виконує логічну операцію АБО вмісту акумулятора та регістра загального призначення?

1) ORL A, Rn

17. Вкажіть призначення програмованого контроллера переривань.

1) Реалізує в МПС обробку запитів переривань від зовнішних пристроїв.

18 ) Обчислити результат виконання наступного фрагмента програми MCS-51.

mov A, #0А6Н

mov R1, #0В3Н

ORL A, R1

1) 0В7Н

19. Визначити суму (С), різницю (Р) та добуток (Д) шістнадцяткових чисел:

А = 0F1EН та В = 0F4Н

=1) С=1012Н , Р= 0E2AН , Д = 0E6898Н;

20. Визначити суму (С), різницю (Р) та добуток (Д) двійкових чисел: А= 11110011 та В = 10110111. Вкажіть результат в десятковій системі числення.

1) С= 426, Р = 60, Д = 44469;

21. Виконати перетворення двійкового числа 10010111 в ДДК 8421.

1) 0001 0101 0001

22. Виконати перетворення шістнадцяткового числа 7A9Н в ДДК 8421.

1) 0001 1001 0110 0001

23. Виконати перетворення ДДК 8421 0111 0110 0101 в шістнадцяткову форму.

1) 2FD Н

24. Обчислити результат виконання команди (вміст акумулятора та вказаного в команді регістра) ADD A, R5 при умовi: (А) = 0B3H, (R5) = 18H.

1) (А) = CB Н, (R5) = 18H.

25. Обчислити результат виконання команди (вміст акумулятора та вказаного в команді регістра) MUL A, B при умовi: (A) = 50H, (B) = 0AAH.

1) (А) = 20H, (B) = 35H.

26. Обчислити результат виконання команди (вміст акумулятора та вказаного в команді регістра) DIV A, B при умовi: (A) = 0F8H, (B) = 12H.

1) (А) = 0DH, (B) = 0EH.

27. Обчислити результат виконання команди (вміст акумулятора та вказаного в команді регістра) ANL A,@R0 при умовi: (A) = 0C5H, (R0) = 35H, в РПД (35Н) = 47Н.

1) (А) = 45H, (R0) = 35H , (35H) = 47H.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.