Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬМодуль 1. Загальні питання гігієни та екології

 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА:

1. Вступ в гігієну та екологію. Основи запобіжного і поточного санітарного нагляду.

2. Гігієнічне значення навколишнього середовища і методи його дослідження. Гігієна грунту, санітарна очистка населених місць. Гігієна житла. Гігієна повітряного середовища.

3. Гігієна води і водопостачання.

4. Гігієна харчування.

5. Гігієна праці.

6. Гігієна дітей і підлітків.

 

ІІ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 

1. Визначати мікробне забруднення повітря та оцінювати ефективність санації повітряного середовища в лікувально-профілактичних закладах та на виробництві.

2. Розраховувати показники природного освітлення приміщень.

3. Визначати режим інсоляції приміщень за орієнтацією вікон.

4. Визначати рівень освітленості штучним світлом інструментальним та розрахунковим методами.

5. Вимірювати і розраховувати показники температури , вологості, швидкості руху повітря.

6. Проводити холодову пробу і оцінювати вплив нагрівного мікроклімату на організм людини.

7. Розраховувати необхідний та фактичний об'єм вентиляції і кратність повітрообміну в приміщеннях.

8. Визначати вміст СО2 в повітрі приміщень за методом Лунге-Цекендорфа.

9. Оцінювати показники якості води за даними лабораторного дослідження.

10. Визначати вміст фтору в питній воді методом колориметрування та оцінювати протикарієсну дію фторованої води.

11. Проводити очистку води шляхом коагуляції та розраховувати дозу коагулянта.

12. Проводити знезараження води методом хлорування та розраховувати дозу сухого хлорного вапна.

13. Давати санітарно-гігієнічну оцінку чистоти і безпечності грунту за даними фізико-хімічного дослідження.

14. Складати кількісну і якісну характеристику індивідуального харчування.

15. Давати гігієнічну оцінку і рекомендації по оптимізації меню-розкладки організованих колективів.

16. Визначати харчовий статус та давати рекомендації по його оптимізації.

17. Діагностувати С-вітамінну недостатність, проводити язикову пробу з реактивом Тільманса.

18. Визначати доброякісність молока і молочних продуктів.

19. Проводити санітарну експертизу якості хліба, борошна.

20. Розслідувати випадки харчових отруєнь.

21. Відбирати проби харчових продуктів при розслідуванні випадків харчових отруєнь.

22. Визначати важкість і напруженість, шкідливість та небезпечність праці за набором відповідних тестів.

23. Оцінювати запиленість повітря за результатами дослідження і вплив пилу на організм (за дисперсністю і хімічним складом).

24. Володіти методикою забору проб повітря та його експрес-аналізу.

25. Розслідувати випадки профотруєнь (профзахворювань).

26. Оцінювати шкідливий вплив на організм працюючих фізичних факторів (шуму, вібрації, барометричного тиску, електромагнітних полів).

27. Визначати і оцінювати соматометричні, фізіометричні та соматоскопічні показники дітей і підлітків.

28. Проводити комплексну оцінку фізичного розвитку дітей і підлітків, визначати групу здоров'я і групу фізичного виховання.

29. Визначати за комплексом критеріїв готовність дитини до навчання в школі.

30. Давати гігієнічну оцінку умов і режиму навчання, відпочинку школярів.

31. Давати гігієнічну оцінку дитячим іграшкам.

 

ІІІ. ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ

 

1. Оцінювати інтенсивність УФР біологічним, фотохімічним методами.

2. Оцінювати показники природного та штучного освітлення приміщень.

3. Оцінювати показники температури , вологості, швидкості руху повітря.

4. Оцінювати вплив нагрівного мікроклімату на організм людини і результати холодової проби.

5. Оцінювати необхідний та фактичний об'єм вентиляції і кратність повітрообміну в приміщеннях на основі гранично допустимих і фактичних концентрацій диоксиду вуглецю.

6. Проводити обстеження об'єкту згідно схеми. Складати короткий санітарний опис об'єкту, умов побуту, праці, навчання.

7. Давати оцінку проб води під час вибору джерела водопостачання і питної води на основі органолептичних показників і результатів лабораторного дослідження.

8. Складати висновок про ефективність знезараження води методом хлорування та розраховувати дозу сухого хлорного вапна.

9. Оцінювати придатність хлорного вапна, гіпохлориту кальцію, таблеток «пантоцид», «аквасепт» для знезараження води.

10. Оцінювати санітарний стан грунту за даними фізико-хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного дослідження.

11. Оцінювати добові енерготрати і потребу організму в харчових речовинах.

12. Оцінювати адекватність харчового раціону енергозатратам розрахунковим методом за меню-розкладкою і за результатами лабораторного аналізу продуктів і готових страв.

13. Оцінювати харчовий статус і давати рекомендації з його оптимізації.

14. Діагностувати С-вітамінну недостатність, оцінювати результат язикової проби з реактивом Тільманса.

15. Проводити санітарне обстеження продуктових об’єктів, харчоблоку лікарняних установ, оцінювати якість харчових продуктів органолептичними методами, відбирати їх проби для лабораторного дослідження.

16. Проводити орієнтовну експрес-оцінку якості і свіжості хліба, молока, м’яса, консервів, їх придатності до вживання.

17. Оцінювати санітарний стан харчоблоку, контролювати дотримання санітарних вимог до транспортування, зберігання харчових продуктів, їх кулінарної обробки, реалізації готової їжі..

18. Оцінювати шкідливість та небезпечність праці за результатами інструментальних і лабораторних досліджень фізичних факторів повітря робочої зони. Виявляти і оцінювати психогенні фактори на виробництві.

19. Давати оцінку вмісту токсичних речовин в повітрі з допомогою універсального газоаналізатора УГ-2.

20. Оцінювати соматометричні, фізіометричні та соматоскопічні показники дітей і підлітків.

21. Давати гігієнічні рекомендації відносно режиму навчання і відпочинку школярів, оцінювати оздоровчі заходи.

22. Давати гігієнічну оцінку учбовим приміщенням, шкільним меблям.

23. Володіти методами санітарно-просвітницької роботи з окремими групами населення ( лекції, бесіди, наочні засоби, методи психофізіологічних розвантажень).

 

 

Тема №13
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.