Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тести з однією правильною відповіддю1. Яке стандартне закінчення назв порядків вищих рослин?

1) -aceae;

2) -ales;

3) -opsida;

4) -phyta.

2. Квітка ситника (Juncus):

1) актиноморфна;

2) зигоморфна;

3) з подвійною оцвітиною;

4) без оцвітини.

3. Квітка ожики (Luzula):

1) двочленна;

2) тричленна;

3) чотиричленна;

4) п’ятичленна.

4. Особливістю квіток осок (Carex) є:

1) проста оцвітина;

2) подвійна оцвітина;

3) відсутня оцвітина;

4) двостатевість.

5. Особливістю квіток осок (Carex) є:

1) наявність карпофора;

2) наявність андрогінофора;

3) наявність утрикулюса (мішечка);

4) наявність андрофора.

6. Суцвіття складний колос властиве видам злаків із роду:

1) Poa;

2) Zea;

3) Secale;

4) Dactylis.

7. Елементарним суцвіттям представників родини Poaceae є:

1) колос;

2) колосок;

3) волоть;

4) китиця.

8. Квітки злаків містять:

1) тільки колоскові луски;

2) тільки квіткові луски;

3) квіткові та колоскові луски;

4) без лусок.

9. Квітки представників родини Orchidaceae:

1) актиноморфні;

2) зигоморфні;

3) спіральні;

4) спіроциклічні.

10. В оцвітині яких груп однодольних рослин може міститися лис­точок зі шпоркою?

1) Juncaceae;

2) Liliaceae;

3) Poaceae;

4) Orchidaceae.

11. Нижня вузька перекручена зав’язь, подібна до квітконіжки, властива квіткам:

1) Rosaceae;

2) Fabaceae;

3) Orchidaceae;

4) Juncaceae.

12. Оцвітина у представників родини Liliaceae складена із:

1) пелюсток;

2) чашолистків;

3) пелюсток і чашолистків;

4) листочків простої оцвітини.

13. Оцвітина у представників родини Asteraceae:

1) проста чашечкоподібна;

2) проста пелюсткоподібна;

3) подвійна;

4) відсутня.

14. У представників яких груп немає чашечки у вигляді зелених фотосинтезуючих листочків?

1) Rosaceae;

2) Fabaceae;

3) Asteraceae;

4) Lamiaceae.

15. Чашечка у вигляді волосків властива:

1) Betulaceae;

2) Caryophyllaceae;

3) Asteraceae;

4) Magnoliaceae.

16. Квітки Brassicaceae:

1) з подвійною оцвітиною;

2) з простою оцвітиною;

3) тричленні;

4) п’ятичленні.

17. Квітки Fabaceae sensu stricto:

1) з однією маточкою;

2) з трьома маточками;

3) з п’ятьма маточками;

4) мають синкарпний гінецей.

18. Спільна ознака для родин Fabaceae і Rosaceae:

1) одностатевість;

2) наявність гіпантія;

3) п’ятичленність квіток;

4) проста оцвітина.

19. Які з перелічених рослин типово вітрозапильні?

1) Chenopodium album;

2) Rosa canina;

3) Phaseolus vulgaris;

4) Magnolia kobus.

20. Які з перелічених рослин типово комахозапильні?

1) Artemisia vulgaris;

2) Chenopodium album;

3) Thalictrum sp.;

4) Orchis sp.

21. У квіткових рослин мегаспори утворюються:

1) в пиляках;

2) в нектарниках;

3) в нуцелюсах насінних зачатків;

4) в інтегументах насінних зачатків.

22. Спільна ознака для квіток родин Apiaceae i Asteraceae:

1) проста оцвітина;

2) відсутність оцвітини;

3) верхня зав’язь;

4) нижня зав’язь.

23. Які з перелічених ознак є спільними для Ranunculaceae i Apiaceae?

1) синкарпний гінецей;

2) наявність нектарників;

3) апокарпний гінецей;

4) нижня зав’язь.

24. Який плід формується у Lunaria rediviva?

1) біб;

2) стручкоподібна коробочка;

3) стручок;

4) стручечок.

 

25. Який плід формується у Chelidonium majus?

1) біб;

2) стручкоподібна коробочка;

3) стручок;

4) стручечок.

26. Вільно існуючий гаметофіт вищих рослин називають:

1) заросток;

2) паросток;

3) проросток;

4) зародковий мішок.

27. Який плід властивий представникам родини складноцвітих?

1) зернівка;

2) сім’янка;

3) горіх;

4) коробочка.

28. Який плід властивий представникам родини березових?

1) ягода;

2) сім’янка;

3) горіх;

4) коробочка.

29. З яких типів квіток складене суцвіття рослин підродини Cichorioideae?

1) язичкових;

2) лійкоподібних;

3) несправжньоязичкових;

4) трубчастих.

30. Чоловічій папороті властива:

1) гаплостела;

2) сифоностела;

3) диктіостела;

4) еустела.

31. Покритонасінним властива:

1) гаплостела;

2) сифоностела;

3) диктіостела;

4) еустела.

32. З яких квіток складена центральна частина кошика соняшника?

1) язичкових;

2) лійкоподібних;

3) несправжньоязичкових;

4) трубчастих.

33. Плід у родині губоцвітих:

1) коробочка;

2) ягода;

3) дробний;

4) багатогорішок.

34. Віночок у представників родини шорстколистих:

1) однопелюстковий;

2) вільнопелюстковий;

3) зрослопелюстковий;

4) відсутній.

35. Квітки Nymphaeaceae:

1) спіральні;

2) циклічні;

3) спіроциклічні;

4) зигоморфні.

36. Який плід властивий представникам родини злакових?

1) зернівка;

2) сім’янка;

3) горіх;

4) кістянка.

37. Для примітивних дводольних властива:

1) одноапертурність пилкових зерен і дводольність;

2) одноапертурність пилкових зерен і однодольність;

3) триапертурність пилкових зерен і дводольність;

4) триапертурність пилкових зерен і однодольність.

38. Андроцей представників підродини бобові родини бобових складається з:

1) невизначеного числа тичинок;

2) 5 вільних тичинок;

3) 10 тичинок, із яких 9 або 10 зрослі;

4) 10 вільних тичинок.

39. Які життєві форми властиві для родини магнолієвих?

1) деревні;

2) трав’яні;

3) ліани;

4) епіфіти.

40. Який набір хромосом у клітинах ендосперму покритонасінних?

1) 1n;

2) 2n;

3) 3n;

4) 4n.

41. Для справжніх дводольних властива:

1) одноапертурність пилкових зерен і дводольність;

2) одноапертурність пилкових зерен і однодольність;

3) триапертурність пилкових зерен і дводольність;

4) триапертурність пилкових зерен і однодольність.

42. Чоловічий гаметангій вищих рослин називають:

1) антеридій;

2) архегоній;

3) спорангій;

4) тичинка.

43. Який плід не трапляється в родині жовтецевих?

1) листянка;

2) горішок;

3) багатогорішок;

4) горіх.

44. Головна ознака відмінності покритонасінних від голонасінних – це:

1) наявність насінного зачатка;

2) вловлювання пилку мегаспорофілом;

3) наявність стробілів;

4) перехресне запилення.

45. Пилкові зерна з повітряними мішками властиві для:

1) саговика;

2) гінкго;

3) ялини;

4) ефедри.

46. До родини лілійних належать:

1) півники;

2) нарциси;

3) тюльпани;

4) гладіолуси.

47. Пилкове зерно голонасінних – це:

1) мікроспора;

2) мегаспора;

3) чоловічий гаметофіт;

4) жіночий гаметофіт.

48. У деревині голонасінних наявні такі провідні елементи:

1) виключно трахеїди;

2) виключно судини;

3) завжди трахеїди і судини;

4) переважно трахеїди.

49. Пилкове зерно у типових голонасінних вловлює:

1) мегаспорофіл;

2) мікроспорофіл;

3) насінний зачаток;

4) вісь стробіла.

 

50. У переліку понять таксоном є:

1) вид;

2) сосна;

3) родина;

4) відділ.

51. У переліку понять таксономічною категорією є:

1) порядок;

2) складноцвіті;

3) спорові;

4) голонасінні.

52. До основних таксономічних категорій у ботаніці належать:

1) підвид;

2) секція;

3) родина;

4) тип.

53. На відміну від жовтецевих, для розових властиві:

1) апокарпний гінецей;

2) плід багатогорішок;

3) гіпантій;

4) багатотичинковий андроцей.

54. Яке стандартне закінчення назв класів вищих рослин?

1) -aceae;

2) -ales

3) -opsida;

4) -phyta.

55. Яке стандартне закінчення назв родин вищих рослин?

1) -aceae;

2) -ales;

3) -opsida;

4) -phyta.

56. Для класу однодольних властива:

1) одноапертурність пилкових зерен і дводольність;

2) одноапертурність пилкових зерен і однодольність;

3) триапертурність пилкових зерен і дводольність;

4) триапертурність пилкових зерен і однодольність.

57. Представники родини Magnoliaceae поширені переважно:

1) у позатропічних широтах обох півкуль;

2) у тропіках і субтропіках обох півкуль;

3) по усій Земній кулі, від холодних до тропічних широт;

4) у арктичній зоні.

 

 

58. Квітки осок (Carex) :

1) тичинкові та маточкові;

2) тичинково-маточкові;

3) з простою оцвітиною;

4) з подвійною оцвітиною.

59. Жіночій гаметангій вищих рослин називають:

1) антеридій;

2) архегоній;

3) спорангій;

4) маточка.

60. Орган нестатевого розмноження вищих рослин називають:

1) антеридій;

2) архегоній;

3) спорангій;

4) квітка.

61. Насінні зачатки саговиків (Cycas) розміщені на:

1) мегаспорофілах;

2) циліндричних спорангіофорах;

3) складних насінних лусках;

4) мікроспорофілах.

62. Цикл відтворення із переважанням спорофіта властивий для:

1) маршанції;

2) зозулиного льону;

3) сфагнуму;

4) хвоща.

63. Цикл відтворення мохоподібних характеризує:

1) гетероспорія;

2) переважання гаметофіта;

3) переважання спорофіта;

4) ізогамія.

64. Різноспоровість властива:

1) чоловічій папороті;

2) плауну;

3) псилоту;

4) сальвінії.

65. Гаметангії на підставках властиві для:

1) антоцероса;

2) маршанції;

3) зозулиного льону;

4) сфагнуму.

 

 

66. Плектостела властива для:

1) хвощів;

2) папоротей;

3) плаунів;

4) мохів.

67. Насінні луски властиві для:

1) гінкго;

2) саговика;

3) сосни;

4) ефедри.

68. Корені властиві для:

1) рінієвих;

2) псилотових;

3) зостерофілофітів;

4) плаунів.

69. Лептоїди як клітини провідної тканини властиві:

1) хвощам;

2) плаунам;

3) мохам;

4) папоротям.

70. Для хвоща польового властива:

1) диктіостела;

2) актиностела;

3) артростела;

4) гаплостела.

71. Трипроменевий тетрадний знак властивий для спор:

1) хвоща;

2) сосни;

3) магнолії;

4) плауна.

72. Для Ophioglossum vulgatum властиві:

1) спорофіли;

2) трофофіли;

3) недиференційовані на частини споротрофофіли;

4) диференційовані на вегетативну і спороносну частину споротрофофіли.

73. Для представників родини зонтичних властивий плід:

1) вислоплідник;

2) коробочка;

3) ягода;

4) горіх.

 

74. Цикл відтворення із переважанням гаметофіта властивий для:

1) Selaginella selaginoides;

2) Polytrichum commune;

3) Polypodium vulgare;

4) Equisetum arvense.

75. Віночок у губоцвітих:

1) однопелюстковий;

2) вільнопелюстковий;

3) зрослопелюстковий;

4) відсутній.

76. Для Equisetum arvense властива:

1) сифоностела;

2) плектостела;

3) артростела;

4) еустела.

77. Чоловічі гамети без джгутиків властиві для:

1) саговика;

2) плауна;

3) плаунка;

4) яблуні.

78. Чоловічі гамети із джгутиками властиві:

1) саговику;

2) сосні;

3) березі;

4) житу.

79. Зародковий мішок – це:

1) чоловічий гаметофіт квіткових рослин;

2) початкові етапи розвитку зародка квіткових рослин;

3) жіночий гаметофіт квіткових рослин;

4) зародок квіткових рослин.

80. Скільки тичинок у типовій квітці жовтецевих?

1) 2;

2) 4;

3) 6;

4) багато.

81. Скільки тичинок у типовій квітці лататтєвих?

1) 2;

2) 4;

3) 6;

4) багато.

 

 

82. Плід вислоплідник властивий для:

1) жовтецевих;

2) розових;

3) хрестоцвітих;

4) зонтичних.

83. Дробний плід із чотирьох еремів властивий для:

1) шорстколистих;

2) зонтичних;

3) жовтецевих;

4) бобових.

84. Рініофіти, які зовні подібні до водоростей, відрізняються від них:

1) наявністю тканин;

2) наявністю гаметофітів;

3) наявністю коренів;

4) наявністю спор.

85. До родини жовтецевих належить:

1) Taraxacum;

2) Lilium;

3) Aconitum;

4) Betula.

86. До родини лататтєвих належить:

1) Acacia;

2) Nuphar;

3) Trollius;

4) Corylus.

87. До родини розових належить:

1) Taraxacum;

2) Secale;

3) Ranunculus;

4) Malus.

88. Заплідненню передує процес запилення у:

1) Lamium;

2) Selaginella;

3) Polypodium;

4) Lycopodium.

89. До родини березових належить:

1) Lilium;

2) Juncus;

3) Alnus;

4) Rosa.

 

 

90. До родини гвоздикових належить:

1) Hepatica;

2) Stellaria;

3) Nymphaea;

4) Malus.

91. Для яких рослин властиві лептоспорангії?

1) Polypodium vulgare;

2) Marchantia polymorpha;

3) Lycopodium clavatum;

4) Malus domestica.

92. Для яких рослин властива різноспоровість?

1) Pteridium aquilinum;

2) Marsilea quadrifolia;

3) Equisetum arvense;

4) Lycopodium clavatum.

93. Який набір хромосом у клітинах ендосперму голонасінних?

1) 1n;

2) 2n;

3) 3n;

4) 4n.

94. Для яких рослин властива рівноспоровість?

1) Selaginella selaginoides;

2) Marsilea quadrifolia;

3) Equisetum arvense;

4) Salvinia natans.

95. Для яких рослин властиві тетраедричні спори?

1) Polypodium vulgare;

2) Equisetum hyemale;

3) Equisetum arvense;

4) Lycopodium clavatum.

96. Для яких рослин властиві тетраедричні спори?

1) Polypodium vulgare;

2) Selaginella selaginoides;

3) Equisetum hyemale;

4) Dryopteris filix-mas.

97. Гідроїди як клітини провідної тканини властиві:

1) Polytrichum commune;

2) Equisetum hyemale;

3) Polypodium vulgare;

4) Lycopodium clavatum.

 

 

98. Для псилофітів властива:

1) диктіостела;

2) протостела;

3) артростела;

4) плектостела.

99. До перших наземних рослин належать:

1) Pinophyta;

2) Rhyniophyta;

3) Lycopodiophyta;

4) Pteridophyta.

100. Перші наземні вищі рослини відомі з:

1) ордовіку;

2) силуру;

3) карбону;

4) крейдяного періоду.

101. Листки мохоподібних називають:

1) філідії;

2) амфігастрії;

3) філокладії;

4) кауломи.

102. Яка ознака доводить спільність походження мохоподібних і представників спорофітної лінії еволюції?

1) будова гаметангіїв;

2) будова листків;

3) будова стебел;

4) наявність протонеми.

103. Гідроїди – це клітини у стеблах мохоподібних, які виконують:

1) функцію флоеми;

2) функцію ксилеми;

3) фотосинтезуючу функцію;

4) дихальну функцію.

104. Виводковими тільцями, які утворюються в кошиках, розмножується:

1) антоцерос;

2) маршанція;

3) зозулин льон;

4) сфагнум.

105. У коробочках яких мохів, окрім спор, утворюються елатери:

1) Sphagnum;

2) Marchantia;

3) Polytrichum;

4) Bryum.

 

106. Перистом властивий:

1) хвощам;

2) плаунам;

3) мохам;

4) папоротям.

107. Листки без лігули властиві для:

1) лепідодендрона;

2) молодильника (ізоетеса);

3) плауна;

4) плаунка (селягінели).

108. Вторинне потовщення стебла властиве для:

1) лепідодендрона;

2) хвоща;

3) плауна;

4) плаунка (селягінели).

109. Двостатеві гаметофіти властиві для:

1) марсилії;

2) молодильника (ізоетеса);

3) плауна;

4) плаунка (селягінели).

110. Коренеподібні ризофори властиві для:

1) рінії;

2) хвоща;

3) плауна;

4) плаунка (селягінели).

111. Стробіли відсутні у:

1) Equisetum arvense;

2) Lycopodium annotinum;

3) Lycopodium clavatum;

4) Pteridium aquilinum.

112. Спорангії на закручених теломах властиві для представників:

1) рінієвих;

2) тримерофітових;

3) зостерофілофітових;

4) плаунів.

113. Корені властиві для:

1) рінієвих;

2) псилотових;

3) зостерофілофітових;

4) плаунів.

 

 

114. Вищі рослини за середовищем існування є:

1) первинно прісноводними організмами;

2) первинно морськими організмами;

3) первинно наземними організмами;

4) вторинно наземними організмами.

115. Спорангії у синангіях властиві для:

1) псилота;

2) плауна;

3) рінії;

4) тримерофіта.

116. «Почленоване» стебло властиве:

1) рінії;

2) плаунам;

3) плаункам;

4) хвощам.

117. Гігроскопічні елатери мають спори:

1) сфагнуму;

2) плауна;

3) хвоща;

4) чоловічої папороті.

118. Спори з ендо-, екзо- і епіспорієм має:

1) хвощ;

2) плаун;

3) мох зозулин льон;

4) чоловіча папороть.

119. Спори з ендо-, екзо- і периспорієм має:

1) плаун баранець;

2) плаун булавовидний;

3) зозулин льон;

4) чоловіча папороть.

120. Скільки типів порожнин властиві стеблам хвощів?

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4.

121. Чергування ребер і борозенок на суміжних міжвузлях властиве для:

1) лепідодендронів;

2) саговиків;

3) хвощів;

4) плаунів.

 

 

122. Насінні зачатки бенетитів розміщені на:

1) мегаспорофілах;

2) циліндричних спорангіофорах;

3) складних насінних лусках;

4) мікроспорофілах.

123. Джгутикові чоловічі гамети властиві для:

1) гінкго;

2) сосни;

3) ялиці;

4) ефедри.

124. Двостатеві стробіли властиві для:

1) саговикових;

2) бенетитових;

3) соснових;

4) гінкгових.

125. Маноксилічними деревами є:

1) саговикові;

2) соснові;

3) кипарисові;

4) магнолієві.

126. Вищі рослини з’явилися у процесі еволюції близько:

1) 450 млн. років тому;

2) 450 тис. років тому;

3) 4,5 тис. років тому;

4) 450 років тому.

127. Пікноксилічними деревами є:

1) Ceratozamia;

2) Pinus;

3) Cycas;

4) Zamia.

128. Мікроспорангії гінкго розміщені у:

1) сережкоподібних зібраннях спорангіофорів;

2) чоловічих шишках;

3) мікроспорофілах;

4) мегастробілах.

129. Який тип гінецею властивий для родини магнолієвих?

1) апокарпний із багатьох плодолистків;

2) апокарпний із одного плодолистка;

3) синкарпний;

4) із нижньою зав’яззю.

 

 

130. Для квіток лободових властива:

1) подвійна оцвітина;

2) проста оцвітина;

3) багаточленний андроцей;

4) апокарпний гінецей.

131. Який плід властивий представникам родини хрестоцвітих?

1) горіх;

2) ягода;

3) коробочка;

4) стручок.

132. Для представників родини бобових властивий плід:

1) стручок;

2) біб;

3) горіх;

4) коробочка.

133. Для представників родини шорстколистих властивий плід:

1) коробочка;

2) ягода;

3) дробний;

4) багатогорішок.

134. З яких квіток складена крайова частина кошика волошки?

1) язичкових;

2) лійкоподібних;

3) несправжньоязичкових;

4) трубчастих.

135. Плід зернівка властивий для родини:

1) осокові;

2) злакові;

3) пальмові;

4) конвалієві.

136. Апертура пилкового зерна – це:

1) отвір в екзині;

2) отвір в інтині й екзині;

3) тонка ділянка екзини;

4) потовщена ділянка екзини.

137. Кількість тичинок у квітках більшості злакових:

1) 12;

2) 3 або 2;

3) 6;

4) багато.

 

 

138. Філогенетичні системи вищих рослин побудовані за принципом:

1) спорідненості;

2) подібності;

3) аналогії;

4) повної ідентичності.

139. Утворення та застосування наукових назв рослин регламенттується:

1) юридичними документами, спільними для всіх країн;

2) національними юридичними документами;

3) Міжнародним кодексом номенклатури водоростей, грибів

і рослин;

4) Міжнародним ботанічним конгресом.

140. Більшість представників родини Nymphaeaceae є:

1) стебловими сукулентами;

2) деревами та кущами;

3) одно- та багаторічними наземними травами;

4) водними багаторічними травами.

141. Каулідії властиві:

1) Saponaria;

2) Sphagnum;

3) Sorbus;

4) Salvinia.

142. Антеридії відсутні у:

1) сосни;

2) сфагнума;

3) плауна;

4) орляка.

143. Архегонії відсутні у:

1) сосни;

2) сфагнума;

3) яблуні;

4) плауна.

144. Наявність архегоніїв і відсутність антеридіїв властива багатьом:

1) квітковим;

2) папоротеподібним;

3) голонасінним;

4) покритонасінним.

145. Який набір хромосом властивий клітинам каліптри (ковпачка) спорогонія мохів?

1) 2n;

2) 3n;

3) 1n;

4) 4n.

146. Який набір хромосом властивий клітинам коробочки спорого­нія мохів?

1) 2n;

2) 3n;

3) 1n;

4) 4n.

147. Стадія протонеми властива:

1) Magnolia kobus;

2) Cichorium intybus;

3) Polytrichum commune;

4) Polypodium vulgare.

148. Клас Anthocerotopsida належить до відділу:

1) плауноподібні;

2) голонасінні;

3) хвощеподібні;

4) мохоподібні.

149. До псилотоподібних належить:

1) Psilophyton;

2) Tmesipteris;

3) Rhynia;

4) Isoetes.

150. Які з перелічених організмів відомі виключно у викопному стані?

1) Psilotum;

2) Solanum;

3) Zea;

4) Zosterophyllum.

151. За сучасними даними, Psilotum nudum належить до:

1) псилофітів;

2) псилотоподібних;

3) папоротеподібних;

4) мохоподібних.

152. Перші наземні рослини відомі з:

1) докембрійського часу;

2) доісторичного часу;

3) пермського періоду;

4) палеозойської ери.

153. Перші наземні рослини відомі з:

1) кам’яновугільного періоду;

2) крейдяного періоду;

3) силуру;

4) карбону.

 

154. Квіткові рослини з’явилися, поширилися і зайняли панівне положення у рослинному покриві Землі у:

1) палеозойській ері;

2) мезозойській ері;

3) голоцені;

4) кайнозойській ері.

155. Голонасінні рослини у процесі еволюції з’явилися у:

1) палеозойській ері;

2) мезозойській ері;

3) голоцені;

4) кайнозойській ері.

156. Лігула як структурна частина листка є систематичною ознакою:

1) Anthocerotopsida;

2) Lycopodiopsida;

3) Ophioglossopsida;

4) Isoetopsida.

157. Викопні Sigillaria і Lepidodendron належать до:

1) Lycopodiophyta;

2) Bryophyta;

3) Magnoliophyta;

4) Pinophyta.

158. До гаметофітної лінії еволюції належать:

1) Sphagnum;

2) Stellaria;

3) Salvinia;

4) Pinus.

159. Викопні Calamites належать до:

1) Lycopodiophyta;

2) Bryophyta;

3) Equisetophyta;

4) Polypodiophyta.

160. За морфологічною природою спорангіофор хвоща є:

1) видозміненим спорофілом;

2) спорофілом;

3) видозміненим листком;

4) органом осьової природи.

161. Який рід є філогенетично найближчим до Psilotum?

1) Polypodium;

2) Tmesipteris;

3) Isoetes;

4) Rhynia.

 

162. Найважливішою відмінністю листків папоротеподібних від інших листків є:

1) макрофілія;

2) крупні розміри;

3) наростання верхівкою;

4) наростання основою.

163. У яких із перелічених рослин немає коренів?

1) Pinus sylvestris;

2) Salvinia natans;

3) Isoetes lacustris;

4) Lycopodium clavatum.

164. У якій групі покритонасінних рослин немає трав’яних жит­тєвих форм?

1) Magnoliaceae;

2) Fabaceae;

3) Rosaceae;

4) Chenopodiaceae.

165. Викопні насінні папороті належать до відділу:

1) Lycopodiophyta;

2) Pinophyta;

3) Equisetophyta;

4) Polypodiophyta.

166. Тканини організмів трьох поколінь містить:

1) насінина покритонасінних рослин;

2) насінина голонасінних рослин;

3) зародковий мішок покритонасінних рослин;

4) зародок покритонасінних рослин.

167. Архегоніальна камера властива насінним зачаткам:

1) сосни;

2) саговика;

3) секвоядендрона;

4) ялини.

168. Яким рослинам властива проста оцвітина?

1) лободовим;

2) розовим;

3) айстровим;

4) бобовим.

169. Яким рослинам властива проста оцвітина?

1) шорстколистим;

2) розовим;

3) лілійним;

4) губоцвітим.

170. Тричленні квітки властиві:

1) кульбабі;

2) щавлю;

3) робінії;

4) лободі.

171. Андрогінофор – це структура, яка властива квіткам:

1) зірочника;

2) мильнянки;

3) лободи;

4) кактусів.

172. Cкільки клітин містить типовий зародковий мішок покритонасінних?

1) 3;

2) 5;

3) 7;

4) 9.

173. Cкільки гаплоїдних ядер клітин містить типовий зародковий мішок покритонасінних?

1) 4;

2) 6;

3) 8;

4) 10.

174. Мікроспорангії квіткових рослин:

1) містяться на мегаспорофілах;

2) мають одношарову стінку;

3) є еуспорангіями;

4) є лептоспорангіями.

175. У вищих рослин мейоз відбувається:

1) при утворенні зиготи;

2) при утворенні гамет;

3) при утворенні спор;

4) при формуванні гаметофіта.

176. Клітини якої із перелічених структур мають гаплоїдний набір хромосом?

1) первинний ендосперм;

2) вторинний ендосперм;

3) зародок;

4) нуцелюс.

177. У циклі відтворення голонасінних гаметофітом є:

1) первинний ендосперм;

2) вторинний ендосперм;

3) зародок;

4) нуцелюс.

178. У циклі відтворення покритонасінних гаметофітом є:

1) насінний зачаток;

2) вторинний ендосперм;

3) зародок;

4) зародковий мішок.

179. У циклі відтворення покритонасінних гаметофітом є:

1) мікроспора;

2) мегаспора;

3) пилкове зерно;

4) пиляк.

180. Мікроспорофілом квіткових рослин є:

1) плодолисток;

2) чашолисток;

3) пелюстка;

4) тичинка.

181. Мегаспорофілом квіткових рослин є:

1) плодолисток;

2) чашолисток;

3) пелюстка;

4) тичинка.

182. Кількість тичинок у квітках Euphorbia:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4.

183. Кількість маточок у квітках Euphorbia:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4.

184. Суцвіття циації властиві:

1) Magnoliaceae;

2) Betulaceae;

3) Euphorbiaceae;

4) Fabaceae.

185. Суцвіття дихазії властиві:

1) Magnoliaceae;

2) Betulaceae;

3) Nymphaeaceae;

4) Fabaceae.

 

 

186. Лодикули властиві квіткам:

1) молочаїв;

2) осок;

3) злаків;

4) жовтеців.

187. Зрослопелюсткова оцвітина властива:

1) Boraginaceae;

2) Caryophyllaceae;

3) Nymphaeaceae;

4) Rosaceae.

188. Назвою порядку є:

1) Rosopsida;

2) Rosaceae;

3) Rosales;

4) Rosidae.

189. Назвою класу є:

1) Magnoliales;

2) Magnoliopsida;

3) Magnoliophyta;

4) Magnoliaceae.

190. Назвою родини є:

1) Lamiidae;

2) Lamiaceae;

3) Lamiales;

4) Lamium.

191. У якій групі рослин немає трав’яних життєвих форм?

1) Magnoliophyta;

2) Pinophyta;

3) Lycopodiophyta;

4) Rhyniophyta.

192. У якій групі рослин немає деревних життєвих форм?

1) Magnoliaceae;

2) Pinaceae;

3) Poaceae;

4) Fabaceae.

193. Папоротеподібний габітус мають:

1) саговикові;

2) лататтєві;

3) лілійні;

4) злакові.

 

 

194. Скільки тичинок в квітці типових хрестоцвітих?

1) 2;

2) 4;

3) 6;

4) 8.

195. Які з перелічених структур входять до складу насінного зачатка?

1) інтегумент;

2) сорус;

3) синангій;

4) спорангіофор.

196. Які з перелічених структур входять до складу насінного зачатка?

1) повітряні мішки;

2) нуцелюс;

3) мікроспорангій;

4) мікроспорофіл.

197. Яка з перелічених структур містить клітини з різним набором хромосом?

1) нуцелюс;

2) насінина голонасінних рослин;

3) інтегумент;

4) зародок покритонасінних рослин.

198. Цикл відтворення з переважанням гаметофіта властивий:

1) рінії;

2) яблуні;

3) плаунку;

4) маршанції.

199. У представників класу Pinopsida листки:

1) завжди мають цілісні широкі листкові пластинки;

2) завжди мають пірчасті листкові пластинки;

3) завжди мають вигляд шпильок;

4) можуть мати вигляд шпильок і широких листкових плас­тинок.

200. У яких груп рослин систематичною ознакою є те, що спори не висипаються із спорангіїв?

1) Equisetophyta;

2) Pteridophyta;

3) Bryophyta;

4) Magnoliophyta.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.