Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 3. Відділ Оомікотові грибиМета: на прикладі конкретного представника відділу Oomycota сформувати вміння діагностувати захворювання "несправжня борошниста роса"; розпізнавати конідіальні спороношення несправжньоборошнисторосяних грибів.

Лабораторне обладнання: мікроскоп, бінокулярна лупа, покривні і предметні скельця, препарувальні голки, серветки, піпетка з розширеним носиком, колба з водою, чашка Петрі з водою.

Об'єкти: постійні препарати спорангієносців Plasmopara nivea (або Plasmopara viticola), загербаризовані листки яглиці, уражені несправжньою борошнистою росою, та листки винограду, ураженого мільдью.

Хід заняття: Пояснити основні ознаки відділу Oomycota. На прикладі Plasmopara nivea ознайомитись із характерними рисами нестатевого спороношення, притаманного оомікотовим грибам. Пояснити цикл розвитку Plasmopara nivea, характер ураження та методи боротьби з несправжньоборошнисторосяними грибами. Виконати завдання для індивідуальної роботи.

Завдання для індивідуальної роботи.

1. Розглянути листки яглиці, уражені несправжньою борошнистою росою (або винограду, ураженого мільдью).

2. На великому збільшенні розглянути та замалювати спорангієносці із зооспорангіями (з постійних препаратів); підписати стеригми та зооспорангії; відмітити моноподіальне галуження спорангієносця.

3. Записати систематичне положення Plasmopara viticola або Plasmopara nivea (відділ, клас, порядок, рід, вид).

Питання для самоконтролю.

1. За якими ознаками оомікотові відрізняються від інших відділів грибів?

2. Які заходи боротьби із мільдью винограду?

3. Як візуально відрізнити несправжню борошнисту росу від справжньої?

Питання на самостійну підготовку. Основні типи життєвих циклів оомікотових грибів. Біологія та поширення збудників фітофторозу рослин.

Завдання для самостійної роботи. Замалювати схему життєвого циклу Sаprolegnia.

Література:

Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. – с. 266 – 274.

ТЕМА 4. Відділ Хітридіомікотові гриби

Мета: сформувати вміння за зовнішніми симптомами ураження та мікроскопічними ознаками діагностувати небезпечне захворювання – рак картоплі. На прикладі зимових цист Synchytrium endobioticum ознайомитись і розпізнавати характерні морфологічні ознаки спочиваючих стадій.

Лабораторне обладнання: мікроскоп, покривні і предметні скельця, препарувальні голки, пінцет, серветки, піпетка з розширеним носиком, колба з водою, чашка Петрі з водою.

Об'єкти: фіксований матеріал – бульби картоплі, уражені грибом Synchytrium endobioticum (з добре розвиненими пухлинами), подрібнені пухлини (фіксований матеріал).

Хід заняття: Пояснити характерні ознаки хітридіомікотових грибів. Ознайомитись із циклом розвитку Synchytrium endobioticum, характером поширення цього гриба, симптомами захворювання "рак картоплі" та методами боротьби зі збудником. Виконати завдання для індивідуальної роботи.

Завдання для індивідуальної роботи.

1. Розглянути та замалювати зовнішній вигляд бульби, яка уражена раком картоплі, підписати пухлину.

2. З фіксованого матеріалу подрібнених пухлин приготувати тимчасовий мікроскопічний препарат. На малому збільшенні знайти, а на великому – розглянути та замалювати зимову цисту Synchytrium endobioticum. Підписати оболонку цисти та оболонку клітини картоплі.

3. Записати систематичне положення Synchytrium endobioticum (відділ, клас, порядок, рід, вид).

Питання для самоконтролю.

1. За якими ознаками хітридіомікотові гриби споріднені з аскомікотовими та базидіомікотовими, а за якими відмінні?

2. Як запобігти поширенню раку картоплі?

3. Що таке ризоміцелій? Яким представникам відділу Chytridiomycota він властивий?

Питання на самостійну підготовку. Значення представників відділу Chytridiomycota у природі.

Завдання для самостійної роботи. Вивчити та замалювати цикл розвитку Synchytrium endobioticum.

Література:

Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. – с. 289 – 299.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.