Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття, ознаки та різновиди заходів захисту у трудовому правіПлан

1. Поняття, ознаки та різновиди заходів захисту у трудовому праві……………...………………2

2. Поновлення на роботі незаконно звільнених або переведених працівників…………………..4

3. Зміна формулювання причин звільнення……………………………………………………….13

4. Визнання умов договорів про працю недійсними……………………………………………...17

5. Відрахування із заробітної плати………………………………………………………………..23

6. Страйк……………………………………………………………………………………………..28

7. Локаут……………………………………………………………………………………………..29

8. Самозахист трудових прав……………………………………………………………………….30

 

Поняття, ознаки та різновиди заходів захисту у трудовому праві

 

Ні для кого не є секретом, що норми трудового права не забезпечують захист прав працівників у тій мірі, яка необхідна. Ступінь залежності працівників від представників роботодавця настільки велика, що призводить до їх відмови від захисту своїх прав, гарантованих трудовим законодавством. Тому на практиці застосовуються правила, які встановлює для працівників роботодавець. Дані правила часто далекі від вимог норм трудового законодавства. Не можна не помітити і відсутність дієвих механізмів, що забезпечують правомірну поведінку роботодавців та захист трудових прав працівників.

Очевидно, що використання працівником будь-яких способів і форм захисту трудових прав призводить до виникнення конфлікту з роботодавцем, який загрожує працівникові втратою робочого місця. Тому способи і форми захисту трудових прав можуть бути використані тільки дуже сміливими працівниками, здатними захистити свої економічні та соціальні інтереси. На жаль, таких працівників мало!

Захист прав людини може бути здійснена із застосуванням норм різних галузей права. У юридичній літературі правомірно звертають увагу на те, що права людини не реалізуються автоматично навіть при сприятливих умовах, тому необхідні зусилля і навіть боротьба людини за свої права і свободи, які повинні органічно включатися в систему заходів, що складають єдиний механізм захисту прав людини 1. Очевидно, що ефективній захист порушеного права може бути визнана лише після усунення порушення та відновлення порушеного права.

У зв'язку з викладеним можна виділити три обставини, що характеризують правове поняття захисту прав людини:

здійснення захисту повноважним суб'єктом;

здійснення цим суб'єктом діяльності з дотриманням норм законодавства;

забезпечення відновлення порушеного права.

До числа повноважних суб'єктів щодо захисту трудових прав, виходячи із загальної теорії захисту прав людини, традиційно відносили юрисдикційні органи 1. Діяльність юрисдикційних органів здійснюється із застосуванням процесуальних норм. Отже, захист прав людини повинна розглядатися як процесуальна діяльність уповноважених на її здійснення суб'єктів.

Захист трудових прав має свої особливості. Дані особливості повинні адекватно відображати нерівне становище працівника і роботодавця як суб'єктів трудового права. В якості самостійної галузі трудове право сформувалося як сукупність норм, покликаних забезпечити захист працівників від довільних дій роботодавця. З цієї причини до числа повноважних суб'єктів щодо захисту трудових прав відносяться не тільки юрисдикційні органи, а й представники працівників, а також безпосередньо працівники, які можуть здійснювати самозахист своїх прав. Тому захист трудових прав працівників має додаткові порівняно з іншими правами і свободами способи відновлення порушеного права та законного інтересу.

Основними способами захисту трудових прав і свобод є:

самозахист працівниками трудових прав;

захист трудових прав і законних інтересів працівників професійними спілками;

державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;

судовий захист.

Перераховані способи можуть і не привести до відновлення порушених трудових прав. Повинні з'явитися передбачені в законодавстві підстави, які і можуть дозволити скористатися тим чи іншим способом захисту, а в ряді випадків використовувати кілька способів захисту для того, щоб порушені права працівника були відновлені. Наявність таких підстав пов'язано з діями працівників, їх представників, діяльністю органів державного нагляду і контролю, КТС, а при використанні судового захисту - з діяльністю перерахованих суб'єктів і роботодавців. Такі дії можуть бути вчинені лише при виникненні відносин, що входять у предмет трудового права, а зокрема, відносин з самозахисту трудових прав, відносин по участі профспілок у захисті трудових прав, щодо державного нагляду і контролю за дотриманням трудових прав працівників, а також відносин по вирішення трудових спорів.

Перераховані способи захисту трудових прав і законних інтересів можуть бути реалізовані через дії суб'єктів трудового права, які призводять до виникнення відповідних відносин. У свою чергу, в рамках цих відносин можуть бути виявлені порушення трудових прав і свобод. Дані порушення і повинні бути усунені в перерахованих відносинах, змістом яких є здійснення процесуальної діяльності з метою усунення порушень трудових прав. Дана діяльність підлягає належному процесуального оформлення. Без процесуального оформлення використання будь-якого способу захисту не може привести до відновлення порушених прав працівників

Отже, захист трудових прав працівників включає в себе особливі способи і відповідні їм процесуальні форми відновлення порушених прав і законних інтересів працівників. До числа таких способів відноситься державний нагляд і контроль, який може бути використаний поряд з іншими способами і процесуальними формами для усунення порушень прав і законних інтересів працівників.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.