Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 7. Судовий розгляд1. Поняття, значення, завдання стадії судового розгляду. Зміст і значення вимог безпосередності, усності, гласності, незмінності складу суду, безперервності судового розгляду. Рівність прав сторін і забезпечення змагальності в судовому засіданні.

2. Повноваження головуючого в судовому засіданні. Права і обов'язки членів суду. Запасний суддя.

3. Фіксування судового розгляду. Журнал судового засідання, його зміст і значення.

4. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

5. Учасники судового провадження.

6. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

7. Процедура судового розгляду. Елементи судового розгляду: підготовча частина, судове слідство, судові дебати, останнє слово обвинуваченого, ухвалення та проголошення судового рішення.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Григор’єва І.В. Особливості судового розгляду за новим КПК України(тези виступу) // Режим доступу: http://nsj.gov.ua/nsj.gov.ua/training/judjes/kpk5/

4. Дьомін Ю.М. Окремі питання участі прокурора в суді за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1238

5. Матвієвська Г.В. Заочне провадження в кримінальному процесі та об’єктивні чинники його застосування // Форум права. - 2012. - №1. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12mgvciz.pdf

6. Матвієвська Г.В. Об’єктивні передумови застосування заочного провадження в кримінальному процесі України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

 

 

Заняття 2.

 

1. Підготовча частина судового засідання. Питання, що вирішуються в підготовчій частині судового засідання. Послідовність дій в підготовчій частині.

2. Поняття, значення судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами). Початок судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами). Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Підстави і умови відмови суду від дослідження доказів за неоспорюваними сторонами обставинами.

3. Порядок проведення судово-слідчих дій із дослідження доказів.

4. Ухвалення та проголошення судового рішення. Види судових рішень. Поняття, значення, види вироків суду. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Зміст вироку суду.

5. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.

6. Провадження в суді присяжних як особливий порядок провадження в суді першої інстанції.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Александров А.С. Перекрестный допрос в уголовном процессе
/ А.С. Александров, С.П. Гришин // Российская юстиция. – 2005. – № 11. – С. 25-30.

4. Александров А.С. О некоторых процессуальных правилах перекрестного допроса в уголовном суде / А.С. Александров, С.П. Гришин // Уголовное судопроизводство. 2006. № 4. ─ С. 25-30.

5. Аленин Ю.П. Видеоконференция и телефонная конференция как способ обеспечения права на конфронтацию при производстве по уголовному делу // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012. – С.344-346.

6. Бабунич В. Суть та значення перехресного допиту. Процесуальні особливості проведення перехресного допиту при розгляді кримінальних справ у суді // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2011. - Вип. 53.

7. Богунов В. Реально віртуальний суд. Відеоконференції дозволять учасникам процесу економити час і гроші // Закон і бізнес. – 2012. - № 35 (1074).

8. Григор’єва І.В. Особливості судового розгляду за новим КПК України(тези виступу) // Режим доступу: http://nsj.gov.ua/nsj.gov.ua/training/judjes/kpk5/

9. Ермакова Т.А. О применении перекрестного допроса в судебном следствии / Т. А. Ермакова // Уголовный процесс. – 2009. –№ 10. – С. 28-32.

10. Коровайко О.І. Перехресний допит у судовому слідстві / О.І. Коровайко // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конфер. проф.-викл. і аспір. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – С. 580-581.

11. Крет Г. Новели інституту закриття кримінальної справи за проектом нового КПК України // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: збірник матеріалів першої міжрегіональної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 4-5 травня 2012 року). – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2012.

12. Лоскутова Т.А. Дискредитация свидетеля как элемент перекрестного допроса в уголовном процессе США / Т.А. Лоскутова // Адвокат. – 2005. – № 11. – С. 82-85.

13. Пашковський М.І. Відеоконференція у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (21-22 травня 2010 р.). – Одеса, 2010.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.