Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мінстерство освіти і науки УкраїниНаціональний університет

«Одеська юридична академія»

Криворізький факультет

Кафедра кримінально-правових дисціплін

Кримінальний процес

Методичні вказівки для самостійної роботи і підготовки до семінарських занять студентів 5-го курсу вечірньої форми навчання.

( 9 семестр )

Кривий Ріг

Укладач : Анненко Олександр Сергійович

 

 

Рецензент : доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Аленін Юрій Павлович.

 

 

Затверджено кафедрою кримінально - правових дисциплін НУ «Одеська юридична академія»

Протокол №____ від ____ __________2012 року.

9-й семестр

№п/п Найменування теми Леції Семінари СПС
18. Особливі порядки кримінального провадження
19. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 2222 2
20. Виконання судових рішень
21. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
Всього  

Й семестр

Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження

( 6 год.)

Заняття 1

( 2 год.)

Питання для обговорення:

I. .Кримінальне провадження на підставі угод.

1. Поняття угоди в кримінальному провадженні.

2. Порядок укладення угоді, її зміст.

3. Порядок судового провадження на підставі угод.

4. Рішення суду, прийняті на підставі угод.

5. Наслідки невиконання угод.

II. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

1. Поняття та особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Методичні вказівки :

При підготовці до семінарського заняття з теми №18 студентам слід звернутиу уваги на наступні питання : Кримінальне провадження на підставі угод.Угоди в кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості.. Наслідки укладення та затвердження угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди.

Кримінальне провадження у формі приватного обвинуваченн.

Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Питання для контролю знань :

1.Поняття угоди в кримінальному провадження.

2.Види угод.

3. Зміст угоди про примирення.

4. Зміст угоди про визнання винуватості.

5. Наслідки укладення та затвердження угоди.

6.Зашальний порядок судового провадження на підставі угоди.

7.Вирок на підставі угоди.

8.Наслідки невиконання угоди.

9. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

Завдання для самостійної роботи:

Тестове завдання:В разі невиконання обвинуваченим угоди про примирення.Потерпілий має право звернутись до суду,який затвердив угоду, з клопотанням про скасування вироку на протязі:

1.3 місяців;

2.6 місяців;

3 1 року з дня постановлення вироку.

Задача:Під час судового розгляду кримінальної справи в суді перщої інстанції щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України, потерпілий під час допиту заявив, що обвинувачений частково відшкодував завдано йому кримінальним правопорушенням шкоду і має намір в поточному місяці відшкодувати збитки повністю. В зв»язку з цим потерпілий просить суд затвердити угоду про примирення між ним і обвинуваченим.

Яке рішення може(повинен) прийняти в даній ситуації суд.

 

 

Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження

Заняття 2

( 2 год.)

Питання для обговорення :

I. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

1. Особи щодо яких здійснюються особливий порядок кримінального провадження.

2. Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осібю

II. Кримінальне провадження. яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

1. Гласність судового провадження та охорона державної таємниці під час кримінального провадження.

2. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю..

Методичні вказівки :

При підготовці до другого семінарського заняття з теми №18 студенти повині засвоїти наступні питання : Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Повідомлення про підозру. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу. Інформування державних та інших органів чи службових осіб.

. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.

Питання для контролю знань :

1. Кримінальне провадження щодо народного депутата України, судді Конституційного Суду України, професійного судді, а також присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя, кандидата у Президенти України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного контролера та секретаря Рахункової палати, депутата місцевої ради, адвоката, Генерального прокурора України, його заступника.

2. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного хаходу відносно окремої категорії осіб.

3.Кримінальне провадженн, яке містить відомості, що становлять державну таємніцю..

Питання для самостійної роботи.

Тестове завдання:Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Провадиться на підставі заяви потерпілого у випадку вчинення право рушення :

1.будь-якою осідною особою, яка досягла віку кримінальної відповідальності;

2. тільки чоловіком або дружиною потерпілого (потерпілої);

3. родичем, членом сім»ї потерпілого.;

4. дитиною потерпілого.

Задача:За підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368 КК Ураїни , слідчий затримав суддю місцевого суду без ухвали слідчого судді.

Оцініть законність дій слідчого.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.