Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 14. Відділ Бурі водоростіМета: на прикладі окремих представників сформувати вміння розпізнавати представників Phaeophyta. Ознайомитись із бурими водоростями – домінантами північних, далекосхідних і південних морів і технологічно цінними родами.

Лабораторне обладнання: мікроскоп, бінокулярна лупа, препарувальні голки, серветки.

Об'єкти: гербарні зразки таломів Fucus, зрізи через скафідії Fucus (постійні препарати), загербаризовані таломи водоростей родів Laminaria, Padina, Sargassum, Cystoseira.

Хід заняття: перевірка контрольного завдання по темі. Ознайомитись з родовими ознаками Fucus, Laminaria, Padina, Sargassum, Cystoseira. Виконати завдання для індивідуальної роботи.

Завдання для індивідуальної роботи

1. Розглянути і замалювати зовнішній вигляд талому Fucus. Підписати підошву, центральне ребро, повітряні міхури, рецептакули, скафідії.

2. Розглянути та замалювати зріз через жіночий скафідій. Підписати центральний шар із ситовидними трубками і гіфами, середній шар, коровий шар, скафідій, оогонії, яйцеклітини.

3. Розглянути (використовуючи бінокулярну лупу) і замалювати з гербарних аркушів зовнішній вигляд таломів представників родів Laminaria, Padina, Sargassum, Cystoseira.

4. Записати систематичне положення кожного об'єкта (відділ, клас, порядок, рід).

Питання для самоконтролю

1.Систематичні ознаки відділу Бурі водорості.

2.Принципи розподілу на порядки.

Питання на самостійну підготовку. Життєві цикли бурих водоростей. Практичне значення представників Phaeophyta.

Завдання для самостійної роботи. Скласти схему життєвого циклу Fucus та Laminaria.

Література:

Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. – с. 95 – 105.

 

ТЕМА 15 Відділ Діатомові водорості

Мета: на прикладі конкретних представників сформувати вміння розпізнавати представників Bacillariophyta на рівні класів і порядків, ознайомитись із найбільш розповсюдженими родами відділу, розвинути навички роботи з визначником.

Лабораторне обладнання: мікроскоп, покривні та предметні скельця, препарувальні голки, серветка, піпетка з розширеним носиком, колба з водою, чашка Петрі з водою, визначник водоростей (Топачевский А.В., Масюк Н.П. 1984, "Пресноводные водоросли Украинской ССР").

Об'єкти: альгологічно чисті культури водоростей родів Pinnularia та Hantzschia, постійні препарати панцирів представників родів Melosira, Cyclotella, Synedra, Pinnularia, Navicula, Cymbella, Amphora, Gomphonema, Rhoicosphenia, Cocconeis, Nitzschia, Cymatopleura, Surirella.

Хід заняття: перевірка контрольного завдання по темі. Ознайомитись із специфічними прийомами дослідження панцирів діатомових водоростей. Пояснити структуру визначника і принципи роботи з ним. Виконати завдання для індивідуальної роботи.

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Приготувати препарат і замалювати клітину живої діатомової водорості (Pinnularia чи Hantzschia), відзначити колір хлоропласта, наявність олії, ядро, характер руху.

2. На постійному препараті розглянути під мікроскопом, визначити до роду та замалювати панцири представників порядків Coscinodiscales, Fragilariales, Naviculales, Surirellales (ов'язкові об'єкти – Melosira, Synedra, Pinnularia, Surirella). Підписати епітеку, гіпотеку, поясок, щілиноподібний шов, каналовидний шов, ребра, штрихи, центральне й осьове поля, центральний і полярний вузлики, осі симетрії панцира.

3. Записати систематичне положення кожного об'єкта, систематичні ознаки представника на рівні роду, порядку, класу.

Питання для самоконтролю

1. Систематичні ознаки, розмноження і поширення діатомових водоростей.

2. Принципи поділу відділу на класи і порядки.

3. Структура панцира діатомових водоростей.

Питання на самостійну підготовку.Практичне значення діатомових водоростей.

Завдання для самостійної роботи. Скласти оригінальний ключ для визначення розглянутих родів Bacillariophyta.

Література:

Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. – с. 105 – 121.

Топачевский А.В.,Масюк Н.П. Пресноводные водоросли Украинской ССР. - К.: Вища школа, 1984. – с. 276 – 305.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.