Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІІ.Теми рефератів по темам навчальної дисципліни«Кримінальний процес»

Тема №8

Заняття 1.

1.Сучасні проблеми цивільного позову в кримінальному процесі.

2. Компенсація моральної шкоди в кримінальному процесі України.

Тема №8

Заняття 2

1. Забезпечння прав особи при застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Соціальна цінність заходів забезпечення кримінального провадження.

Тема №9.

Заняття 1

1. Кримінально-процесуальний примус і його ефективність.

2.Судовий контроль за дотриманням законністі і обгрунтованністі застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Тема №9

Заняття 2

1.Виконанняпроцесуальних рішень слідчого: правові і організаційні проблеми..

2. Зупинення досудового розслідування, коли місце знаходження підозрюваного не відомо.

Тема №9. Заняття 3

1)Діяльність слідчого по розшуку підозрюваного, що ухиляється від досудового розслідування.

2) Наукова організація праці слідчого.

Тема №10. Заняття 1

1.Дотримання принципу свободи від самовикриття під час проведення слідчих (розшукових) дій.

2. Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведені обшуку житла чи іншого володіння особи.

Тема №10.

Заняття 2

1. Вербальна інформація в кримінальному провадженні.

2. Наводящі питання та оголошення показів на допитя.

Тема №10. Заняття 3.

1.Норми кримінально-процесуального законодавства, щЩо регламентують слідчі (розшукові) дії.

2. Охорона прав потерпілих і свідків під час кримінального справдження.

 

Тема 11.

Заняття 1.

1.Змагальність і рівно прав»я сторін в кримінальному провадженні. 2.Підготовка та участь прокурора в судовому розгляді.

Тема 11.

Заняття 2

1. Сутність судових рішень в кримінальному провадженні.

2. Значення правової риторики для юристів.

Тема 12.

1) Дотримання прав обвинуваченого при розгляді обвинувального акта в спрощеному порядку.

2) Суд присяжних в Росії.

Тема13.

Заняття 1

1. Перегляд судових рішень і право на захист в історії кримінального процесу УРСР.

2. Проблеми апеляційного розгляду в кримінальному провадженні.

Тема №13. Заняття 2.

Теми рефератів:

1. Апеляційне провадження в кримінальному процесі Росії..

2. Роль суду апеляційної інстанції в укріпленні законності.

Тема №14

1) Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 2) Касаційне провадження в кримінальному процесі Росії.

Тема №15

1. Повноваження Верховного Суду україни в системі судових органів України.

2.Кримінальне провадження в кримінальному процесі Росії.

Тема №16

1. Нововиявлені обставини за КПК України і порядок їх встановлення.

2. Роль суду в укріплені законності при перегляді судових рішень за ново виявленими обставинамиі.

Тема №17

1. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх.(«Пекінські правила»

2. Концепція створення та розвитку ювенальної юстиції в Україні.

МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ ДО НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТУ

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі знайомства зi станом сучасних наукових досліджень (науково-проблемний реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядово-інформаційний реферат).

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написания реферату полягає у набутті студентом знань з кримінального процесу, вміння i навичок працювати з науковою літературою i нормативно-правовими актами,

самостійно аналізувати i узагальнювати матеріал, робити i формулювати власні висновки та пропозиції.

За допомогою рефёратів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати результати своеї праці
До написания реферату висуваються такі вимоги:

Актуальність теми.Це означае конкретно показати, що, по-перше, ця тема неповно розкрита в літературі і по-друге, практичне значения розв'язання саме цих питань i проблем важливе в сучасних умовах.

Високий теоретичний рівень.Аналіз обраної проблеми з урахуванням сучасного розвитку кримінального процесу, визначення основних понять та термінів, оперування об'єктивною (раціональною) аргументаціею, прикладами, фактами, які підкріпленні теоретичними положениями.

Дослідницький характер.Бажано включити в реферат елементи дослідження (наприклад, соціологічного), як показника наукового пошуку виршення зворотньої проблеми.

Практична спрямованість.Зміст ціеї вимоги полягає в тісному взаемозв'язку теоретичних положень з реальними завданнями організацій, установ, підприємств. В реферат слід викласти пропозиції, які повинні логічно випливати в результаті аналізу процесів, що розглядаються. Ці пропозиції мають бути спрямовані на вдосконалення тих чи інших сторін об'єкту дослідження.

Грамотність оформления.Реферат складаеться з таких частин: титульна сторінка, зміст, вступ, два чи три розділи (кожен розділ повинен мати підрозділи), висновки, список використаних джерел та додатки (схеми, таблиці, зразки докуметів та інше.

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи:

• Bи6ip теми;

• підбір i вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів;

• складання плану реферату; .

• викладення змісту теми;

• оформления реферату,

• усний виклад реферату.

Bи6ip теми

Студент обирає тему реферату за номером у журналі групи. Студент може в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему реферату, узгодив її з викладачем.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.