Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 21. Міжнародне співробітництво під час кримінальногоПровадження.

Заняття 2

( 2 год.)

Питання для обговорення:

1. Поняття видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

2. Направлення запиту про видачу особи (екстрадицію).

3. Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції).

4. Порядок підготовки документів та направлення запитів.

5. Права особи, видача якої запитується.

6. Проведення екстрадиційної перевірки

7. Спрощений порядок видачі осіб з України.

8. Відмова у видачі особи (екстрадиції).

9. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

10. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав.

11. Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної держави.

12. Виконання вироку суду іноземної держави.

13. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.

Методичні вказівки :

При підготовці до другого семінарського заняття з теми №21 студенти повинні звернути увагу та засвоїти наступні питання, які розкривають змість питань винесенних на обговорення під час семінарского заняття : Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Направлення запиту про видачу особи (екстрадицію). Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції). Порядок підготовки документів та направлення запитів.. Межі кримінальної відповідальності виданої особи. Зарахування строку тримання виданої особи під вартою. Права особи, видача якої запитується. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України. Тимчасовий арешт. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт). Застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави. Припинення тимчасового арешту або запобіжного заходу. Спрощений порядок видачі осіб з України. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію). Порядок оскарження рішення про видачу особи (. Відстрочка передачі. Фактична передача особи. Витрати, пов'язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі

Кримінальне провадження у порядку перейняття. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Неможливість перейняття кримінального провадження. Тримання під вартою особи до отримання запиту про перейняття кримінального провадження. Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження іншій державі. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осі. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної держави. Виконання вироку суду іноземної держави. Підстави розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для відбування покаран.Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в іноземних державах.. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду України щодо громадянина іноземної держави. Порядок розгляду запиту (клопотання) про передачу громадянина України, засудженого судом іноземної держави, для відбування покарання в Україні. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України. Організація виконання покарання щодо переданої засудженої особи. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду іншої держави

Питання для контролю знань:

1. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

2. Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції).

3. Тимчасова видача.

4. Особливості тримання під вартою.

5. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України.

6. Тимчасовий арешт.

7. Спрощений порядок видачі осіб з України.

8.Відмова у видачі особи (екстрадиції).

9. Кримінальне провадження у порядку перейняття.

10. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав

11. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав.

 

Завдання для самостійної роботи :

Тестове завдання:Під яким номером правильно вказано центральний орган, який повідомляє запитуючій стороні про результати виконання вироку суду іноземної держави:

  1. Міністерство внутрішніх справ;
  2. Генгеральна прокуратура України;
  3. Міністерство юстиції України

 

Задача: :Під час кримінального провадження виникла необхідність в допиті та участі в провадженні процесуальних дій особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі на території іноземної держави і не притягується до кримінальної відповідальності в цьому кримінальному провадженні.

Які дії повинен вчинити орган досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження, з метою забезпечення присутності такої особи в місці проведення досудового розслідування? (565)

ІІІ. Теми рефератів по темам :

Тема №18.

Заняття 1.

1.Угода в кримінальному провадженні і дотримання прав потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого.

2. Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Тема № 18.

Заняття2

1. Особливості кримінального провадження відносно депутатів місцевих рад.

2.Охорона державної таємниці при здійсненні при здійсненні кримінального провадження.

Тема №18.

Заняття 3

1. особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.

2. Статус недоторканності і його співвідношення з загальними засадами кримінального провадження.

 

Тема №19

1. Захист прав і законних інтересна осіб, які страждають психічними недоліками..

2. Осудність, обмежена осудність та їх законодавче вирішення.

Тема №20.

Заняття 1

1. Кримінальне провадження по виконанню судових рішень.

2. Виконання вироку в кримінальному процесі РРСФР в 1918-1922рр.

Тема №20.

Заняття 2

1. Діяльність пов»язана з виконанням вироку.

2. Розгляд судом питаня, які виникають в процесі виконання вироку.

Тема №21

Заняття 1

1.Діяльність, пов»язана з міжнародним співробітництвом під час кримінального провадження.

2.Сутність і предмет міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Тема №21.

Заняття 2

1. Організація виконання покарання за законодавством Німеччини.

2. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.