Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема Медико- соціальна реабілітація людей похилого вікуПлан

1.Обов’язки медичної сестри з догляду людини похилого віку

3.Санітарні умови необхідні для людини похилого віку

4.Особливості прийому ліків людиною похилого віку

5. Роль і місце соціального педагога у допомозі з догляду за людиною похилого віку.

Література

Базова: 6,19, 34.

Допоміжна: 25,39, 34.

Мета: засвоєння студентами особливостей раціонального харчування людей похилого віку, специфіки догляду за людиною похилого віку, після перенесення нею хвороб. розвиток мислення, мови.Виховання інтересу до предмету.

Завдання:

Складіть графік харчування та раціон їжі людини похилого віку на 2-3 дні.

Складіть розклад прибирання приміщення людини похилого віку.

Складіть план вашої роботи у допомозі по догляду за людиною похилого віку.

Тема: Основні соціальні структури соціального захисту і опіки старих людей

План

1.Принципи ООН стосовно людей похилого віку

2.Центр “ Турбота” як осередок роботи з людьми похилого віку

3. Робота відділу соціального забезпечення людей похилого віку.

Література:

Базова:22,38,39.

Допоміжна:37, 38.

Мета: засвоєння студентами основних принципів стосовно ЛПВ: незалежність, гідність, захист; особливостей роботи центру «Турбота» у м. Чернівцях. Розвиток мислення, мови, пам’яті. Виховання інтересу до предмету, поваги до ЛПВ.

Завдання:

Відвідати центр соц.захисту вивчити структурні підрозділи центру.

Тема: Особливості спілкування соціального працівника і людини похилого віку

План

1.Спілкування як процес налагодження оптимальної взаємодії

2.Особливості спілкування залежно від типу співбесідника

3.Перебіг процесу спілкування.

Література:

Базова:22,51

Допоміжна, 15, 36.

Мета: засвоєння студентами специфіки спілкування з ЛПВ, формування уміння вести і підримувати розмову з цією категорією населення. Розвиток мови, мислення, пам’яті.Виховання поваги до ЛПВ.

Завдання:

Скласти план бесіди соціального педагога з людиною похилого віку.

Тема: Проблема бездомності людей похилого віку та шляхи її подолання

План

1.Соціальне становище людини похилого віку на ринку нерухомості

2.Умови проживання людини похилого віку

3.Діяльність соціальних служб з покращення умов проживання людини похилого віку

Література:

Базова: 35, 39, 42

Допоміжна: 6, 28.

Мета: усвідомлення студентами актуальності проблеми бездомності людей похилого віку. Формування уміння роботи з бездомними старими. Розвиток мислення, пам’яті. Виховання поваги до ЛПВ.

Завдання:

Відвідати геріатричний пансіонат. Описати форми роботи персоналу з людиною похилого віку

Тема: Дозвілля у структурі часу людей похилого віку

План

1.Поняття про дозвілля людини похилого віку

2.Форми дозвілля людини похилого віку

3.Методи і засоби організації дозвілля людини похилого віку

Література

Базова: 25, 68

Допоміжна: 8, 10, 12

Мета: засвоєння студентами особливостей організації дозвілля ЛПВ, розвиток мислення, мови. Виховання інтересу до проблеми.

Завдання:

Скласти сценарій заходу для людей похилого віку.

Тема: Розробки методик соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку

План

1.Методики реабілітації людини похилого віку до життя

2. Методики соціальної допомоги людини похилого віку

Література:

Базова:22,51.

Допоміжна:46

Мета: засвоєння студентами методики розробки різнопланових і різнорівневих програм роботи з людьми похилого віку. Розвиток мислення. Виховання поваги до ЛПВ.

Завдання:

Розробити проект соціально- педагогічної роботи з людьми похилого віку. Розробки методик соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку

 


· Методичні рекомендації до практичних занять

Практичне заняття є однією з найважливіших форм навчаль­ного заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі обговорення визначеної теми, до якої студенти готу­ють тези виступів на підставі індивідуально виконаного завдання. Практичні заняття проводяться з основних тем навчальної програми і є ефектив­ною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета практичних занять — опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

Основними завданнями практичних занять є:

закріплення теоретичних знань студентів;

оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і пи­сьмового викладання навчального матеріалу;

залучення їх до науки, наукових досліджень;

прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також за­хисту висунутих наукових положень та висновків;

формування у них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної прак­тики державноправового будівництва в країні.

Успішність практичного заняття залежить від підготовки студентів до нього. У зв’язку з цим кожен студент повинен уважно ознайомитися з планом заняття, який відображає зміст чергової теми; прочитати і продумати свої лекційні за­писи, які відносяться до теми практичного заняття; вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття; підготувати практичне завдання (план проведення профілактично-виховної бесіди, тематику виховних годин класного керівника, план-конспект соціально-виховного заходу та ін.).

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. Пропуск позбавляє студента можливості усвідомити, закрі­пити та отримати цілісне уявлення з тієї чи іншої теми. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю.

До кожної з тем практичних занять можна порекомендувати такі методичні рекомендації:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.