Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Яка умова вибору регулятора струму в системі підпорядкованого регулювання?2. Щоб у контурі струму протікав технічно-оптимальний перехідний процес.

Яка умова вибору регулятора швидкості в системі підпорядкованого регулювання?

3. Щоб у контурі швидкості протікав технічно-оптимальний перехідний процес.

21. Визначити модуль жорсткості лінійної частини механічної характеристики асинхронного двигуна, якщо ; ; об/хв і .

3. .

22. Якими ланками можна представити передавальну функцію асинхронного двигуна при частотному регулюванні швидкості (рис. 1).

 

 

1. - інерційна ланка, - інтегрувальна ланка.

23. Якщо приведений момент інерції привода зменшити у два рази, то чи зміниться втрата енергії за час пуску двигуна за умови .

2. Зменшиться у два рази.

За якої умови керування синхронним двигуном зі збудженням від постійних магнітів споживана потужність буде мінімальною?

2. .

 

"Системний аналіз складних систем управління"

1. Системою називають:

1)комплекс взаємопов'язаних елементів, що утворюють цілісність.

2. Структурою системи називають:

1) стійку впорядкованість у просторі і часі елементів та зв'язків системи.

3. Емерджентністю називають таку властивість системи, яка:

2) полягає в тому, що у складної системи наявні властивості, що не можуть бути виведені з властивостей її елементів.

4. Диференціальне рівняння стану системи має наступний вигляд:

2) = Ах + Вu

5. Декомпозицією системи називають:

1) поділ системи на частини з метою зробити зручнішими операції з цією системою.

6. Структуру системи з підпорядкованістю, тобто з нерівноправними зв'язками називають:

1) ієрархічною.

Визначте матрицю суміжності для системи» граф якої зображений на рисунку.

Відповідь 2

8. Цілеспрямоване втручання в перебіг процесів у системі називають:

1) керуванням.

9. Підлаштування параметрів системи з метою досягнення бажаного стану системою
називають:

1) параметричною адаптацією.

10. Послідовність операцій в процесі керування називають:

1) алгоритмом керування.

11. Суть аналізу системи полягає:

3) в представленні системи у вигляді сукупності простіших компонентів.

12. Операцію об'єднання декількох елементів у єдине ціле називають:

1) агрегатуванням.

13. Моделлю системи називається:

1) реально існуюча або уявна система, яка, заміщаючи і відображаючи іншу систему- оригінал, знаходиться з нею у відношенні подібності.

14. Функціонування системи в часі шляхом моделювання елементарних явищ та обміну сигналами між її елементами відтворює:

1) імітаційна модель.

15. За допомогою мереж Петрі можна моделювати роботу:

1)дискретних асинхронних систем.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.