Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 10. Слідчі (розшукові) та негласніСлідчі (розшукові) дії.

( 6 год.)

Заняття 1

(2 год)

Питання для обговорення:

1. Поняття, система і класифікація слідчих (розшукови) дій.

2. Загальні вимоги проведення слідчих (розшукових) дій.

3. Процесуальні особливості провадження вербальних слідчих (розшукових) дій:

- допит;

- допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в суді;

- особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи;

- пред»явлення особи для впізнання;

- пред»явлення речей для впізнання;

- пред»явлення трупа для впізнання;

- протокол пред»явлення для впізнання;

- . проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування;

4 Процесуальні особливості провадження нон вербальних слідчих )розшукових) дій.:

- проникнення до житла чи іншого володіння особи;

- обшук;

- .ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи та її виконання;

- огляд;

- огляд трупа;

- огляд трупа, пов»язаний з ексгумацією;

- слідчий експеримент;

- освідування особи:

- підстави проведення експертизи;

-порядок залучення експерта;

- отримання зразків для експертизи;

Методичні вказівки:

При підготовці до семінарського заняття з теми №10 студенти повинні засвоїти наступні питання : Слідчі (розшуков) дії. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Допит. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи. Пред'явлення особи для впізнання. Пред'явлення речей для впізнання. . Пред'явлення трупа для впізнання. Протокол пред'явлення для впізнання. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Обшук. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Огляд. Огляд трупа. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією. Слідчий експеримент. .Освідування особи. Підстави проведення експертизи. Порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Отримання зразків для експертизи.

Питання для контролю знань:

  1. Слідчі (розшукові) дії.
  2. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
  3. Допит.

4. Пред'явлення для впізнання.

5. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під

час досудового розслідування

6. Проникнення до житла чи іншого володіння особи.

7. Обшук.

8. Огляд..

9. Слідчий експеримент.

10. Освідування особи.

11 Проведення експертизи.

Завдання для самостійної роботи:

Тестове завдання:В якій відповіді неправильно зханачена слідча дія під час якої присутні поняті:

1) огляд приміщення;

2) обшук;

3) огляд трупа пов»язаний з ексгумацією;

4) слідчий експеримент;

5) провадження експертизи;

6) освідування особи.

Задача:Під час проведення досудового розслідування слідчий проник до житла підозрюваного з метою виявлення обставин, що мають доказове значення. Після цього слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного. Слідчий суддя прийшов до висновку, що підстав для проникнення до житла не було і відмовив в задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку.

Завдання : Яким чином слід розпорядитися інформацією, отриманою при проникненні до житла підозрюваного,?

-

 

Тема 10. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії

Заняття 2

(2 год.)

Питання для обговорення:

5. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій..

6. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

7. Судовий контроль за законністю і обгрунтованністю проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

8. Порядок отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукови дій.

9. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії без ухвали слідчого судді.

10.Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

7. Фіксація ходу і результатів негласної слідчої (розшукової) дії.

8. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.

9. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

10. Використання результатів негласної слідчої (розшукової) ді в доказуванні або в інших цілях, передбачених КПК України.

Методичні вказівки

При підготовці до другого семінарського заняття з теми №10 студенти повинні приділити увгу вивченні наступних питань теми : Негласні слідчі (розшукові) дії. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Збереження інформації. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.

Питання для контролю знань

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.