Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що таке іонний обмін? Іонний обмін в адсорбційних системахВідносна сила зв’язку сорбата із сорбентом

Реакції іонного обміну

Катіонна обмінна ємність (КОЄ)
Cation Exchange Capacity (CEC)

число еквівалентів обмінного іонного заряду на одиницю маси іонообмінника

Катіонна обмінна ємність мінералів

Що таке кислотно-основні взаємодії?

Що таке кінетичний поріг процесу

8.Що таке кларк хімічного елементу?Кларк хімічного елемента це середній вміст елемента в будь-якій геосфері.

Що таке коефіцієнт активності розчинних компонентів?

Коефіцієнт активності залежить від загальної концентрації фонового розчину (наприклад розчину NaCl, чи як для морської води Ca-Na-Mg-Cl-HCO3-SO4) і заряду катіонів цього розчину. Інтегруючим показником при цьому є іонна сила I , що визначається за рівнянням:

, m – моляльна концентрація іону, z – заряд іону

10.Що таке комплексні сполуки у водних розчинах? Деякі комплексні сполуки існують тільки у твердому стані, а у водних розчинах повністю розщеплюються на іони, тому їх від­носять до подвійних солей, наприклад галуни К[А1(SО4)2]×12Н2О; К[Сr(SО4)2]×12Н2О.

11.Що таке конвекція?Конвекція — явище перенесення тепла в рідинах, газах або сипких середовищах потоками самої речовини (неважливо, вимушено або мимоволі). Існує так звана природна конвекція, яка виникає в речовині мимоволі при його нерівномірному нагріванні в полі тяжіння. При такій конвекції, нижні шари речовини нагріваються, легшають і спливають вгору, а верхні шари, навпаки, остигають, стають важчими і занурюються вниз, після чого процес повторюється знову і знову. За деяких умов процес перемішування самоорганізовуватиметься в структуру окремих вихорів і виходять більш-менш правильні грати з конвекційних осередків.

Природній конвекції зобов'язано багато атмосферних явищ, зокрема утворення хмар.

Завдяки тому ж явищу рухаються тектонічні плити. Конвекція відповідальна за появу гранул на Сонці. При вимушеній конвекції переміщення речовини обумовлене дією якихось зовнішніх сил (насос, вентилятор тощо).

Що таке консервативні і неконсервативні іони?

13.Що таке константа дисоціації?Константа дисоціації:

14.Що таке край сорбування? Максимальна адсорбція визначається двома чинниками – концентрацією катіону в розчині та кількістю сорбційних позицій на поверхні сорбента.

15.Що таке літосфера і яка її будова? Земна кора разом із частиною верхньої мантії, що за механічними властивостями є жорсткою і не здатна текти, називається літосферою (відповідно від складу земної кори – океанічною чи континентальною). Потужність літосфери коливається від 100 км під океанами до 200 км під континентами. Літосфера поділена на плити. Під впливом процесів у верхній мантії літосферні плити переміщуються одна стосовно іншої. Зони розходження – дивергенції – літосферних плит називаються зонами спредінгу. В них формується земна кора (літосфера) океанічного типу. Для Землі в цілому, вона генерується із швидкістю 17 км3/рік. Швидкість руху літосферних плит досягає 80 мм/рік.

Зони зустрічного (конвергенного) руху плит, де одна плита (переважно океанічного типу) опускається (затягується) під другу, називаються зонами субдукції. В зонах субдукції формується кора континентального типу.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.