Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Склад клітинного соку. Визначення екскреторних та запасних речовин рослинної клітиниІ. Актуальність теми.Фізико-хімічний склад клітинного соку визначає медичну та харчову цінність рослинної сировини. Тому знання особливостей консистенції та складу вмісту вакуолей необхідні для розуміння значення рослин для організму людини в цілому. Наявність та типи екскреторних речовин, зокрема кристалічних включень, дає можливість діагностувати рослинну сировину різного походження на мікроскопічному рівні, що є необхідним в роботі провізора.

ІІ. Мета. Оволодіти технікою мікроскопічного визначення кристалічних включень у клітинах рослин.

 

ІІІ. Забезпечення вхідного рівня знань – умінь

А. Література.

Основна:

1. Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка. Підручник / Під редакцією Л.М. Сірої. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. С. 26-33.

2.Атлас з анатомії рослин (рослинна клітина, тканини, органи) / А.Г. Сербін, Л.С. Картмазова, В.П. Руденко, Т.Н. Гонтова: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Колорит, 2006. С. 18-22, 31.

Додаткова:

1.Конспекти лекції.

2.Ткаченко Н.М., Прокопенко Т.С., Ткаченко М.Ф. Ботаніка: Підруч. для студ. фарм. навч. закладів І-ІІ рівнів акред. – Х.: Вид-во НФаУ: МТК-Книга, 2004. – 280 с.

3.Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр. – 2001. – 432 с.

В. Тести для перевірки вхідного рівня знань

1. При мікроскопії нижньої епідерми листка традесканції зебрини - Tradescancia zebrina - у великій центральній вакуолі клітин виявлено антоціан, що робить клітинний сік...

A. фіолетовим

B. червоним

C. зеленим

D. жовтим

 

2. Порожнина в цитоплазмі, оточена тонопластом і заповнена клітинним соком, яка підтримує тургор клітини – це…

A. ядро

B. вакуоля

C. оболонка

D. мітохондрія

 

3. Серед БАР рослинного походження виділяють отруйні і сильнодіючі. Це, насамперед,...

A. алкалоїди

B. слизи

C. фітонциди

D. вітаміни

 

4. Доведено, що клітини листків капусти городньої містять вітамін, який сприяє загоюванню виразок шлунка і дванадцятипалої кишки. Це вітамін ...

A. А

B. Е

C. К

D. U

 

5. Співставлення хімічного складу зелених і пожовтілих листків довело, що опадаюче, старе листя містить мало сполук азоту і фосфору, а багато...

A. ліпідів

B. полісахаридів

C. ефірних олій

D. оксалату кальцію

ІV. Зміст навчання

Контрольні запитання

1. Клітинний сік вакуолей: хімічний склад, фізико-хімічні властивості.

2. Речовини, що входять до складу клітинного соку

а) азотисті органічні речовини

б) безазотисті органічні речовини

в) неорганічні речовини

3. Екскреторні речовини клітини, їх утворення, локалізація.

4. Кінцеві продукти метаболізму: кристали щавлевокислого кальцію – утворення, різноманітність форм, діагностичне значення.

5. Реакції ідентифікації щавлевокислого та вуглекислого кальцію.

 

Практична робота студентів

Робота 1. Приготувати тимчасовий мікропрепарат зовнішньої луски цибулі та згідно загальноприйнятої методики (додаток 1) визначити тип кристалічних включень.

Методика виконання роботи.

Фрагмент луски цибулі, витриманої у гліцерині, покласти у краплину води, накрити покривним скельцем і розглянути при малому збільшенні мікроскопа. Звернути увагу на видовжені мертві паренхімні клітини, в середині яких розташовані призматичні кристали (поодинокі або розміщені навхрест).

Замалювати декілька клітин, позначити оболонку та поодинокі і розміщені навхрест кристали оксалату кальцію.

 

Робота 2. Приготувати тимчасовий мікропрепарат мезофілу листка однодольної рослини. Визначити кристалічні включення.

Методика виконання роботи.

З поперечного зрізу листка алое за допомогою пінцета видалити прозору частину мезофілу і перенести на предметне скло у краплину води, накрити покривним скельцем. Розглянути при малому і великому збільшенні мікроскопа. Звернути увагу на великі паренхімні клітини. Відшукати в них окремі голчасті кристали (рафіди) та їх скупчення, розміщені паралельно (так звані “снопики”).

Замалювати декілька клітин з кристалами кальцію оксалату, зробити відповідні позначення.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.